Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Parkeergeldenrecord

parkeren2Wie in Amsterdam zijn of haar auto wil parkeren, moet er duur aan. Dat is algemeen bekend. Dit gegeven samen met verscherpte controles, hebben er in 2013 toe geleid dat parkeerders 166 miljoen euro hebben betaald, een absoluut record en 9 miljoen meer ten opzichte van 2012. Er zijn vorig jaar 25 miljoen controles uitgevoerd, de pakkans is dus ruim aanwezig.  Parkeerders die menen de dans te kunnen ontspringen komen vaak bedrogen uit. Met o.a. het gebruik van scanauto’s van Cition wordt gecontroleerd en via een landelijke database kunnen de controleurs zien of er parkeergeld is betaald. Het gebruik van scanauto’s staat nog wel eens ter discussie. Met name het mogelijk oneigenlijk gebruik van de verkregen gegevens roept weerstand op.

 

Schulden remmen uitgaven consumenten

limo1Door dalende inkomsten als gevolg van de bezuinigingen door de overheid en verlaging van de pensioenen, is het reëel inkomen van veel consumenten afgenomen. Verder zijn de vaste lasten sinds 2008 met 12 procent gestegen. Dit gegeven in combinatie met de particuliere schuldenlast  zorgt voor een rem op het doen van bepaalde uitgaven. Er wordt met name bespaard op kleding, elektronica en spullen voor het huis zoals meubels. Daar waar mensen nog wel financiële ruimte hebben, wordt deze nu gebruikt om schulden eerst af te lossen. Analisten van de ABN Amro verwachten dat de consumptieve uitgaven pas in 2015 weer zullen gaan toenemen.

Lees meer: Schulden remmen uitgaven consumenten

   

Tegenvallende cijfers faillissementen en werkloosheid

cbs_logoIn 2013 zijn er in Nederland 12.306 faillissementen uitgesproken, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2012. Het aantal eenmansbedrijven dat over de kop ging was 5 procent lager dan in 2012,  van de overige bedrijven nam dit toe met 12 procent. Opvallend was ook het aantal particuliere faillissementen: dit steeg met 9 procent. Er zijn ook negatieve cijfers over de werkloosheid. De werkloosheid van de Nederlandse beroepsbevolking was eind december 2013 toegenomen met 8,5 procent. In totaal zaten 668.000 mensen thuis zonder werk en dat waren er 15.000 meer ten opzichte van november 2013. In geheel 2013 zijn er ongeveer 100.000 werklozen bijgekomen.

   

Pagina 74 van 74