Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Succesvolle aftrap naar één overheidsconvenant

logo NVVKOp 03 december jl. heeft op het Verenigingsbureau van de NVVK in Utrecht een eerste bijeenkomst plaatsgevonden over de totstandkoming van een uniform overheidsconvenant. Een afvaardiging van het Kernteam Samenwerking Schuldeisers van de NVVK en het Verenigingsbureau NVVK gaan nu samen met verschillende schuldeisers onderzoeken of werkprocessen in de convenanten met CJIB, DUO, CAK, UWV/SVB en Leidraad Invordering meer op elkaar afgestemd kunnen worden. Het doel van een uniform overheidsconvenant is om in de uitvoeringpraktijk eenvoudiger en sneller tot schuldregelingen te komen. Met de overheidsconvenantpartners wordt in februari 2019 een vervolgoverleg ingepland.

 

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

nibudSchrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben. Zo blijkt uit het op 10 december gepubliceerde rapport Financiële Problemen 2018. Lees hier verder.

   

Wel of geen herinnering door de overheid

herinneringBij het uitblijven van betalingen/wanbetaling moeten bedrijven voorafgaande aan een eventuele incassoprocedure, eerst een kosteloze herinnering toezenden. Bij de overheid (Belastingdienst/gemeenten e.d.) is dit geen verplichting. Soms sturen gemeenten overigens wel eerst een herinnering voordat een aanmaning richting de schuldenaar gaat. Aan dit laatste zijn kosten verbonden. Aanleiding voor SP-lid Van Raak om schriftelijk vragen te stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees hier verder.

   

Schuldenwijzer brengt duidelijkheid

schulden (3)De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) zijn de initiatiefnemers van de site Schuldenwijzer.nl  Vanaf begin 2019 kunnen mensen met schulden in één oogopslag een actueel overzicht krijgen van hun schulden. Op dit moment hebben ongeveer 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden dan wel lopen zij het risico tot deze groep te gaan behoren. Via hun DigiD kunnen schuldenaren inloggen op Schuldenwijzer.nl,  het is de bedoeling dat later ook schuldhulpverleners, deurwaarders en overheidsinstanties via Schuldenwijzer informatie kunnen inwinnen.

   

Herbert Zilverentant weg bij NVVK

ZilverentantVia een publicatie geeft de NVVK aan dat directeur Herbert Zilverentant “in overleg afscheid heeft genomen.” De taken van de vertrokken directeur worden de komende periode waargenomen door de voorzitter van de NVVK, dhr. Marco Florijn en mevrouw Marianne Oostrik, senior beleidsadviseur. Op 03 oktober jl. was dhr. Zilverantant nog spreker namens de NVVK tijdens de DCN-studie- en actualiteitendag 2018. Op dinsdag 27 november houdt de NVVK de eerstvolgende ledenvergadering.
   

Geen aanpassing beslagvrije voet

spaarpot 1Een aanpassing van de beslagvrij voet is voorlopig van de baan. Volgens staatsecretaris Tamara van Ark zijn de ICT-problemen bij de Belastingdienst zodanig, dat een aanpassing waarschijnlijk niet voor 2021 zal worden gerealiseerd. De beslagvrije voet garandeert, mits juist berekend, een voldoende financiële bestaanszekerheid voor de schuldenaar. Lees hier de “Kamerbrief voortgang diverse maatregelen Brede Schuldenaanpak”.

   

Verouderd beslag- en executierecht

advocatenbladIn het advocatenblad 2018-9 staat een artikel van mevrouw mr. drs. Nathalie M.N. Gloudemans-Voogd. Als redacteur van het Advocatenblad heeft zij een interview met Sjef van der Putten, gerechtsdeurwaarder en Mark van Zanten, partner bij CMS over verouderde wet- en regelgeving en hoe te komen tot werkbare verbeteringen.  Lees hier verder.

   

Pagina 8 van 86