Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Beslagsyllabus

rechtspraak1Per 01 augustus 2018 is er een nieuwe beslagsyllabus van toepassing. Zie bij Rechtspraak.nl of klik hier.
 

Aanmaning wel, dwangbevel niet elektronisch verzenden

dwang-hernieuwd bevelEen inwoner van het verzorgingsgebied van Belastingsamenwerking Rivierenland ontvangt per gewone post een aanslag waterschapsbelastingen. Op een gegeven moment daarna geeft de betrokkene aan dat hij via MijnOverheid post van de overheid digitaal wil ontvangen. Omdat de aanslag niet tijdig wordt betaald, stuurt Belastingsamenwerking Rivierenland hem langs elektronische weg eerst een aanmaning en daarna een dwangbevel. De in rekening gebrachte betekeningskosten van € 66,00 zijn conform de tarieven uit de Kostenwet. Volgens Rechtbank Gelderland mag de invorderingsambtenaar de aanmaning wel, maar het dwangbevel niet uitsluitend langs elektronische weg naar de belastingschuldige verzenden. Er is namelijk geen wettelijke basis om de betekening van een dwangbevel langs elektronische weg te laten plaatsvinden. De invorderingsambtenaar gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Lees meer: Aanmaning wel, dwangbevel niet elektronisch verzenden

   

Bijzondere spaarpot

geld 1Bij doorzoekingen in woningen in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel, trof de FIOD (geassisteerd door een speciaal zoekteam van Defensie) 15.000 euro aan in een bloempot. Het bedrag werd in beslag genomen, zo ook een woning, horloge en televisie. Een 69-jarige man en een 56-jarige vrouw zijn aangehouden, hun administratie is voor nader onderzoek meegenomen.

De zaak kwam aan het rollen door de aankoop van onroerend goed. Volgens de opgegeven inkomsten van het aangehouden stel, was dit te laag om de aankoop te kunnen doen. Het tweetal wordt nu verdacht van een poging tot witwassen van crimineel geld.  

   

Ombudsman reageert positief

OmbudsmanDe Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, reageert in een brief naar minister Dekker positief over het voorstel tot herziening van het beslag- en executierecht. Lees hier verder.
   

Eerst loonbeslag, daarna beslag op banktegoed

geldautomaat 2

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in een reactie op het conceptwetsvoorstel van het beslag en executierecht gepleit voor een werkwijze waarbij door deurwaarders eerst beslag wordt gelegd op het inkomen van de schuldenaar en in het geval dit niet tot resultaten leidt, er wordt overgegaan tot het leggen van een beslag op het banktegoed.

1. De banken pleiten ervoor de deurwaarder te verplichten eerst beslag te leggen onder werkgevers of uitkeringsinstanties, met toepassing van een beslagvrije voet als een doelmatige en kosten-efficiënte wijze van het nemen van verhaal door een beslaglegger, met inachtneming van de belangen van de beslagene op een vrij beschikbaar minimumbedrag.

 2. Het beslagvrije bedrag moet voor zover mogelijk alleen worden toegepast op bankrekeningen waarop het loon of de uitkering wordt ontvangen, zulks ter vaststelling aan de deurwaarder. De deurwaarders bepalen in welke gevallen het toepassen van een beslagvrij bedrag opportuun is.

Lees hier verder

   

Wel betaald, toch een herinnering

herinneringHet Noordelijk Belastingkantoor, belast met de inning van alle lokale belastingen en bijdrages aan Waterschappen in de drie noordelijke provincies, heeft naar verluidt “tientallen” mensen een herinnering toegezonden terwijl de nota al was betaald of inzake een nota die nog niet was toegezonden. De fout is wellicht terug te voeren op het samensmelten van diverse automatiseringssystemen, een probleem dat niet geheel onbekend is bij fusies of nieuwe samenwerkingsverbanden. Schrale troost voor de ontvangers van de herinnering is dat hieraan, in tegenstelling tot een aanmaning, geen kosten zijn verbonden.
   

Broederschap van belastingdeurwaarders

logo_broederschapRegelmatig ontvangt het bestuur van het Deurwaarders Collectief Nederland vragen over de Broederschap van belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren. Deze in 1977 opgerichte vereniging is echter tijdens de laatste algemene ledenvergadering in Nijmegen in oktober 2017 ontbonden. Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2017. Voor interesse in de zogenaamde deurwaardersmap kan vanaf nu contact worden opgenomen met het Deurwaarders Collectief Nederland.
   

Pagina 8 van 81