Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Meer bijstandsgerechtigden

stadhuisDe aantrekkende economie, waarvan melding wordt gemaakt, is niet merkbaar in het aantal bijstandsuitkeringen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering toe met 13.000 naar een totaal van 426.000. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  Een dergelijk groot aantal mensen met een bijstandsuitkering is sinds eind jaren 90 niet meer gemeten. Wel is er een geringe daling van het aantal WW-uitkeringen en een lichte toename van het aantal vacatures geregistreerd.Mensen met een bijstandsuitkering kunnen vaak met goed gevolg een beroep doen op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 

Beschermingsbewind explosief gestegen

hamerIn het verleden was bewindvoering er voornamelijk voor mensen met een geestelijke of lichamelijk beperking. Tegenwoordig worden mensen met grote financiële problemen ook steeds vaker onder toezicht gesteld van een bewindvoerder. Door een verruiming in de wet per 01 januari 2014, welke het mogelijk maakt makkelijker een bewindvoerder aan te stellen, is het aantal mensen met een financieel bewindvoerder explosief gestegen. In 2013 klopten 5700 huishoudens aan bij de vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) kantonrechters zagen 315.000 familierechtelijke zaken voorbijkomen waarvan het leeuwendeel beschermingsbewindzaken betrof.

Lees meer: Beschermingsbewind explosief gestegen

   

Onterechte “blauwe brief”

blauwe envelopDe fiscus meldt op haar website, dat zo’n 30.000 brieven per abuis zijn verstuurd. Het gaat over “herziene definitieve berekeningen” van de zorg- en huurtoeslag over 2007 en het terugvorderen hiervan. De ontvangers van deze brieven hoeven hier echter niets mee te doen, volgens de mededeling op de website. Wel kan men een tweede brief tegemoet zien, een excuusbrief.

 Een ander opvallend bericht van de belastingdienst is, dat men niet meer in het bijzonder loert op het vakantiegeld van belastingschuldigen, dat deze maand op betaalrekeningen wordt gestort. Kritische geluiden van de Nationale ombudsman en schuldhulpverleners zouden hiertoe hebben geleid. Ook zal anders worden omgegaan met de Overheidsvordering, tevens zal beter rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. In het geval er fouten worden gemaakt en er bedragen worden geïncasseerd waarbij er geen juiste beslagvrije voet (90 procent van de bijstandsnorm) is gehanteerd, zal er een terugbetaling plaatsvinden.

   

Bitcoin voor beslag vatbaar ?

BitcoinDeze kunstmatige valuta begint toch wel wat vaste voet aan de grond te krijgen. Of “de gewone burger” op korte termijn massaal zal overstappen naar de bitcoin is niet de verwachting, wel zullen vermogende mensen misschien via het aankopen van bitcoins zaken aan het oog van de fiscus trachten te onttrekken. Ook voor criminele transacties zal de bitcoin wellicht worden gebruikt.

In Amerika besloot een federale rechter kort geleden, dat de bitcoin wel degelijk als betaalmiddel mag worden gebruikt. Ook in Duitsland is men voornemens de bitcoin als officieel betaalmiddel te gaan beschouwen. De geldstromen zullen daardoor eenvoudiger zijn te traceren, het heffen van belastingen is een logisch vervolg.

Lees meer: Bitcoin voor beslag vatbaar ?

   

Wanbetalers kiezen voor cel in plaats van betaling

hamerUit het jaarverslag 2013 van de Raad voor de Rechtspraak kan worden opgemaakt, dat het aantal mensen dat onverzekerd met hun voertuig rondrijdt, enorm is. Een boete is een logisch gevolg, vervolgens blijkt echter dat maar liefst 155.000 wetsovertreders op geen enkele aanmaning of bezoek van een deurwaarder reageren. Dat is ruim twee keer zoveel als een jaar eerder, de meeste van deze wanbetalers moeten voor de rechter verschijnen omdat justitie ze een paar dagen wil gijzelen en in een cel wil laten opsluiten.

Tijdens de zittingen blijkt dat de wanbetalers veelal mensen zijn met grote schulden, het vast zetten van deze mensen zou volgens een aantal rechters het probleem niet oplossen. De boete blijft immers bestaan.  

Lees meer: Wanbetalers kiezen voor cel in plaats van betaling

   

Wanbetaling bedreiging voor winst ondernemingen

geldkist (2)Volgens Kredietverzekeraar Atradius denkt een derde van de Nederlandse ondernemers dat het niet kunnen innen van openstaande facturen, de grootste bedreiging vormt voor de winstgevendheid van hun bedrijf. In Nederland wordt gemiddeld 32,7 procent van de facturen te laat betaald. In West Europa ligt dat percentage met 37,6 procent nog hoger. Geldgebrek is de belangrijkste oorzaak van de wanbetalingen. In de eurozone is het aantal ondernemers dat de rekeningen niet meer kan betalen verdubbeld, uitgaande van de situatie van voor 2008, aan het begin van de economische crisis.

Lees meer: Wanbetaling bedreiging voor winst ondernemingen

   

Minder huizen onder water

woningen2Naast de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verwacht nu ook de Rabobank op een stijging van de huizenprijzen in 2014 en 2015. Het economisch bureau van de bank gaat er vanuit dat koopwoningen dit jaar gemiddeld 0 tot 1 procent duurder worden. Naar verwachting zal deze stijging in 2015 1 tot 3 procent zijn.

De stijging van de waarde van de woning zal bij veel woningbezitters voor enige opluchting zorgen. De sterke daling van die waarde heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat veel woningen “onder water zijn komen te staan” anders gezegd, de waarde van de woning vertegenwoordigde niet meer de hoogte van de hypotheek. Met een verder toenemende waarde zal dat probleem verminderen, zo voor een deel de financiële zorgen bij veel woningbezitters.

Lees meer: Minder huizen onder water

   

Pagina 68 van 74