Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Opleidingseisen en nieuwe wetgeving bewindvoerders

logo_PBI_Recentelijk heeft de expertgroep Curatele, Bewind, Mentorschap overleg gehad inzake de opleidingseisen, welke voortkomen uit de nieuwe wetgeving. In dat overleg is het volgende vastgesteld:

Nieuwe bewindvoerders (na 1 april 2014):
Voor nieuwe bewindvoerders geldt dat zij dienen te beschikken over:

Lees meer: Opleidingseisen en nieuwe wetgeving bewindvoerders

 

Toename betalingsproblemen

bkrUit de op 28 augustus door het Bureau Krediet Registratie (BKR) gepubliceerde cijfers blijkt, dat het aantal mensen met betalingsproblemen het afgelopen half jaar met 19.000 is opgelopen naar een totaal van 760.000. Op dit moment heeft 8,9% van het aantal  bij het BKR geregistreerde consumenten een serieuze betalingsachterstand waarbij al maanden rekeningen niet zijn betaald.De economische crisis (waardoor de hoge werkloosheid) is  in combinatie met echtscheidingen de voornaamste oorzaak waardoor er in toenemende mate  mensen in financiële problemen komen. Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kartaal van 2014 met 8000 toegenomen naar een totaal van 434.000. Zo meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op vrijdag 29 augustus. Daarmee is de stijging gelijk aan die van een jaar geleden en zijn er in de bijstand geen tekenen van een herstellende arbeidsmarkt. Het aantal mensen in de bijstand stijgt al sinds 2009, min of meer het begin van de economische crisis. 

   

Amsterdam slordig met vaststellen WOZ-waarden

Logo_AmsterdamDoordat de gemeente Amsterdam met een zeer vervuilde database werkt, krijgen vastgoedeigenaren foutieve WOZ-beschikkingen toegezonden. De mede op grond van deze beschikkingen vastgestelde aanslagen gemeentelijke belastingen wijken af,  in sommige gevallen wordt er te veel in rekening gebracht, in  andere gevallen weer te weinig. De gemeentelijke belastingdienst, waar de problemen liggen, werkt met een verouderd 18 jaar oud computersysteem. Verder wordt een deel van de data nog handmatig ingevoerd, een werkwijze welke ook fouten in de hand werkt. De Waarderingskamer, die toeziet op de verzending van correcte WOZ-beschikkingen, dreigt nu dat indien de problemen volgend jaar niet zijn opgelost, er geen nieuwe beschikkingen meer mogen worden verzonden. Dit zou een voor Amsterdam een groot financieel probleem kunnen worden aangezien er op grond van de WOZ jaarlijks voor een bedrag van 160 miljoen euro aan aanslagen Onroerende Zaakbelasting (OZB) in rekening wordt gebracht.

   

Schuldhulp voor agenten

CAIHG31MUit een recente analyse is gebleken dat ongeveer 600 agenten kampen met problematische schulden. Door betalingsachterstanden is er beslag gelegd op het inkomen waardoor er naar de mening van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) een onwenselijke situatie ontstaat. De betrokken agenten zouden zo n.l. in een  positie verkeren waardoor ze gevoelig kunnen worden voor omkoping. Als oplossing voor het probleem worden agenten die te veel rood staan nu doorverwezen naar de schuldhulpverlening. Verder wordt er door middel van dit  hulpprogramma getracht schulden bij agenten te voorkomen.

   

Samenleving voor 30 miljard de klos

FraudehelpdeskVolgens berekeningen van onderzoeksbureau Schalke en Partners, is de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 30 miljard kwijt aan diverse vormen van oplichting. Dit loopt van verzekeringsfraude tot en met zwendel met uitkeringen. De overheid zou het grootste slachtoffer zijn, ruim de helft van de 30 miljard zou voor rekening komen van de overheid. Het bedrijfsleven is voor 43 procent de klos, particulieren voor 2 procent. De pakkans mag met zo’n 5 procent voor de fraudeurs als zeer gering worden genoemd. Volgens verzekeraars zouden ook volop onterechte meldingen van schade worden gedaan welke verhaald kunnen worden op de inboedelverzekering. Deze vorm van fraude begint een ware volkssport te worden, zo wordt gesteld. Vanuit de Fraudehelpdesk is er een presentatie tijdens de jaarlijkse DCN studie- en actualiteitendag, dit jaar op woensdag 08 oktober in Nijkerk.

   

Belastingdienst slaat slag

sms-parkingHet gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft op 19 augustus in hoger beroep bepaald dat de gegevens van klanten van het bedrijf SMS-parking toch moeten worden overgedragen aan de Belastingdienst. Klanten van SMS-parking betalen de parkeerkosten via hun gsm.  De Belastingdienst wil de klantgegevens hebben om fraude door o.a. leaserijders te kunnen ontdekken. SMS-parking wilde de gegevens in verband met de privacy van haar klanten niet afgeven, de rechtbank in ’s-Hertogenbosch stelde SMS in eerste instantie in  het gelijk. Het hof bepaalde nu anders. Volgens het hof waarborgt de Belastingdienst de privacy voldoende door de gegevens meteen te vernietigen als er geen sprake blijkt te zijn van fraude. Yellowbrick, concurrent van SMS-parking, had de gegevens van haar klanten eerder al wel overgedragen aan de Belastingdienst. SMS-parking gaf aan de uitspraak van het gerechtshof te respecteren en gaat de klantgegevens nu ook beschikbaar stellen aan de fiscus.  

   

Waarschuwing: weer phishing-mail Belastingdienst

belastingdienst_logoOpnieuw blijken fraudeurs hun best te doen om argeloze burgers geld uit de zakken te kloppen via een dreigmail.

De tekst van het nu verzonden valse bericht is als volgt:

Onderwerp: LAATSTE HERINNERING AANMANING
Factuurnummer: 24193682

 

Lees meer: Waarschuwing: weer phishing-mail Belastingdienst

   

Pagina 75 van 86