Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Veel meldingen bij Fraudehelpdesk

FraudehelpdeskIn drie jaar tijd heeft de Fraudehelpdesk 70.000 meldingen van oplichtingen of pogingen daartoe ontvangen. Van de melders raakten er drie duizend een totaalbedrag kwijt van 30 miljoen euro. Een veel voor komende vorm van fraude is voorschotfraude. De Fraudehelpdesk beantwoord vragen en adviseert slachtoffers over het nut van aangifte doen. Tijdens de eerstvolgende DCN-studie- en actualiteitendag wordt er vanuit de Fraudehelpdesk een presentatie gegeven.

 

Onbekendheid over incassoregels

incassoVolgens de Consumentenbond zijn veel mensen slecht of niet op de hoogte van de wettelijke regels inzake incasso’s. Dit bleek uit een enquête. Zo’n 67 procent van de ondervraagden wist niet dat bij incasso’s voor een gering bedrag (tot 250 euro) de incassokosten maximaal 40 euro mogen bedragen. Ruim 50 procent is er niet van op de hoogte dat bedrijven pas kosten in rekening mogen brengen nadat een aanmaning is toegezonden met een betaaltermijn van 14 dagen.

Lees meer: Onbekendheid over incassoregels

   

Ook gemeenten hebben forse schulden

schulden4De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uit een vergelijking van de gemeentelijke jaarcijfers vastgesteld dat maar 48 gemeenten in ons land schuldenvrij zijn. De gemeente Hengelo heeft de dubieuze eer de lijst van de gemeenten met de grootste schuld aan te voeren, per inwoners heeft deze gemeente een schuld van 8.571 euro. Een “goede tweede” is Spijkenisse met een schuld van 6.329 euro per inwoner. Dat het ook helemaal anders kan bewijst de gemeente Giessenlanden. Daar heeft men per inwoner een bedrag van 5.423 euro als reserve.

Lees meer: Ook gemeenten hebben forse schulden

   

Digitale Aanlevering van Geldvorderingen (DAG)

pdfSinds 27 januari jl. is het voor gerechtsdeurwaarders mogelijk dagvaardingen als PDF-bestand digitaal bij rechtbanken in te dienen. Met DAG geeft de Rechtspraak uitvoering aan de Wet elektronische indiening dagvaarding die op 01 juli 2012 in werking is getreden. Bij alle gerechtshoven kan gebruik worden gemaakt van deze digitale werkwijze, het gaat daarbij om dagvaardingen inzake eenvoudige geldvorderingen.Het staat deurwaarders overigens vrij om wel of geen gebruik te maken van DAG.

   

Overleden

Op de leeftijd van slechts 59 jaar is afgelopen donderdag 30 januari dhr. J.A.A. (Hans) Herings overleden. Dhr. Herings was vice-voorzitter van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VMHF) en had tevens regelmatig contacten met belastingdeurwaarders van de Belastingdienst over de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.De uitvaart van dhr. Herings heeft op donderdag 6 februari in Molenhoek plaatsgevonden.

   

Geen beslag op studiefinanciering

DUODe Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft met de Nationale ombudsman afgesproken dat er namens de DUO geen beslag meer wordt gelegd op de studiefinanciering welke studenten ontvangen. Dit werd indirect door een deurwaarder gelegd via een derdenbeslag op een banktegoed. Het saldo op de bankrekening bestond zo goed als uitsluitend uit het bedrag van de studiefinanciering en twee studenten klaagden met succes bij de ombudsman over deze beslaglegging. De DUO heeft de werkwijze inmiddels aangepast.

   

Steeds meer wanbetalers premie zorgverzekering

zorgkostenCritici waarschuwden al ruim voordat het nieuwe zorgstelsel in werking trad voor de negatieve gevolgen: het stelsel zou te duur worden en er  zouden al snel veel mensen zijn die de premie niet of nauwelijks meer konden betalen. Deze waarschuwing was mede gebaseerd op de ervaringen in landen waar een vergelijkbaar systeem was ingevoerd. Deze negatieve voorspellingen zijn inmiddels uitgekomen, ruim 120.000 mensen betalen de zorgpremie af en toe of in het geheel niet. Inmiddels staat er een bedrag open van bijna een miljard aan premieschuld, dit loopt maandelijks verder op met zo’n 20 miljoen.

Lees meer: Steeds meer wanbetalers premie zorgverzekering

   

Pagina 68 van 69