Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Schaamte voor schulden

dorknopperUit een onderzoek, uitgevoerd door rechtsbijstandbureau DAS, blijkt dat schuldenaren in toenemende mate worstelen met schaamte over hun schulden. Voor hulp stapt men het liefst eerst op familieleden af, zeker de helft houdt echter zijn of haar schulden het liefst verborgen voor anderen. Het CBS berekende overigens dat voor het eerst in twee jaar het netto beschikbare inkomen in Nederland is gestegen. Hypotheken zijn massaal afgelost, in het eerste kwartaal van 2014 daalde de hypotheekschuld met 1,8 miljard.

Lees meer: Schaamte voor schulden

 

Startpunt Geldzaken

muntgeldNaar verwachting wordt in het najaar Startpunt Geldzaken actief, een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland. Met dit initiatief willen genoemde organisaties consumenten beter helpen met hun geldzaken zoals budgettering en besparing, huis en hypotheek, sparen/beleggen en pensioen/financiële planning.

Op woensdag 25 juni worden de plannen nader bekend gemaakt.
   

DCN doceert medewerkers Belastingdienst

DSCI0304Op uitnodiging van de AbvaKabo werd op 18 juni 2014 door de DCN medewerking verleend aan de ééndaagse workshop “Financiële problemen medewerkers Belastingdienst”. Aan vakbondsconsulenten van de AbvaKabo FNV, welke werkzaam zijn bij de Belastingdienst/Douane, werd o.a. uitleg gegeven over de invorderingsmaatregelen welke een gerechts- en belastingdeurwaarder kunnen treffen en ook hoe b.v. kwijtschelding van gemeentelijke belasting kan worden aangevraagd. Tevens werd een uiteenzetting gegeven over het berekenen van de beslagvrije voet.

Namens de DCN werkten H. Karelsen en G. Groen (foto) mee aan deze workshop welke gelet op de reacties als zeer interessant en leerzaam werd ervaren.

   

Toename Nederlanders met grote schulden

Koffiemok schuldenUit de Schuldenmonitor 2013 van de Raad voor de Rechtsbijstand kan worden opgemaakt, dat het aantal mensen met grote schulden in 2013 met 5000 is toegenomen naar een totaal van 89.000. De gemiddelde hoogte van de schuld was in 2011 ongeveer 32.000 euro, vorig jaar was dat inmiddels opgelopen naar een bedrag van 38.000 euro. Uit de schuldenmonitor blijkt ook dat steeds meer mensen afhaken bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, de oorzaak daarvan wordt onderzocht door de Hoge School Utrecht.  

   

Naast wanbetalers ook weigeraars zorgverzekeringen

zorgverzekeringHet aantal wanbetalers inzake het niet betalen van de premie voor een zorgverzekering, bedraagt inmiddels ruim 200.000  Minder bekend is dat er ook een toename is in het aantal mensen dat op grond van gemoedsbezwaren een zorgverzekering weigert. Mensen van 18 jaar en ouder die vanuit hun geloofsovertuiging tegen iedere vorm van verzekeren zijn, kunnen ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het betalen van de premie voor een zorgverzekering. Eind 2013 stonden 12.500 mensen als weigeraars geregistreerd.

Om te voorkomen dat men zich kan onttrekken aan het solidariteitsprincipe, wordt via een verhoogde belastingheffing geld ingehouden op het inkomen. Deze gelden worden vervolgens aangewend op het moment dat de gemoedsbezwaarde zorgkosten moet betalen. Ook worden er vanuit deze reserves uitkeringen gedaan ter vervanging van een AOW-uitkering.

   

Frisse wind door Amsterdamse belastingen

Hondenbelasting_AmsterdamHondenbezitters kunnen in Amsterdam de vlag gaan uithangen. Uit het nieuwe coalitieakkoord valt op te maken dat o.a. de honden- en reclamebelasting verdwijnen. Heffingen die vaak meer kosten dan ze opbrengen. Autobezitters zijn vervolgens weer wel de klos, parkeervergunningen gaan met ongeveer 25 procent in prijs omhoog. In het Amsterdamse woud van subsidies wordt ook flink gesnoeid, een besparing van 60 miljoen zou haalbaar moeten zijn. Met name de hondenbelasting is bij meerdere gemeenten een onderwerp van discussie. Op het niet doen van aangifte van hondenbezit staat geen sanctie, het laten uit voeren van controles is een tijdrovende en kostbare zaak. Amsterdam zou wel eens een voorbeeld kunnen worden voor gemeenten welke al langer met het idee leven om ook de hondenbelasting te laten verdwijnen. 

   

Naheffing motorrijtuigenbelasting ondanks beslag

blauwe brief 1Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep geoordeeld dat een man ook na de in beslagname van zijn auto door een belastingdeurwaarder, houder van het voertuig is gebleven.

Betrokkene betaalde geen belasting voor zijn auto vanwege het gelegde beslag, de inspecteur legde hem vervolgens naheffingsaanslagen op, het Gerechtshof heeft de inspecteur in het gelijk gesteld.

   

Pagina 67 van 74