Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Werkgever geeft les in schuldpreventie

scaniaVrachtautoproducent Scania in Zwolle biedt alle 1600 medewerkers een gratis cursus schuldpreventie aan. Via deze cursus worden tips aangereikt en voorbeelden gegeven waardoor medewerkers uit de schulden kunnen komen of kunnen voorkomen in de schulden te geraken. Het aantal loonbeslagen bij Scania is de laatste jaren toegenomen zo ook het ziekteverzuim onder de werknemers. Dat financiële problemen kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim is een bekend gegeven, het initiatief van Scania verdient alle lof. Mocht dit in de praktijk succesvol zijn, zal de cursus ook bij de andere vestigingen van Scania worden gegeven.

 

Wet voor incassobureaus

incassoTweede Kamerlid voor de ChristenUnie Carola Schouten, hoopt voor de komende zomer een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen waarin staat dat de branche van incassobureaus moet reguleren. Van de ongeveer vier honderd incassobureaus houdt zo ongeveer 50 procent zich niet aan de regels, vraagt te veel geld voor de diensten en vertoont intimiderend gedrag naar schuldenaren. Met haar wetsvoorstel wil Schouten regelen dat incassobureaus aan kwaliteitseisen gaan voldoen en dat medewerkers opleidingen moeten gaan volgen. Daarnaast moet er een toezichthouder gaan komen die boetes kan uitdelen in het geval er toch zaken fout gaan. De DCN studiedagen zijn ook bij uitstek geschikt voor medewerkers van incassobureaus die op de juiste wijze en volgens de nieuwste normeringen willen werken. De eerstvolgende DCN studie- en actualiteitendag is op woensdag 7 oktober 2015.

   

Aanpak van armoede en schuldenproblematiek versterkt

ArmoedeHet extra geld dat gemeenten sinds vorig jaar ontvangen voor armoedebestrijding, wordt over het algemeen gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is. Dat kan worden geconcludeerd uit een onderzoek onder 403 gemeenten. In 2013 ontvingen gemeenten hiervoor een bedrag van 19 miljoen euro, dit jaar was dat 70 miljoen en in 2015 zal dit zijn opgelopen naar 90 miljoen euro. Het armoedebeleid van gemeenten richt zich hoofdzakelijk op gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders met kinderen, uitkeringsgerechtigden en  langdurig armen. Het blijkt voor gemeenten wel moeilijk om de doelgroepen goed in beeld te krijgen. Naast gemeenten hebben ook maatschappelijke organisaties een belangrijke rol bij de armoedebestrijding. Zowel in 2014 als in 2015 is voor deze organisaties een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De werkloosheid, een van de oorzaken van armoede, is in oktober vrijwel gelijk gebleven. Eind oktober waren er 627.000 mensen werkloos, dat is 8 procent van de beroepsbevolking. Zie voor meer informatie de gepubliceerde cijfers van het CBS.

   

Te late reactie bij vermindering inkomen

laag_inkomenVolgens het Nibud komen huiseigenaren en werknemers te laat en onvoldoende in actie bij een terugval op het inkomen. Men schat de ernst van de nieuwe situatie niet op de juiste wijze in, betaalachterstanden worden niet adequaat aangepakt. Bij aanmeldingen voor schuldhulpverlening bestaat het aantal voor zo’n 50 procent inmiddels uit mensen met een baan. Het percentage aanmeldingen door mensen met een koopwoning is inmiddels gestegen naar 14 procent. Het blijkt tevens dat een groot deel van de mensen met achterstanden in het betalen van de hypotheek, hun administratie niet op orde hebben.

Lees meer: Te late reactie bij vermindering inkomen

   

Teeven stelt strengere eisen aan bewindvoerder

schuldhulp (2)Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) stelt strengere eisen aan het beschermbewind. Kantonrechters moeten vanaf nu jaarlijks controleren of een bewindvoerder aan kwaliteitseisen voldoet. Het plan van aanpak moet worden gecontroleerd en verder zal na vijf jaar worden bekeken of onder bewindstelling nog nodig is.

Veruit de meeste bewindvoerders zijn ouders, kinderen of andere familieleden. Er is de laatste jaren een toename te bespeuren in de groei van het aantal professionele bewindvoerders. Voor deze laatste categorie is het een aanrader de DCN studie- en actualiteitendagen bij te wonen. In 2014 werden hier voor het eerst BPBI-studiepunten aan toegekend, voor 2015 zal er zeker weer een aanvraag tot het toekennen van studiepunten worden ingediend. De eerstvolgende DCN studie- en actualiteitendag is op woensdag 07 oktober 2015.
   

Gulden was bijna weer terug

guldenDe Bitcoin krijgt tegenwaardig veel aandacht, in 2012 had de Nederlandse regering echter  tijdens het hoogtepunt van de crisis plannen klaar liggen om de gulden weer in te voeren als Nederlands betaalmiddel. Er was over dit voornemen zelfs een nauwe samenwerking met Duitsland, ook in dat land werd het verlaten van de euro als serieuze mogelijkheid opengehouden. Tevens werd bij De Nederlandse Bank (DNB) nadrukkelijk nagedacht over een terugkeer naar de gulden, die vervolgens wellicht Florijn zou worden genoemd.

Veel inwoners van ons land met betaalproblemen, zijn nog steeds de mening toegedaan dat de oude gulden ons minder nadelen en meer welvaart zou hebben opgeleverd. Ook nu rollen voor- en tegenstanders nog altijd over elkaar heen. Geen van beide partijen zal het gelijk kunnen bewijzen tenzij er toch, door welke reden dan ook, een terugkeer zal zijn naar een eigen munteenheid voor ons land.
   

Schulden stapelen zich op

schulden (3)De schuldenproblematiek in Nederland is de afgelopen jaren enorm toegenomen, maar liefst 700.000 mensen hebben problematische schulden. Volgens Nadja Jungmann (lector rechten, schulden en incasso van de Hogeschool  Utrecht) zijn de maatschappelijke kosten van dit probleem hoog en de gevolgen voor de betrokkenen groot. Schuldsanering is voor steeds meer schuldenaren niet mogelijk aangezien gemeenten de afgelopen jaren steeds hogere drempels hebben opgeworpen om hiervoor in aanmerking te komen.

Lees meer: Schulden stapelen zich op

   

Pagina 74 van 87