Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

In 2018 op 11 dagen geen deurwaarder aan de deur

Deurwaarder1Deurwaarders kunnen, in het algemeen gezegd, werken van maandag t/m zaterdag, tussen 07:00 en 20:00 uur. Op zondagen worden geen ambthandelingen verricht, spoedeisende zaken (veelal met een machtiging van de Rechtbank) daargelaten.

Verder zal de deurwaarder niet aanbellen op:

maandag 01 januari 2018

Nieuwjaarsdag

vrijdag 30 maart 2018

Goede Vrijdag

maandag 02 april 2018

Tweede Paasdag

vrijdag 27 april 2017

Koningsdag

donderdag 10 mei 2018

Hemelvaartsdag

vrijdag 11 mei 2018

gelijkgestelde dag

maandag 21 mei 2018

Tweede Pinksterdag

maandag 24 december 2018

gelijkgestelde dag

dinsdag 25 december 2018

Eerste Kerstdag

woensdag 26 december 2018

Tweede Kersdag

maandag 31 december 2018

gelijkgestelde dag

Woensdag 03 oktober valt niet onder de dagen dat de deurwaarder geen ambtshandelingen verricht. Op die dag is echter wel de DCN-studie- en actualiteitendag in Nijkerk waardoor een groot aantal deurwaarders geen huisbezoeken doen vanwege het feit dat genoemde dag dan wordt bijgewoond.

Verder is het min of meer een ongeschreven regel om in de periode tussen kerst en oud & nieuw geen dwanginvorderingsactiviteiten te doen, dan wel tot een minimum te beperken.
 

Beslagvrije voet vanaf 01 januari 2018

01 januari 2018 (4)Wanneer beslag wordt gelegd op het inkomen (loon / uitkering) wordt vooraf een beslagvrije voet vastgesteld. Alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt, kan in beslag worden genomen. Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van een eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de belasting- of gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken. De beslagvrije voet zoals deze vanaf 01 januari 2018 van toepassing is, kunt u hier lezen (bron: KBvG)

Lees meer: Beslagvrije voet vanaf 01 januari 2018

   

Minder gemeenten in ons land

01 januari 2018Per 01 januari 2018 zijn er 380 gemeenten in Nederland, een vermindering met acht ten opzichte van 2017. In de provincie Groningen zijn er twee nieuwe gemeenten te weten Westerwolde (v/h Vlagtwedde en Bellingwedde) en Midden-Groningen (v/h Slochteren / Hoogezand-Sappemeer / Menterwolde). In de provincie Friesland is Littenseradiel opgeheven. Het grondgebied is verdeeld over een drietal gemeenten, een gedeelte is gegaan naar de nieuwe gemeente Waadhoeke. Die gemeente bestaat uit een samenvoeging van Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel. In de provincie Gelderland is Zevenaar uitgebreid door een samenvoeging met Rijnwaarden.Voor wat betreft de oppervlakte is Súdwest-Fryslân met meer dan 84.000 hectare de grootste en het Gelderse Westervoort met 784 hectare de kleinste gemeente.

Vijf gemeenten staan dit jaar onder preventief overzicht. Dat zijn Almelo, Middelburg, Sittard-Geleen, Twenterand en Vlissingen. Naast de vijf genoemde gemeenten zijn er een aantal herindelingsgemeenten onder preventief toezicht geplaatst waaronder de nieuwe gemeente Waadhoeke. Dat heeft echter niets te maken met de financiële prestaties, maar met het feit dat deze gemeenten nog geen begroting hebben opgesteld. In afwachting daarvan moeten financiële besluiten dan vooraf aan de Provincie worden voorgelegd.

   

Aanpassingen tarieven

01 januari 2018 (1)Per 01 januari 2018 zijn er aangepaste tarieven van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders van toepassing en zijn ook de tarieven van de Kostenwet verhoogd. Deze wet is van toepassing bij de handelingen van de belastingdeurwaarder.

   

Huwelijk vanaf nu standaard in beperkte gemeenschap van goederen

limo2Per 1 januari 2018 zijn de regels van het trouwen en van geregistreerde partnerschappen gewijzigd. Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen automatisch de standaard. Met ingang van 1 januari 2018 is dit veranderd en trouwen echtparen in beperkte gemeenschap van goederen. Iedereen kan wel zelf afwijkende afspraken maken en laten vastleggen.

Wat betekent dit?
--Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van beide partners
--Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet in de gezamenlijke boedel.
--Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Wat niet verandert 
Beide partners  zijn volgens de nieuwe wet nog steeds aansprakelijk voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners niets van deze schulden afweet.

Overzicht bezittingen en schulden
In 2018 of daarna in het huwelijk treden? Dan is het nu nog belangrijker om met uw partner goede afspraken te maken en vast te leggen welke bezittingen van wie zijn voor het huwelijk.

   

Bestaansminimum moet worden gegarandeerd

OmbudsmanHet UWV en de Belastingdienst moeten er door goede samenwerking gezamenlijk voor zorgen dat mensen met schulden over een inkomen ter hoogte van het bestaansminimum kunnen blijven beschikken als er beslag wordt gelegd op hun uitkering. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een rapport dat op 19 december 2017 is verschenen. Doordat de Belastingdienst en het UWV niet voldeden aan het vereiste van goede samenwerking, moest een uitkeringsgerechtigde meerdere maanden onder het bestaansminimum leven.

   

Herinneringsberichtje voor betaalafspraak

portemonneeDe Kredietbank Groningen stuurt  klanten waarmee een afspraak is gemaakt daags voor die afspraak een herinneringsbericht b.v. via sms. Hierdoor is het aantal “vergeten afspraken” ongeveer gehalveerd. Er zitten zowel voor- als nadelen aan een dergelijke werkwijze. De klant wordt herinnert, het levert wel extra werk op . Verder ontstaat wellicht de gedachte dat afspraken noteren niet nodig is omdat er toch een herinnering wordt gestuurd.  De werkwijze is in ieder geval zeer klantvriendelijk.

   

Pagina 8 van 69