Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Hulp bij het signaleren van schulden

bkrHet Bureau Krediet Registratie (BKR) wil gemeenten gaan helpen bij het signaleren van schulden bij hun inwoners. Gemeenten worden zo in een vroeg stadium geïnformeerd over inwoners die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Door een vroegtijdig ingrijpen kunnen b.v. huisuitzettingen worden voorkomen.Het BKR registreert nu het achterblijven van betalingen van consumenten bij banken, verzekeraars, postorderbedrijven en energieleveranciers. Al eerder werd in Amsterdam een vergelijkbaar project opgezet, het streven is nu om te komen tot een landelijk systeem.
 

Bijzondere bijvangst

vogelsRegelmatig treft een deurwaarder  bijzondere zaken aan tijdens het binnentreden in een woning . Wapens en hennepplantages zijn geen uitzondering meer, de 150 aangetroffen vogels in een verlaten woning in Urk was echter wel een bijzonder bijvangst. De achterhaalde eigenaar heeft inmiddels afstand gedaan van de beestjes, ze zijn opgevangen door een dierenasiel in Kampen.
   

Sterke groei bijstand

loketten stadhuisPersbericht CBS


‐ Stijging van 33 duizend in 2013
‐ Eind december 413 duizend personen in de bijstand
‐ Relatief grote stijging bij 27‐ tot 45‐jarigen

Lees meer: Sterke groei bijstand

   

Faillissementsfraude moet worden gemeld

rechtbankIn een wetsvoorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) staat dat curatoren die bij faillissementen onregelmatigheden constateren dit verplicht moeten melden bij de rechter-commissaris. Laatst genoemde zal vervolgens het besluit nemen of er wel of geen aangifte wegens fraude zal komen. Een curator constateert bij een faillissement als eerste mogelijke fraude. Dit blijkt n.l. vaak uit het ontbreken van goederen uit de boedel of een incomplete administratie. De curator moet ook meer informatie ontvangen van het bedrijf, de bestuurders en mogelijke commissarissen. Zo zal de curator gegevens beschikbaar moeten hebben over eventuele bankrekeningen in een ander land en het aldaar aanwezige onroerend goed op naam van de failliet.
   

Sneller ingrijpen bij schulden

schulden (3)Volgens een publicatie wil de PvdA dat gemeenten sneller ingrijpen als inwoners grote schulden hebben bij b.v. nutsbedrijven, de Belastingdienst, telecombedrijven en zorgverzekeraars. Genoemde instanties zouden ook een zorgplicht moeten krijgen en de probleemgevallen moeten gaan melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook wordt aanbevolen dat dienstverleners binnen 2 weken nadat aan de schuldenaar een aanmaning is verzonden waarop niet is gereageerd, telefonisch contact opnemen met de schuldenaar. Volgens de PvdA zou via een landelijk beslagregister kunnen worden bekeken hoeveel schulden iemand heeft.

Lees meer: Sneller ingrijpen bij schulden

   

Fraude loont

fraudeVolgens een onderzoek van RTL-Nieuws, boeken gemeenten jaarlijks 26 miljoen af op te veel  betaalde bijstand. De ontvangers van de te veel betaalde bedragen worden vaak wel achterhaald, ze betalen echter over het algemeen niets teug. De reden dat er niet wordt terug betaald zou veelal te maken hebben met de slechte financiële positie van de bijstandontvangers, er valt daar over het algemeen weinig tot niets te halen. Naar verwachting zal de afboeking de komende jaren alleen maar verder toenemen. Wel is er hoop dat een nog niet afgeboekt bedrag van 600 miljoen euro door de gemeenten alsnog kan worden geïncasseerd.Dat een strenge controle vooraf werkt, wordt bewezen door de gemeente Enschede. Men heeft daar vorig jaar 194 fraudeleuze aanvragen onderschept  en zo het onjuist uitgeven van gemeenschapsgeld in die gevallen weten te voorkomen.

   

Weer valse e-mails !

belastingdienstDe Belastingdienst  waarschuwt voor e-mails welke zogenaamd namens de Belastingdienst en Intrum Justitia worden toegezonden. De ontvangers wordt aangeraden deze e-mail niet te openen maar meteen weg te gooien en uiteraard niet te reageren op het betalingsverzoek.Over hoeveel van deze mailtjes er inmiddels zijn ontvangen door particulieren en bedrijven, is nog geen informatie voorhanden.

   

Pagina 75 van 77