Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Soms vergaande verwevenheid tussen incassobureaus en deurwaarderskantoren

PlakkerOngewenste financiële banden tussen gerechtsdeurwaarders en incassobureaus moeten worden verbroken of aangepast.  Dat stelt demissionair minister Blok in een reactie op Kamervragen van Van Nispen. Het komt nu voor dat er een te nauwe samenwerking is tussen deurwaarderskantoren en incassobureaus, een ongewenste situatie. De spelregels voor financiële deelnemingen van incassobureaus in deurwaarderskantoren staan in een verordening van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) Een incassobureau mag maximaal voor 49 procent eigenaar zijn van een deurwaarderskantoor, in overleg met het ministerie van Justitie zal de verordening worden herzien.

 

Schulden-gen

GeldkindUit allerlei onderzoeken blijkt dat bij schulden de geschiedenis zich vaak herhaalt. Deurwaarders bezoeken niet zelden schuldenaren waarvan de ouders ook tot hun clientèle kan of kon worden gerekend. Een studie van het Cultureel Planbureau stelde vast dat kinderen die in armoede opgroeien een tot vier keer grotere kans hebben later ook met armoede te worden geconfronteerd. Ouders die slecht omgaan met geld zijn een slecht voorbeeld voor hun kinderen, deze kinderen richten zich vooral op het uitgeven van geld en niet op sparen. Amerikaanse wetenschappers ontdekten in 2010 het “schulden-gen”. Mensen met het “verkeerde” gen bleken gemiddeld fors meer schulden op hun creditcard te hebben. Het NIBUD vindt dat scholen een grotere rol moeten krijgen in de financiële opvoeding, financiële onbeholpenheid wordt door ouders vaak aan kinderen doorgegeven. Dat komt doordat ouders met schulden vaak niet in staat zijn om over te brengen hoe je verstandig met geld omgaat. Het hebben van met name grote schulden is nooit goed, zijn deze er wel, dan is het van groot belang voor kinderen om te zien hoe ouders daarmee omgaan. Een goed maar helaas ook een verkeerd voorbeeld doet n.l. volgen!

   

Kosten onterecht in rekening gebracht

Hamer rechtbank1De Kamer voor gerechtsdeurwaarders heeft bij een beslissing op 02 mei 2017 aan een deurwaarder de maatregel berisping opgelegd vanwege onterecht in rekening gebrachte kosten.

Inzake een klacht over een gelegd bankbeslag was de uitspraak dat deze ongegrond was en werd de klacht dus afgewezen.
   

Kredietbank Nederland volledig aangesloten op VISH

VISHIn 2014 heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK) een convenant gesloten waarin zij hun samenwerking hebben vastgelegd om gegevens uit te wisselen tussen schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders, met als oogmerk het onnodig oplopen van schulden te voorkomen. In de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) worden gegevens van schuldenaren vastgelegd. Als schuldenaren geregistreerd staan in het VISH zullen deurwaarders over het algemeen de schuldeiser adviseren om de invorderingsmaatregelen tijdelijk stop te zetten. Zo ontstaan er geen verdere kosten en maakt de kans op het slagen van een schuldenregeling groter. Sinds eind 2016 is Kredietbank Nederland aangesloten op de verwijsindex schuldhulpverlening (VISH). Kredietbank Nederland was in eerste instantie aangesloten met een gedeelte van het klantenbestand, inmiddels is de aansluiting volledig. Kredietbank Nederland levert VISH informatie aan voor 53 Nederlandse gemeenten.

   

Verzoek tot instellen afkoelingsperiode afgewezen

Gerechtsgebouw1Een door de gemeente Amsterdam ingediend verzoek tot het instellen van een afkoelingsperiode als bedoeld in artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening juncto artikel 2 van het Besluit breed moratorium, is door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. Lees hier verder.
   

Beslag op 33 motorvoertuigen

Afslepen autoBij een grootschalige controle in de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg zijn op woensdag 24 mei door deurwaarders van de Belastingdienst (28 waarvan 11 weggesleept) en door  deurwaarders van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland (5) in totaal 33 auto’s in beslag genomen. Voor een aantal mensen dus een onverwacht begin van het lange weekend rondom Hemelvaartsdag. De kas van de Belastingdienst werd met 41.500 euro flink gespekt. In de toekomst worden meer van deze gezamenlijke acties verwacht.

   

Natura deurwaarder vast gezet

Anders afrekenenDe gerechtsdeurwaarder die bij vrouwen aanbood een schuld te kunnen verminderen door seks met hem te hebben, is aangehouden en inmiddels voorgeleid. Elf vrouwen hebben  aangifte gedaan tegen de uit Maastricht afkomstige deurwaarder. De zaak kwam aan het rollen door een programma van SBS6, naar aanleiding hiervan nam de deurwaarder zelf ontslag.
   

Pagina 8 van 91