Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Forse toename gebruik voedselbank

voedselbankUit informatie van Voedselbanken Nederland blijkt, dat  ten opzichte van 2013 in 2014 het aantal mensen dat bij een voedselbank aanklopte met 11 procent is toegenomen. Ongeveer de helft van de klanten is binnen een jaar weer weg, men is dan in staat om zelfstandig in de eerste levensbehoefte te voorzien. Ruim 40 procent van de klanten is jonger dan 18 jaar. In de praktijk betekent dit dat 37.600 jongeren voor hun eten afhankelijk is van de voedselbank. Steeds meer jongeren weten niet goed om te gaan met het beschikbare financiële budget. Met name zodra er voor wordt gekozen om zelfstandig te gaan wonen, worden de problemen groter. De huur, premie voor de zorgverzekering, abonnement voor een telefoon e.d. moeten worden opgebracht en bij een verkeerd beleid ontstaan er al snel schulden.

Lees meer: Forse toename gebruik voedselbank

 

Niet bovenmatige inboedel vrij van beslag

beslag_inboedelDe Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) vindt dat er een einde moet komen aan het leggen van een beslag op de inboedel, indien dit wordt gebruikt als oneigenlijk drukmiddel om schulden af te lossen. De opbrengst van een inboedel bij een executie-verkoop is regelmatig lager dan de kosten welke deze met zich meebrengt. Zo brengen witgoed en meubels nauwelijks iets op bij een verkoop. Vaak is er al beslag gelegd op het inkomen, dat levert in verband met de beslagvrije voet soms te weinig op en wordt er een beslag op de inboedel gelegd. Via een betalingsregeling waardoor de verkoop kan worden uitgesteld, wordt extra op de schuld(en) afgelost. Schuldenaren dreigen daardoor in nog grote problemen te komen, aldus de Sociaal Raadslieden.De modernisering van beslagverboden is al gaande, het zal ongetwijfeld een onderwerp worden tijdens de DCN studie- en actualiteitendag 2015.

Lees meer: Niet bovenmatige inboedel vrij van beslag

   

Jubileumcongres Nibud 35 jaar

logo_NIBUD_35In aanwezigheid van veel vertegenwoordigers vanuit de schuldhulpverlening en de invordering (ook DCN was vertegenwoordigd) werd op 6 maart 2015 tijdens het jubileumcongres in het Muntgebouw in Utrecht het rapport over geld en gedrag gepresenteerd. In de 35 jaar dat het Nibud bestaat, blijkt deze organisatie nog steeds niet overbodig. In tegendeel zelfs, de schuldenproblematiek is altijd nog erg groot en via voorlichting probeert het Nibud te voorkomen dat mensen in schulden geraken.In de week van 09 t/m 13 maart is de Week van het geld, in die week wordt via gastlessen op scholen aan kinderen onderricht gegeven hoe verstandig kan worden omgegaan met geld. Ook aan dit initiatief wordt door DCN meegewerkt via een gastles op een basisschool in Amersfoort.

   

Plakkerig beslag

visboerEen deurwaarder van de Belastingdienst zal zich een bezoek aan een viskraam in Moordrecht nog lang heugen. Samen met een collega kwam hij in verband met een openstaande belastingschuld beslag leggen. De eigenaar en zijn 23 jarige zoon konden dit niet waarderen, laatst genoemde gooide een emmer met vloeibare meelsubstantie over een deurwaarder heen en gaf hem ook nog een klap in zijn gezicht. Gewaarschuwde agenten  hielden de zoon aan, de betrokken belastingdeurwaarder deed aangifte van mishandeling.

   

Keurmerk Financiële Zorgverlening

KFZ-logoTijdens een bijeenkomst op 25 februari jl. van een aantal brancheorganisaties  uit o.a. de invordering, is het Keurmerk Financiële Zorgverlening gepresenteerd. Met dit keurmerk zal worden getracht de schuldhulpverlening en bewindvoering  op een controleerbaar hoger niveau te krijgen. Het komt nu nog te vaak voor dat mensen met schulden geen goed zicht hebben op de kennis en het werkniveau van een schuldhulpverlener/bewindvoerder en daardoor zelfs nog in grotere financiële problemen komen. Deurwaarders hebben soms negatieve ervaringen over toegezegde betalingen door schuldhulpverleners. Reden kan zijn de complexiteit van het dossier of de te grote hoeveelheid cliënten, dat laatste b.v. vanwege eigen commercieel belang. Het keurmerk moet op termijn een garantie zijn voor uitsluitend betrouwbare en gekwalificeerde schuldhulpverleners. Door de aanwezigen werd het initiatief positief ontvangen, om het tot een succes te maken zullen meer marktpartijen bij een volgende bijeenkomst worden verzocht aan te schuiven. 

   

Minder lenen maar toch wel (wat) sparen

spaarpot 1Volgens De Nederlandse Bank (DNB) moeten in nieuw fiscaal beleid fiscale prikkels die lenen en sparen stimuleren zoveel mogelijk worden weggenomen. De bank wijst op de risico’s van de relatief hoge schulden en bezittingen die te gevoelig zijn voor schommelingen in de markt. Als voorbeeld wordt daarbij genoemd de pensioenpremies die omhoog of omlaag gaan als de economie tegen- of meezit. Consumenten zouden hun bestedingen daar te veel op aanpassen.Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is en blijft het toch wel van groot belang dat ieder huishouden een financiële buffer opbouwt. In tijden van tegenspoed kan er zo iets worden opgevangen. Voor een alleenstaande wordt een minimale buffer van 3.500 euro geadviseerd, voor een gezin met kinderen geldt een bedrag van ten minste 5.000 euro. Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) sluit zich over dit onderwerp geheel bij het Nibud aan. Nog te vaak komen deurwaarders bij mensen aan de deur welke in goede tijden geen financiële buffer hebben aangelegd voor mindere/slechte tijden. Soms resulteert dit dan in het niet kunnen betalen van aangegane verplichtingen, daardoor bezoeken van belasting- en gerechtsdeurwaarders alsmede oplopende schulden. Met alle gevolgen van dien.

   

Hennepdrogerij als bijvangst

hennepdrogerijIn het Brabantse Oudenbosch (bekend van de basiliek/kopie van de St. Pieter in Rome) stuitten politieagenten, die een deurwaarder assisteerden bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, in een woning aan de Bornhemweg op een hennepdrogerij. De politie vermoedt dat in het pand ook een hennepkwekerij heeft gezeten. De bewoner, welke niet aanwezig was, meldde zich later op het politiebureau. Hij werd na het opmaken van een proces-verbaal huiswaarts gestuurd. Een bestelauto en diverse aangetroffen materialen welke gebruikt kunnen worden voor een hennepkwekerij, zijn in beslag genomen.

   

Pagina 69 van 87