Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Meer mensen onder de armoedegrens

ArmoedeVolgens een op 17 oktober uitgebracht  rapport van Platvorm 31 (een kenniscentrum voor stedelijke en regionale ontwikkeling) en het European Urban Knowledge Network (EUKN), leven in Nederland 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat is 1 procent meer ten opzichte van 5 jaar geleden, de armoede concentreert zich vooral in stedelijke achterstandswijken.

Het risico van armoede en sociale uitsluiting onder kinderen nam de afgelopen vijf jaar toe met 1,5 procent . In totaal leven in Nederland 640.000 kinderen onder de armoedegrens. De armoede kan het best worden bestreden door een aanpak op verschillende terreinen tegelijk waaronder onderwijs, arbeidsdeelname en huisvesting.

Lees meer: Meer mensen onder de armoedegrens

 

Nibud 35 jaar

35_jaarOp 18 oktober bestaat het Nibud 35 jaar, in die periode is deze organisatie uitgegroeid tot de vraagbaak op het gebied van geld. Zowel consumenten als professionals die voor hun werk vragen over financiën hebben, weten het Nibud goed te vinden. Verreweg de meeste vragen gaan over het voorkomen of oplossen van betalingsachterstanden. Vanuit het Nibud werd in de persoon van mevr. Tamara Madern medewerking verleend aan de DCN studie- en actualiteitendag op 8 oktober jl. Het bestuur van de DCN feliciteert het Nibud met dit jubileum!
   

Bijzonder beslag

caterhamIn de sportwereld waar heel veel geld in omgaat, de Formule-I, gaat het niet bij alle teams financieel naar wens. Bij het noodlijdende team van Caterham heeft het er zelfs toe geleid, dat afgelopen donderdag 2 oktober een deurwaarder op verzoek van het Britse hooggerechtshof (zo staat op de site van het hof) beslag heeft laten leggen bij Caterham. Een lijst met de in beslag genomen zaken is via de site van het gerechtshof gepubliceerd.Volgens het betreffende Formule-I team staat deelname aan de Grand Prix van Japan (a.s. zondag) niet ter discussie. Of het team aan de overige wedstrijden van dit seizoen kan blijven deelnemen, is niet duidelijk.

   

Minder Nederlanders staan rood

bankrekeningTen opzichte van 2013 staan Nederlanders minder vaak in het rood. Dat kan worden gelezen in een rapport van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het  ministerie van Financiën. Het gros van de Nederlanders zou goed op de uitgaven letten en een ruime meerderheid spaart. Verder heeft twee derde geen betalingsherinnering ontvangen. Ruim zes op de tien Nederlanders heeft een financiële buffer voor de korte termijn. Volgens het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, is er een duidelijke tweedeling in de maatschappij. Er is een groep die goed is met geld, de andere redt het niet meer door de crisis. In de laatste groep bevinden zich dus de mensen met betalingsachterstanden, men is vaak werkloos en heeft geen zekerheden als het op geld aan komt. Vanuit Wijzer in Geldzaken en het NIBUD wordt medewerking verleend aan de DCN studie- en actualiteitendag op 8 oktober 2014

   

Veel jongeren met betalingsachterstanden

nibudOngeveer 1500 jongeren hebben meegewerkt aan een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) over betaalachterstanden in de leeftijdscategorie van 18 t/m 24 jaar. Uit het hierover verschenen rapport is gebleken dat bij 20 procent van die jongeren er schulden zijn van 2.500 euro of meer. Het betreft veelal openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes en betalingsachterstanden bij de Belastingdienst. Volgens het NIBUD zal een betere voorlichting over financiële zaken in combinatie goed beheer (controle van inkomsten en uitgaven) ook bij jongeren leiden tot verminderingen van betalingsachterstanden.Vanuit het NIBUD wordt op woensdag 08 oktober 2014 een presentatie gegeven over het voorkomen van schulden tijdens de DCN studie- en actualiteitendag in Nijkerk.

   

Nieuw biljet van 10 euro

10_euroDinsdag 23 september 2014 brengt de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuw bankbiljet van 10 euro in de omloop. Om vervalsing moeilijker te maken, zijn aan het nieuwe biljet verschillende veiligheidspunten toegevoegd. Een portret van Europa (een vrouwelijke figuur uit de Griekse mythologie) is te zien in het hologram en het watermerk. Daarnaast staat er een smaragdgroen nummer op het biljet dat bij beweging van kleur verschiet naar donkerblauw. Voor blinden en slechtzienden is een deel van de inkt voelbaar.

Lees meer: Nieuw biljet van 10 euro

   

Meer belastingheffing/inning door gemeenten ?

belastingdienst (2)Na eerdere uitspraken van voorzitter Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG) en Jozias van Aartsen (burgemeester van Den Haag) laat nu ook minister Ronald Plasterk van zich horen over de mogelijkheden voor gemeenten om belastingen te heffing welke nu door het Rijk worden geïnd. Sinds 1992 innen gemeenten de onroerende zaakbelasting (v/h onroerend goed belasting) Een belasting welke voor die tijd door het Rijk werd geïncasseerd. Die wijziging heeft destijds nogal wat voeten in de aarde gehad, zo werd er o.a. een overschot aan belastingdeurwaarders bij het Rijk ondergebracht bij gemeenten en private invorderingskantoren.

Lees meer: Meer belastingheffing/inning door gemeenten ?

   

Pagina 71 van 83