Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Schuldentoets bij wetsvoorstel

schulden (3)Volgens SP- Tweede Kamerlid Merkies, moet er bij elke wet die het kabinet wil invoeren een schuldentoets komen. Er moet worden bekeken welke invloed die wet heeft op de schulden van burgers. Volgens de politicus zijn er steeds meer mensen die zich in de schulden moeten steken om de hogere vaste lasten zoals de huur te kunnen betalen. De SP-er stelt dat door de enorme bezuinigingen welke worden doorgevoerd  er de oorzaak van is dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. Het gevolg is betalingsachterstanden bij huur- en energienota’s. Inmiddels heeft twee op de drie woningbouwverenigingen laten weten dat men de huren per 1 juli 2014 maximaal zal laten stijgen.

Lees meer: Schuldentoets bij wetsvoorstel

 

Recordaantal uitkeringen UWV

UwV_1Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in 2013 het aantal van 613.200 nieuwe uitkeringen verstrekt, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de jaarcijfers 2013, welke op 14 april bekend zijn gemaakt. De stijgende werkloosheid door de economische recessie, is debet aan de toename van het aantal aanvragen om een uitkering. Faillissementen en reorganisaties zorgen er voor dat mensen zonder werk komen te staan, ook het aantal arbeidsplaatsen bij het UWV staat onder druk. De organisatie moet tussen 2011 en 2018 in totaal voor 489 miljoen euro bezuinigen en daardoor zullen de komende jaren duizenden arbeidsplaatsen geschrapt gaan worden.

Vanuit het UWV wordt tijdens de eerstvolgende DCN studie- en actualiteitendag op woensdag 08 oktober 2014 in Nijkerk een presentatie verzorgd.
   

Meer faillissementen in horeca

cafIn tegenstelling tot de algemene cijfers, zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar 15 procent meer faillissementen uitgesproken in de horeca. Vooral cafébedrijven hebben het moeilijk. In totaal zijn er ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 echter bijna een kwart (23 procent) minder bedrijven failliet verklaard. Zo is te lezen op faillissementsdossier.nl Grootste daling werd genoteerd bij de transport- en bouwbedrijven. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2008, voor het uitbreken van de economische crisis, gaan er echter nog wel steeds veel bedrijven failliet. Een recordaantal van 129.000 bedrijven stopte er vorig jaar mee. Wel zijn er in datzelfde jaar ook 172.000 bedrijven opgericht. De meeste starters begonnen in de zakelijke dienstverlening.

   

E-Gulden

eguldenOns land heeft sinds enkele dagen een eigen digitale cryptovaluta: de E-Gulden. Een groep studenten heeft de E-Gulden bedacht, maximaal 21 miljoen komen er in omloop. Volgens bronnen wordt de E-Gulden al op verschillende markten geaccepteerd, maar wordt niet door de overheid of banken beheerd.Al eerder werd de Dogecoin en de Bitcoin geïntroduceerd. Of en eventueel hoe er beslag kan worden gelegd op deze virtuele munteenheden, is een onderwerp tijdens de eerstvolgende DCN studie- en actualiteitendag op woensdag 8 oktober 2014 in Nijkerk.

   

Naamsverandering

Zorginstituut_NederlandHet College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft een naamsverandering ondergaan en zet de werkzaamheden voort onder de naam Zorginstituut Nederland.Het Zorginstituut Nederland is de rechtsopvolger van het College van zorgverzekeringen en de Ziekenfondsraad. De Ziekenfondsraad heeft van 1949 tot 1999 als adviesorgaan bijgedragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van de huidige zorgverzekeringen.

   

Grote toename van huishoudens met schulden

spaarpot 1Het aantal huishoudens met soms grote schulden neemt in omvang nog steeds toe. Dat deelde de NVVK mede. In 2013 meldden 89.000 mensen zich bij de schuldhulpverlening in hun woonplaats, in  2012 waren er dat 84.500 De gemiddelde schuld steeg van 33.500 naar 37.700 euro. In bepaalde situaties hebben mensen te maken met een daling van het inkomen en kunnen hun uitgavenpatroon moeilijk aanpassen aan die nieuwe situatie, soms is het inkomen gewoon te laag om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Lees meer: Grote toename van huishoudens met schulden

   

Zorgpremie op uitkering inhouden

agisOm het groeiend aantal mensen met een betalingsachterstand in de zorgpremie een halt toe te roepen, gaat de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam de zorgverzekeringspremie rechtstreeks inhouden op de uitkering. Het gaat daarbij om verzekerden bij Agis, die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Agis zal vervolgens de wanbetalers waarvan de premie wordt ingehouden, uit de incassoprocedure bij het CvZ halen. Ook hoeft men geen boetes meer te betalen, het geld daarvan wordt gebruikt voor een afbetalingsregeling.

Lees meer: Zorgpremie op uitkering inhouden

   

Pagina 73 van 77