Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Teeven stelt strengere eisen aan bewindvoerder

schuldhulp (2)Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) stelt strengere eisen aan het beschermbewind. Kantonrechters moeten vanaf nu jaarlijks controleren of een bewindvoerder aan kwaliteitseisen voldoet. Het plan van aanpak moet worden gecontroleerd en verder zal na vijf jaar worden bekeken of onder bewindstelling nog nodig is.

Veruit de meeste bewindvoerders zijn ouders, kinderen of andere familieleden. Er is de laatste jaren een toename te bespeuren in de groei van het aantal professionele bewindvoerders. Voor deze laatste categorie is het een aanrader de DCN studie- en actualiteitendagen bij te wonen. In 2014 werden hier voor het eerst BPBI-studiepunten aan toegekend, voor 2015 zal er zeker weer een aanvraag tot het toekennen van studiepunten worden ingediend. De eerstvolgende DCN studie- en actualiteitendag is op woensdag 07 oktober 2015.
 

Gulden was bijna weer terug

guldenDe Bitcoin krijgt tegenwaardig veel aandacht, in 2012 had de Nederlandse regering echter  tijdens het hoogtepunt van de crisis plannen klaar liggen om de gulden weer in te voeren als Nederlands betaalmiddel. Er was over dit voornemen zelfs een nauwe samenwerking met Duitsland, ook in dat land werd het verlaten van de euro als serieuze mogelijkheid opengehouden. Tevens werd bij De Nederlandse Bank (DNB) nadrukkelijk nagedacht over een terugkeer naar de gulden, die vervolgens wellicht Florijn zou worden genoemd.

Veel inwoners van ons land met betaalproblemen, zijn nog steeds de mening toegedaan dat de oude gulden ons minder nadelen en meer welvaart zou hebben opgeleverd. Ook nu rollen voor- en tegenstanders nog altijd over elkaar heen. Geen van beide partijen zal het gelijk kunnen bewijzen tenzij er toch, door welke reden dan ook, een terugkeer zal zijn naar een eigen munteenheid voor ons land.
   

Schulden stapelen zich op

schulden (3)De schuldenproblematiek in Nederland is de afgelopen jaren enorm toegenomen, maar liefst 700.000 mensen hebben problematische schulden. Volgens Nadja Jungmann (lector rechten, schulden en incasso van de Hogeschool  Utrecht) zijn de maatschappelijke kosten van dit probleem hoog en de gevolgen voor de betrokkenen groot. Schuldsanering is voor steeds meer schuldenaren niet mogelijk aangezien gemeenten de afgelopen jaren steeds hogere drempels hebben opgeworpen om hiervoor in aanmerking te komen.

Lees meer: Schulden stapelen zich op

   

USB-stick studiedag in afleveringsfase!

DSCI0667De productie van de USB-stick welke is toegezegd aan de bezoekers van de DCN studie- en actualiteitendag 2014 is volop gaande. Naar verwachting zullen de sticks vanaf het einde van week 45-2014 worden toegezonden.  Alle bijdragen van de sprekers staan op de stick, zo ook foto’s van de studiedag en enkele extra’s.

   

Beslag op vakantiegeld niet altijd mogelijk

geldkist (2)De Hoge Raad heeft op 31 oktober beslist dat schuldeisers niet in alle gevallen beslag kunnen leggen op het vakantiegeld. Als iemands inkomen boven de beslagvrije voet ( 90% van de bijstandsnorm) uitkomt door de jaarlijkse betaling van het vakantiegeld, is het beslag niet of alleen deels mogelijk. Zo stelt de Hoge Raad, die het vakantiegeld ziet als een opgebouwd recht van het maandinkomen. Om geheel of deels onder het beslag uit te kunnen komen, moet het inkomen in de andere maanden wel onder de beslagvrije voet zijn gebleven.Over de wijze van handeling in deze zaken bestond verschil van inzicht. Het was bij deurwaarders , werkgevers en uitkeringsinstanties niet altijd duidelijk hoe moest worden gehandeld in dit soort situaties. Met de genomen beslissing op 31 oktober 2014 is aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt.

   

Bevestiging beslagvrije voet bij beslag toeslag

SchuldinfoIn een beschikking van de tweede civiele kamer van 21 oktober 2014 (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden/locatie Arnhem) stelde het Hof vast dat de wet wel degelijk ruimte biedt om de beslagvrije voet van toepassing te verklaren bij een beslag op de toeslagen. Het Hof stelde ook vast dat het rekenprogramma voor de beslagvrije voet op www.schuldinfo.nl geschikt is voor het berekenen hiervan.

Lees de complete beschikking.
   

Meer mensen onder de armoedegrens

ArmoedeVolgens een op 17 oktober uitgebracht  rapport van Platvorm 31 (een kenniscentrum voor stedelijke en regionale ontwikkeling) en het European Urban Knowledge Network (EUKN), leven in Nederland 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat is 1 procent meer ten opzichte van 5 jaar geleden, de armoede concentreert zich vooral in stedelijke achterstandswijken.

Het risico van armoede en sociale uitsluiting onder kinderen nam de afgelopen vijf jaar toe met 1,5 procent . In totaal leven in Nederland 640.000 kinderen onder de armoedegrens. De armoede kan het best worden bestreden door een aanpak op verschillende terreinen tegelijk waaronder onderwijs, arbeidsdeelname en huisvesting.

Lees meer: Meer mensen onder de armoedegrens

   

Pagina 73 van 86