Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Nieuwe voorzitter LVLB

lvlbTijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen is dhr. J.G. (Jan Geert) Bakker gekozen als voorzitter. Tot deze vergadering was hij de plaatsvervangend voorzitter. Dhr. A. (Arnold) Geytenbeek werd als penningmeester herkozen. Bij het onderwerp opleiding en educatie werd bekend gemaakt dat er geen vervanging komt voor het FOLO-puntensysteem. Op de site van de LVLB agenda staan enkele tientallen cursussen en symposia, ook de studie- en actualiteitendag van het Deurwaarders Collectief Nederland op 03 oktober 2018 is in dit overzicht opgenomen. Het waardeoordeel van deze dagen wordt nu niet vooraf bepaald, via evaluatieformulieren van de cursisten zal worden getracht daar achteraf inzicht in te krijgen.

 

Financieel hulpverlener spekt eigen beurs

geldkist (2)Een 49-jarige inwoner uit het Brabantse Uden is door de politie opgepakt op verdenking van het achterover drukken van geld. De man beheerde gelden van cliënten om zo hun financiële problemen op te lossen. Zo verstrekte hij hun wekelijkse toelages, naar alle waarschijnlijkheid eigende hij zichzelf echter ook geld toe dat aan zijn cliënten toebehoorde. De administratie van de “hulpverlener” is in beslag genomen. Het is geen uitzondering hulpverleners sjoemelen met gelden van cliënten. Het kan daardoor gebeuren dat benadeelden in de veronderstelling leven dat hun financiën goed worden beheerd, maar er toch een deurwaarder aan de deur verschijnt en het tegenovergestelde wordt medegedeeld.

   

122 miljoen euro voor UWV oninbaar

uwvHet UWV slaagt er niet in om een bedrag van ten minste 122 miljoen euro te incasseren aan sinds 2013 ten onrechte verstrekte uitkeringen en opgelegde boetes. Dit bedrag zou zelfs nog kunnen oplopen naar 228 miljoen. UWV eiste de afgelopen vijf jaar in totaal ruim anderhalf miljard euro terug van onder meer uitkeringsfraudeurs. Daarvan is 23 procent (ongeveer 370 miljoen) nog niet terugbetaald. Van 8 tot 15 procent blijft dat ook zo, is de veronderstelling. Het UWV stuit geregeld op schuldenaars die in de schuldsanering zitten en daarom moeilijk kunnen betalen. Ook het inzetten van een deurwaarder is dan niet zinvol. Anderen zijn onvindbaar van wegen verhuizing zonder een nieuw adres op te geven of zijn zelfs al overleden. Het maakt voor de kans op terugbetaling flink verschil wat voor uitkering een schuldenaar heeft ontvangen. Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen ontvangt, vereffent eerder zijn schuld dan een WAO’er, zo is gebleken.

   

Strafontslag voor deurwaarder Belastingdienst

belastingdienst (2)Plichtsverzuim heeft voor een vrouwelijke deurwaarder bij de Belastingdienst geleid tot ontslag. In 2011 was zij over dit gedrag schriftelijk aangesproken, sinds november 2017 kreeg zij geen salaris meer en had ook geen recht op een WW-uitkering. De rechter constateerde dat de fiscus op basis van de beschikbare deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging had gekregen dat de deurwaarder de verweten gedragingen had begaan. Deze bestonden o.a. uit het over een langere periode ten onrechte declareren van dag-, lunch- en dinervergoedingen, het onjuist registeren van gewerkte uren en het gebruik van een dienstauto voor privéwerkzaamheden. Het verzoek van de deurwaarder om een voorlopige voorziening werd door de rechter afgewezen.

   

Contant betalen moet mogelijk zijn

geld 1Enige tijd geleden uitte de Nationale ombudsman kritiek op het beleid van een aantal gemeenten waar contant betalen niet meer mogelijk is. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt nu ook dat er in ieder gemeentehuis een loket moet zijn waar wel contant kan worden afgerekend en wil een debat met de minister van Financiën over dit probleem. In o.a. Tilburg, Leiden en Amersfoort kunnen inwoners niet meer contant betalen. Naar verluidt kunnen verschuldigde gemeentelijke belastingen  ook niet altijd met cash geld worden afgerekend aan de deurwaarder. Volgens DCN een onjuiste werkwijze, contant geld is en blijft immers een wettig betaalmiddel. Het kan dus voor problemen zorgen bij de inwoners van de genoemde gemeenten, bij het afrekenen van een paspoort en naar nu blijkt soms dus ook bij het contant voldoen van verschuldigde belastingen.

   

Bijzonder beslag

FALEen gerechtsdeurwaarder heeft in een door Defensie aangespannen rechtszaak beslag gelegd op een aantal wapens welke zich bevonden bij een verzamelaar. Bij de beslaglegging waren medewerkers van de Koninklijke Marachaussee aanwezig om aan te geven welke op welke wapens het beslag moest worden gelegd. De verzamelaar, een medewerker van Defensie, had geweigerd de wapens terug te geven aangezien hij de mening heeft dat de wapens zijn eigendom zijn. Defensie bestrijdt dit, spreekt van een bruikleen en wil de overigens oude wapens nu terug hebben. De Amsterdamse rechtbank zal met een antwoord komen op de vraag wie de rechtmatige eigenaar is.

   

Onvoldoende PE-punten

03 oktober 2018De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft in een tweetal zaken een maatregel tot het betalen van een boete van opgelegd aan gerechtsdeurwaarders. In een zaak leverde dit een boete van 800 euro op, in de andere zaak werd dit bepaald op 3.500 euro. Op grond van de Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG dienen gerechtsdeurwaarders zich bij te scholen en binnen een aaneengesloten periode van twee kalenderjaren minimaal 30 opleidingspunten te behalen. De PE-punten worden toegekend aan studiedagen en bijeenkomsten waarvan het programma door de KBvG is getoetst en voldoet aan vastgestelde criteria. Aan DCN-studiedagen worden jaarlijks ook PE-punten toegekend, de eerstvolgende studiedag is op woensdag 03 oktober. Het programma is in de maak en zal na de afronding ter beoordeling en toekenning van PE-punten aan de KBvG worden voorgelegd.

   

Pagina 8 van 73