Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Wanbetalers niet meteen in de kou

energieVanaf 01 april 2018 krijgen energieleveranciers de verplichting  om vanaf dan ook in de zomer wanbetalers eerst te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De verplichting geldt nu alleen voor de winterperiode, gebleken is echter dat mensen die in de zomer worden afgesloten vaak ook nog in de winter geen energie hebben. Door eerder in actie te komen wordt getracht afsluitingen te voorkomen, als een verbruiker in een hulpverleningstraject zit, mag ook niet worden afgesloten.

 

DigiD niet overdraagbaar of uitleenbaar

DigiDStaatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops, reageert in een brief over een klacht tegen de wijze waarop DigiD is georganiseerd. Bewindvoerders van bijvoorbeeld dementerende mensen klagen dat ze zijn aangewezen op nodeloos veel papierwerk. Lees hier verder.

   

Is uw deurwaarderskantoor of gemeente AVG-proof ??

DCN_AVGPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

·         versterking en uitbreiding van privacyrechten;
·         meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
·         dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Lees hier verder.

   

Verwerpen van een erfenis

Het komt steeds vaker voor dat erfgenamen een erfenis verwerpen, hoofdzakelijk  in verband met (hoge) schulden van  de erflater. Hoe de procedure verloopt is te zien in een korte film van de Rechtspraak.

   

Opbrengst adresfraude tegenvallend

voordeurbellen 2Sinds dit jaar doen 225 mee met de aanpak adresfraude. Tijdens adrescontroles, waarbij wordt samengewerkt met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) wordt gekeken of de gegevens zoals deze zijn verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) in overeenstemming zijn met o.a. de aangetroffen situatie. Samen controleren de gemeentes op jaarbasis 15.000 adressen en dit moet een flinke besparing opleveren. Zo worden onterechte uitkeringen en toelagen stopgezet of teruggevorderd, ook kan het zijn dat gemeenten inkomsten mis lopen doordat vanwege een verkeerde of geen registratie er geen aanslagen gemeentelijke belasting worden opgelegd. Deurwaarders komen ook regelmatig bij woningen waar geen juiste bewonersregistratie van toepassing is en moeten dan onverrichte zaken vertrekken. In eerste instantie werd verwacht dat de adresfraude 42 miljoen euro op jaarbasis zou opleveren. Dit werd bijgesteld naar maximaal 14 miljoen euro, ook dit bedrag wordt niet gehaald. De landelijke aanpak adresfraude loopt in ieder geval tot en met 2023, een verbeterd financieel resultaat in de komende jaren is dus zeker nog mogelijk.

   

Deurwaarders overwegen een procedure tegen de staat

deurwaardersmapVolgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) zijn de tarieven die door deurwaarders in rekening mogen worden gebracht, te laag vastgesteld. Sinds 2012 hebben de deurwaarders hierover een meningsgeschil met de overheid, de lage tarieven zouden een grote omzetderving hebben veroorzaakt. Het is verder geen geheim, dat er deurwaarderskantoren zijn die zich inmiddels financieel in zwaar weer bevinden. De beroepsorganisatie overweegt nu zelfs een procedure tegen de staat. Deurwaarders welke in dienst zijn van de overheid (Belastingdeurwaarders) ontvangen een salaris. De tarieven die bij de acties van die deurwaarders in rekening worden gebracht, zijn vastgelegd in de Kostenwet.

   

Budgetgeld voor eigen gebruik

rechtbankEen voormalig schuldhulp-ambtenaar van de gemeente Goes is veroordeeld tot één jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De vrouw boekte tussen maart 2010 en december 2015 vanaf de beheersrekening van afdeling Budgetbeheer grote bedragen door naar haar privé-rekening. Ze betaalde er o.a. buitenlandse reizen van en loste haar eigen schulden af. Tevens werden nota’s van haar dochter betaald.
   

Pagina 8 van 67