Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Wanordelijke ontruiming

Een ontruiming van een bovenwoning aan de Noorderdwarsvaart in Drachten heeft nogal wat wenkbrauwen doen fronsen.  De gehele inboedel waaronder meubilair, matrassen, kasten en zakken vol met van alles en nog wat, werd aan de straat gezet. In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juli trok dat weer de aandacht van geïnteresseerden die alle spullen doorzochten. Of er daarbij spullen zijn verdwenen is niet duidelijk, de gemeente heeft alles opgeruimd en onderzoekt nu op wie de kosten hiervan zijn te verhalen. Of er een deurwaarder bij de ontruiming is betrokken, is niet bekend.

 

Betekening aan briefadres heeft geen wettelijke basis

brievenbus 1De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders verklaart de klacht over het openbaar betekenen van dagvaardingsexploot, terwijl klaagster een briefadres had, ongegrond. Lees hier verder.

   

Niet betalen? Dan op YouTube!

incassobureau filmBij incassobureau Straetus Flevoland  is men voornemens om bij bezoeken aan notoire wanbetalers filmopnames te maken en bij het uitblijven van de betaling de beelden op youtube te plaatsen. Volgens de directeur van het incassobureau is er niets mis met deze werkwijze welke door de huisadvocaat is getoetst. Het vastleggen van gesprekken is in het verleden bij deurwaarders al eens aan de orde geweest, toen vanuit de gedachte om bij agressie bewijsmateriaal voorhanden te hebben. Het plaatsen van beelden op youtube als invorderingsmiddel wordt in ieder geval door DCN afgewezen. Ook de brancheorganisatie voor incassokantoren NVI distantieert zich van deze werkwijze. De aangekondigde werkwijze heeft de nodige aandacht getrokken en veel reacties opgeleverd. Lloyd Hendriks van Straetus Incasso Flevoland heeft zelfs doodsbedreigingen gekregen. De landelijke directie van Streaetus heeft afstand genomen van de voorgenomen werkwijze en de franchisenemer uitgenodigd voor een gesprek.

   

Scheiding en schulden hand in hand

portemonneeDat financiële problemen een voedingsbodem zijn voor het beëindigen van een huwelijksrelatie, is bekend. In de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst ligt het echtscheidingspercentage bij jonge gezinnen op zo’n 33 procent. In Woerden gaat negentig procent van alle vragen die binnenkomen bij het sociale netwerk WoerdenWijzer over relatieproblematiek. Relatieproblemen zorgen ook vaak voor huiselijk geweld, ziekteverzuim en bovengemiddeld drankgebruik. En hebben daardoor ook een effect op de samenleving.   

   

Tarieven gerechtsdeurwaarders onder de loep

Tarieven gerechtsdeurwaardersOnder voorzitterschap van dhr. mr. P. Oskam gaat de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders advies uitbrengen omtrent aanpassingen binnen of van het huidige stelsel voor tarifering van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders met als doel tot een toekomstbestendig stelsel te komen. Ook zal de commissie concrete aanbevelingen doen over de bekostiging van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. Zo valt te lezen in een publicatie van de Staatscourant. De tarieven welke belastingdeurwaarders in rekening brengen zijn geen punt van discussie. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de Kostenwet en deze tarieven zijn voor iedereen transparant en ter inzage.

   

Kort geding inzake halvering beslagvrije voet

rechtbankDe Rechtbank in Zwolle boog zich over de vraag of de gerechtsdeurwaarder welke beslag had gelegd op het inkomen van de schuldenaar deze mocht halveren vanwege het niet verstrekken van drie maanden bankafschriften. Volgens de deurwaarder werd het inkomen van de partner verzwegen, de voorzieningenrechter kwam tot de volgende uitspraak.

   

Ruzie tussen gerechtsdeurwaarders en CJIB laait op

cjibDe gemoederen in deurwaardersland over de aanbesteding van het CJIB blijven verhit. De procedure zou niet juist zijn, deurwaarderskantoren slepen het CJIB voor de rechter. De aanbesteding is van groot belang voor veel deurwaarderskantoren. Met ruim 334.000 vorderingen is het Centraal Justitieel Incassobureau (bekend van de paars-witte enveloppen na een verkeersboete) hun grootste opdrachtgever. Het voortbestaan van sommige kantoren hangt af van het binnenslepen van een nieuw CJIB-contract.

   

Pagina 8 van 59