Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Geen verruiming vermogensmaximum bij aanvraag kwijtschelding

Gem BelastingenIn de situatie dat er volgens een vastgestelde berekening te weinig financiële middelen overblijven, kunnen burgers voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking komen. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt ook rekening gehouden met een aanwezig vermogen, gemeenten hadden de mogelijkheid kunnen krijgen om de bovengrens van het vermogen aan te passen, maar dat is nu van de baan. Lees hier verder.

 

Klachten over incassobureaus

deurwaarder beltDe Consumentenbond waarschuwt voor incassobureaus die consumenten op een agressieve manier benaderen over vage diensten. Angst en misleiding voeren daarbij de boventoon, geadviseerd wordt niet te betalen maar om aangifte te doen. Deurwaarderskantoren zijn, voor zover bekend, hierbij niet betrokken. In België werd wel een deurwaarder op de vingers getikt, hij hield zich bezig met het incasseren van nota’s van een frauduleus bedrijf. Dit laatste had bij hem bekend moeten zijn aangezien het bedrijf, Travel Club Express, door de overheidsdienst Economie op een lijst van oplichters was gezet.

   

DNB mengt zich in contant geld discussie

contant geldDe Nederlandse Bank (DNB) wil zich de komende jaren extra inspannen om ervoor te zorgen dat contant geld algemeen geaccepteerd blijft. Bij diverse gemeentehuizen kan niet meer contant worden betaald, voorkomen moet worden dat dit op termijn in winkels ook niet meer mogelijk is. Ouderen welke nog wel veelvuldig gebruik maken van contante betalingen, kunnen anders buitengesloten raken. Verder is het juist verstandig dat mensen met een problematische financiële huishouding, contante betalingen verrichten. Met deze werkwijze men houdt beter grip op de uitgaven, bij pinbetalingen is het overzicht eerder verloren. Om contante betalingen ook voor de toekomst te waarborgen moeten er wel extra maatregelen komen om plofkraken te voorkomen en moeten de kosten voor het verwerken van contant geld omlaag.

 

   

Minder gelegde beslagen

beslag auto (2)In 2017 zijn er ten opzichte van 2016 weer minder beslagen gelegd door gerechtsdeurwaarders. De aantrekkende economie maar zeker ook het sociaal verantwoord incasseren staan hieraan debet. Het aantal ontruimingen liep tevens flink terug n.l. van 8100 in 2016 naar 5400 in 2017. Door dit alles is de omzet van de gerechtsdeurwaarderskantoren behoorlijk gedaald. Belastingdeurwaarders (werkzaam bij de overheid – Belastingdienst/gemeenten/waterschappen) doen geen woning-ontruimingen. Wel leggen deze deurwaarders beslagen op het inkomen, banktegoeden, roerende en onroerende zaken. Er zijn geen cijfers bekend of ook het aantal door belastingdeurwaarders gelegde beslagen is afgenomen. Hier speelt omzet zeker geen rol, de in rekening gebrachte kosten zijn conform de Kostenwet en deze bedragen komen evenals de geïncasseerde belastingen ten goede aan de overheid.

   

Contant moet kunnen

geld 1Tientallen Nederlandse gemeenten accepteren geen contact geld als burgers bijvoorbeeld voor hun paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verschuldigde gemeentelijke belastingen willen betalen. Uit een inventarisatie van het ministerie van Financiën in 2016 blijkt dat op dat moment 21 gemeenten een pin-only beleid voerden n.l. Amersfoort, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Etten-Leur, Geldermalsen, Hardenberg, Hellevoetsluis, Kampen, Krimpenerwaard, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Molenwaard, Oldebroek, Ommen, Raalte, Sint-Michielsgestel, Valkenswaard, Vlaardingen en Zuidplas. Het aantal gemeenten is sindsdien echter gegroeid. Vooral oudere burgers betalen liever contant als ze een nieuw rijbewijs of paspoort nodig hebben. Verschillende Kamerleden wezen het kabinet erop dat munten en bankbiljetten ook wettige betaalmiddelen zijn. Ook de Nationale ombudsman uitte kritiek op de gemeenten. Er mag geen belemmering zijn voor het aanvragen van belangrijke documenten bij de gemeente omdat burgers daarvoor niet bij een andere aanbieder terechtkunnen. Bovendien kan contant betalen erg belangrijk zijn voor mensen die in de schuldsanering zitten en moeten leren budgetteren, zo is ook de mening van het Deurwaarders Collectief Nederland (DCN)
   

Toename in aanvragen schuldhulpverlening

schuldhulp2Een recordaantal mensen heeft vorig jaar hulp aangevraagd bij het oplossen van schulden. In totaal klopten 94.000 mensen aan voor een helpende hand. Dat waren er 5000 meer ten opzichte van 2016. De toename zou deels te verklaren zijn door de extra aandacht in de media voor mensen met schulden.  De stap om hulp aan te vragen zou daardoor verkleind kunnen worden. De omvang van de gemiddelde schuld nam in een jaar tijd toe van 40.300 naar 42.100 euro.

Door de handel in vordering is het voor mensen met hoge schulden moeilijker om uit de schulden te komen, zo stelt de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK)

De NVVK pleit al geruime tijd voor een verbod op deze handel. De voorzitter van de NVVK, dhr. Marco Florijn, spreekt op woensdag 03 oktober in Nijkerk tijdens de DCN studie- en actualiteitendag over de schuldenproblematiek.
   

Minimumloon per 1 juli 2018 bekend

geld 1De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 bekendgemaakt.

 Brutominimumloon per maand, week en dag

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het wettelijk brutominimumloon per 1 juli 2018 € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,05 %. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Lees meer: Minimumloon per 1 juli 2018 bekend

   

Pagina 8 van 77