Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Zorgpremie op uitkering inhouden

agisOm het groeiend aantal mensen met een betalingsachterstand in de zorgpremie een halt toe te roepen, gaat de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam de zorgverzekeringspremie rechtstreeks inhouden op de uitkering. Het gaat daarbij om verzekerden bij Agis, die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Agis zal vervolgens de wanbetalers waarvan de premie wordt ingehouden, uit de incassoprocedure bij het CvZ halen. Ook hoeft men geen boetes meer te betalen, het geld daarvan wordt gebruikt voor een afbetalingsregeling.

Lees meer: Zorgpremie op uitkering inhouden

 

Toch gratis hulp bij betalingsproblemen hypotheek

AdviseurZelfstandig werkende financieel adviseurs die hypotheekklanten met betalingsproblemen adviseren, moeten volgens minister Dijsselbloem van Financiën hun rekening voor de gedane werkzaamheden voortaan toch weer naar de hypotheekverstrekker kunnen sturen. Zelfstandig adviseurs, die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen, sturen nu een rekening naar de cliënt. Om ervoor te zorgen dat mensen met betaalproblemen toch zo snel mogelijk advies inwinnen om te komen tot een oplossing, wordt het nu gedane voorstel waarschijnlijk met ingang van 2015 in de wet vastgelegd.Banken en verzekeraars krijgen vervolgens een rekening van de adviseur toegezonden, deze vinden dat geen probleem maar hopen dat het aantal hypotheekwanbetalers door  deze aanpassing niet verder zal oplopen.

   

Budgethandboek

handboekHet NIBUD-budgethandboek 2014 is uit. Het Budgethandboek is een actueel overzicht voor iedereen die zich bezighoudt met advisering over de financiën van particulieren zoals maatschappelijk werkers, juristen, medewerkers van woningcorporaties en beleidsmedewerkers van overheden. Als doelgroep worden deurwaarders niet expliciet genoemd, het zou wellicht toch een interessant naslagwerk kunnen zijn. Het boek is op dit moment uit voorraad leverbaar en kost € 102,14 (incl. 21% BTW).Bestellingen of meer informatie via het nummer (030) 2391 350.

   

Meer beroep op NHG

Tekoop2Door de groeiende werkloosheid en de dalende huizenprijzen, hebben vorig jaar 4.522 huishoudens een beroep gedaan op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Een stijging van 27 procent ten opzichte van 2012. Het gemiddelde verlies per woning liep in 2013 op met 11 procent tot een bedrag van 38.877 euro. Nederlanders welke in het bezit zijn van een woning met hypotheek (met NHG) en die gedwongen hun huis moeten verkopen, kunnen bij langdurig inkomensverlies een beroep doen op het fonds voor het betalen van de restschuld. Sinds de voorwaarden van de NHG zijn aangescherpt, is het percentage afwijzingen voor het betalen van een restschuld overigens met 10 procent gestegen. Het leggen van een beslag op een woning kan hooguit nog worden gezien als een drukmiddel om een nog openstaand bedrag te incasseren. Een executoriale verkoop is meestal niet zinvol temeer daar bij zo’n gedwongen verkoop de opbrengst soms wel tot 30 procent onder de waarde ligt, welke kan worden verkregen bij een vrije verkoop.

   

Toename telefoonschulden

BellenSteeds meer jongeren kunnen hun telefoonrekening niet betalen. De gemiddelde schuld van onbetaalde rekeningen bij deze doelgroep zou 550 euro bedragen. Bij incassobureau Lindorff nam het aantal jongeren als klant met een belschuld toe met 10 procent. Het NIBUD meldt dat gezinnen met een bijstandsuitkering structureel geld tekort komen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling zou het gaan om een bedrag van tussen de 50 en 150 euro per maand. In totaal waren er eind 2013 ongeveer 400.000 mensen die moesten rondkomen van een bijstandsuitkering. De laagste inkomensgroepen krijgen er dit jaar eenmalig een extraatje bij. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de VNG over de uitvoering van deze maatregel afspraken gemaakt. Gemeenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om mensen van boven de 21, met een inkomen van maximaal 110 procent van het sociaal minimum, een tegemoetkoming te geven.

   

Bijzondere invordering

handhavingHet is bekend dat in Spanje niet alledaagse werkwijzen worden gehanteerd bij het invorderen van schulden. Zo komt het voor dat deurwaarders in opvallende kledij schuldenaren hinderlijk volgen om zo een betaling af te dwingen. De Spaanse fiscus roert zich nu ook. Medewerkers van die belastingdienst kunnen een prestatiebonus tegemoet zien als ze dit jaar meer belastinggelden weten te innen. De premie kan per werknemer oplopen tot enkele honderden euro’s netto, het staat iedere medewerker overigens vrij hier wel of niet aan mee te werken. De vakbonden steunen inmiddels deze opmerkelijke regeling. Spanje wil de op deze wijze verkregen extra inkomsten gaan gebruiken om de overheidsbegroting op orde te krijgen. Met name wil men ook trachten de “zwarte economie”, met een geschatte omvang van een kwart van het bruto binnenlands product, terug te dringen.   

   

Bank wil betaalachterstanden voorkomen

INGOp basis van een risico-inschatting gaat ING dit jaar met zo’n 40.000 hypotheek-klanten telefonisch of via een e-mail contact opnemen.  De bank wil via deze werkwijze voorkomen dat meer klanten te maken krijgen met een betalingsachterstand. Een toename daarvan was al aan de orde door de aanhoudende economische recessie en de daardoor toegenomen werkloosheid.Eind 2013 was er bij 1,9 procent van de ongeveer 600.000 hypotheken sprake van een achterstand.

   

Pagina 72 van 75