Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Bank wil betaalachterstanden voorkomen

INGOp basis van een risico-inschatting gaat ING dit jaar met zo’n 40.000 hypotheek-klanten telefonisch of via een e-mail contact opnemen.  De bank wil via deze werkwijze voorkomen dat meer klanten te maken krijgen met een betalingsachterstand. Een toename daarvan was al aan de orde door de aanhoudende economische recessie en de daardoor toegenomen werkloosheid.Eind 2013 was er bij 1,9 procent van de ongeveer 600.000 hypotheken sprake van een achterstand.

 

Uitstel van betaling kost fiscus geld

herinneringNaar een schatting van het Financiële Dagblad heeft te fiscus ongeveer nog een bedrag van 1 miljard euro te ontvangen van bedrijven waaraan uistel van betaling is verleend. Sinds 2009 kunnen bedrijven met betaalproblemen, als crisismaatregel om de fiscale druk op het bedrijfsleven te verlichten, uitstel van betaling krijgen. De fiscus zou echter regelmatig grote bedragen moeten afschrijven omdat bedrijven waaraan uistel van betaling is verleend, alsnog failliet gaan. In 2011 gaf de Belastingdienst aan dat er een betalingsachterstand was van tussen de 350 en 630 miljoen euro. Nadien zijn er geen nieuwe cijfers meer gepubliceerd.Door de recessie is het aantal bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf de afgelopen jaren ook aanzienlijk gedaald. De waarde van de ondernemingen is flink gedaald, voor kopers is het een probleem om de financiering rond te krijgen.

   

Hulp bij het signaleren van schulden

bkrHet Bureau Krediet Registratie (BKR) wil gemeenten gaan helpen bij het signaleren van schulden bij hun inwoners. Gemeenten worden zo in een vroeg stadium geïnformeerd over inwoners die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Door een vroegtijdig ingrijpen kunnen b.v. huisuitzettingen worden voorkomen.Het BKR registreert nu het achterblijven van betalingen van consumenten bij banken, verzekeraars, postorderbedrijven en energieleveranciers. Al eerder werd in Amsterdam een vergelijkbaar project opgezet, het streven is nu om te komen tot een landelijk systeem.
   

Bijzondere bijvangst

vogelsRegelmatig treft een deurwaarder  bijzondere zaken aan tijdens het binnentreden in een woning . Wapens en hennepplantages zijn geen uitzondering meer, de 150 aangetroffen vogels in een verlaten woning in Urk was echter wel een bijzonder bijvangst. De achterhaalde eigenaar heeft inmiddels afstand gedaan van de beestjes, ze zijn opgevangen door een dierenasiel in Kampen.
   

Sterke groei bijstand

loketten stadhuisPersbericht CBS


‐ Stijging van 33 duizend in 2013
‐ Eind december 413 duizend personen in de bijstand
‐ Relatief grote stijging bij 27‐ tot 45‐jarigen

Lees meer: Sterke groei bijstand

   

Faillissementsfraude moet worden gemeld

rechtbankIn een wetsvoorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) staat dat curatoren die bij faillissementen onregelmatigheden constateren dit verplicht moeten melden bij de rechter-commissaris. Laatst genoemde zal vervolgens het besluit nemen of er wel of geen aangifte wegens fraude zal komen. Een curator constateert bij een faillissement als eerste mogelijke fraude. Dit blijkt n.l. vaak uit het ontbreken van goederen uit de boedel of een incomplete administratie. De curator moet ook meer informatie ontvangen van het bedrijf, de bestuurders en mogelijke commissarissen. Zo zal de curator gegevens beschikbaar moeten hebben over eventuele bankrekeningen in een ander land en het aldaar aanwezige onroerend goed op naam van de failliet.
   

Sneller ingrijpen bij schulden

schulden (3)Volgens een publicatie wil de PvdA dat gemeenten sneller ingrijpen als inwoners grote schulden hebben bij b.v. nutsbedrijven, de Belastingdienst, telecombedrijven en zorgverzekeraars. Genoemde instanties zouden ook een zorgplicht moeten krijgen en de probleemgevallen moeten gaan melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook wordt aanbevolen dat dienstverleners binnen 2 weken nadat aan de schuldenaar een aanmaning is verzonden waarop niet is gereageerd, telefonisch contact opnemen met de schuldenaar. Volgens de PvdA zou via een landelijk beslagregister kunnen worden bekeken hoeveel schulden iemand heeft.

Lees meer: Sneller ingrijpen bij schulden

   

Pagina 76 van 79