Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Belastingdienst in de problemen

belastingdienst (2)Van een goed functioneren van de Belastingdienst is bijna geen sprake meer. Aanhoudende ICT-problemen in combinatie met een tekort aan deskundig personeel liggen aan de basis van de nu ontstane situatie. Van de omstreden zeer riante vertrekregeling maakte niet alleen de lager opgeleide ambtenaren gebruik, het midden-en hoger kader (waaronder deurwaarders) liet deze vertrekpremie ook niet aan zich voorbij gaan. De regeling kostte daardoor veel geld en een onbedoelde personeelsleegloop was het resultaat. Controle en handhaving (waaronder inning van verschuldigde belastingen) kunnen in het gedrang komen. Naar verluidt zijn de ICT-problemen niet voor 2020 opgelost. Al met al een zorgelijke ontwikkeling.

 

Ontslag voor schuldsaneringsbewindvoerder

rechtbankDe Rechtbank Limburg heeft een schuldsaneringsbewindvoerder ontslagen. De man heeft o.a. gelden van boedelrekeningen vergokt. In alle zaken waarin de betrokkene als bewindvoerder was benoemd, is hij ontslagen. Schuldeisers, deurwaarders en andere betrokkenen worden over het ontslag geïnformeerd. Lees hier verder.

   

DCN Symposium / studie- en actutaliteitendag 2018

03 oktober 2018Het programma voor deze dag op woensdag 03 oktober 2018 is gereed. In week 20-2018 zal dit aan bezoekers van voorgaande edities en mogelijk andere geïnteresseerden worden toegezonden. Vooruitlopend op het verstrekken van de detailinformatie kan worden medegedeeld dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 6-PE-punten aan deze dag heeft toegekend.

   

Beslag op levende have

levende haveBeslag op dieren zoals koeien, paarden schapen kan een mogelijkheid bieden tot verhaal van een schuld. Huisdieren in beslag nemen wordt ontraden, dit levert voor de deurwaarder over het algemeen maar problemen op aangezien emoties dan ook een (grote) rol kunnen gaan spelen. Dat er bij een beslag (in dit geval op grond van verwaarlozing) en de verkoop van levende dieren onduidelijkheden met financiële consequenties kunnen ontstaan, blijkt uit deze casus.

   

Onenigheid tussen deurwaarders

deurwaarder aan de deurEen oplopend conflict tussen belangenvereniging Deurwaardersbelangen.nu en een aantal deurwaarderskantoren, zal waarschijnlijk voor de tuchtrechter worden uitgevochten. Een belangenverstrengeling is de basis van het probleem.  DAS, een rechtsbijstandsverzekering met een incassotak, is ook opdrachtgever en mede-eigenaar van deurwaarderskantoren. En die constructie lijkt op gespannen voet te staan met de verplichting die de deurwaarderskantoren hebben om een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen van de schuldeisers en de schuldenaren.

   

Te veel gedeclareerde kosten

deurwaardersmapVolgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zijn er voor zaken welke door deurwaarders  zijn voorgelegd bij de robotrechter e-Court onterecht kosten in rekening gebracht. Lees hier verder.
   

Geen zorgplicht kentekenregistratie bij executieverkoop

beslag auto (4)Een deurwaarder verkoopt een in beslag genomen auto, de kentekenregistratie op naam van de nieuwe eigenaar laat op zich wachten De voormalige eigenaar wordt geconfronteerd met een belastingaanslag, een verkeersboete en dient een klacht in tegen de deurwaarder. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam doet uitspaak.

   

Pagina 8 van 75