Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Invorderingsklus voor gemeenten

incassoUit de Divosa-monitor (Directeuren van Overheidsorganen voor sociale arbeid) over 2013 blijkt, dat steeds minder gemeenten er in slagen om bijstandsgeld terug te vorderen. Eind 2013 hadden gemeenten voor ruim 1,4 miljard euro aan vorderingen open staan. Met een gemiddeld bedrag van 3.350 euro stonden er 428.260 vorderingen open waarbij het in vier van de tien gevallen gaat om geconstateerde fraude, opgelegde boetes en het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Bij ruim 60 procent gaat het om zogeheten niet-verwijtbare vorderingen, zoals met name geldleningen. Volgens de gemeentelijke sociale diensten kunnen de vorderingen steeds moeilijker worden geïncasseerd aangezien er onder deze schuldenaren mensen zijn met hoge schulden en weinig of geen afbetalingscapaciteit.

 

Wethouder Eindhoven: bewindvoerders zijn ondermaats

schuldhulp (2)Wethouder Lenie Scholten van Eindhoven heeft bedenkingen over de kwaliteit van bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden. Ze wil met haar uitspraken overigens niet alle bewindvoerders over een kam scheren, maar constateert dat b.v. door het overschrijden van termijnen mensen met schulden regelingen mis lopen en dat daardoor de financiële problemen nog groter worden.

Bewindvoerders worden door de rechter aangesteld en vervolgens door de gemeente betaald. Daar kunnen voor een middelgrote tot grote gemeente grote bedragen mee gemoeid zijn.

Lees meer: Wethouder Eindhoven: bewindvoerders zijn ondermaats

   

Contante betalingen houden controle op uitgaven

geld 1Uit een onderzoek van de Nederlandse Bank blijkt dat ouderen, lager opgeleiden en mensen die moeite hebben om financieel rond te komen, 

het liefst contant betalen om zo hun uitgaven onder controle te houden. Schuldhulpverleners en (belasting)deurwaarders zullen onderschrijven dat met name bij de laatst genoemde categorie problemen voorkomen kunnen worden of minimaal verminderd in het geval er meer contant zou worden betaald. Een en ander staat echter haaks op het overheidsbeleid waarin contante betalingen juist worden ontmoedigd.

Daar waar de bodem van de portemonnee letterlijk zichtbaar wordt en er geen geld meer kan worden uitgegeven, is dat duidelijker dan in die gevallen waar via pinbetalingen het “rood staan” bij een bank het resultaat is.

Lees meer: Contante betalingen houden controle op uitgaven

   

Wijziging postadres DCN

postadresVoor de jaarlijkse DCN studie- en actualiteitendag was al aangegeven bij inschrijving gebruik te maken van het antwoordnummer, vanaf heden wordt verzocht alle aan de DCN gerichte post niet meer naar Postbus 2285, 7801 CG Emmen te sturen, maar naar Antwoordnummer 461, 3860 VB Nijkerk. Personen en organisaties kunnen op deze  manier klantvriendelijk en kostenvrij stukken toezenden, de portokosten komen nl. voor rekening van de DCN. Het postbusnummer blijft overigens nog minimaal een jaar gehandhaafd, maar komt in de loop van 2015 te vervallen.

Inschrijvingen voor de studiedag kunnen naast verzending naar het antwoordnummer ook naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. worden toegezonden. Algemene e-mailberichten gaan bij voorkeur naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Het directe telefoonnummer van de DCN (ook in vakantietijd) is 06 52 53 55 94.
   

Invoer IBAN loopt achter

IBANNa een uitstel van zes maanden inzake de invoering van het IBAN-nummer, blijkt dat duizenden bedrijven nog steeds niet klaar zijn met de administratieve aanpassingen om te kunnen werken met dit nieuwe banknummer. Per 1 augustus 2014 moet iedereen zij overgestapt naar het achttien tekens lange Europese IBAN- rekeningnummer. Van de bedrijven die nu nog niet klaar zijn, gaat het volgens  De Nederlandse Bank (DNB) in 85 procent van de gevallen om kleine organisaties. Automatische incasso’s en acceptgiro’s zonder IBAN-nummer worden na 1 augustus 2014 niet meer verwerkt. Bedrijven die het IBAN-nummer nog niet hebben verwerkt kunnen daardoor in (grote) problemen komen met het betalingsverkeer.

   

Woonlasten steeds groter probleem

woningen1Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het aantal huishoudens dat tussen 2002 en 2012 de huur of hypotheeklasten niet meer kan betalen verdubbeld. Dit betekent dat deze huishoudens een zogeheten betaalrisico hadden, er was een  inkomen dat niet toereikend was voor de netto woonlasten en de meest essentiële uitgaven voor het levensonderhoud. Vooral huurders zitten door de economische crisis in de knel, in 2002 had ongeveer 5 procent van de huurders een betaalrisico, in 2012 was dit opgelopen naar 13 procent. Het probleem is bij huurders groter ten opzichte van huiseigenaren, dit daar over het algemeen het inkomen bij de laatste categorie hoger is. Door de steeds verder stijgende huurprijzen zal dit verschil naar verwachting nog verder toenemen.

   

Meer valse bankbiljetten in omloop

fraudeHet aantal onderschepte valse bankbiljetten in ons land is in de eerste helft van dit jaar met 24 procent toegenomen in vergelijking met de tweede helft van 2013. In totaal werden er 23.900 biljetten aan het betalingsverkeer onttrokken. Dit mag als opvallend worden genoemd aangezien er wereldwijd sprake is van een afname. Vooral biljetten van 20 en 50 euro waren populair bij de valsmunters. De valse biljetten welke in ons land werden aangetroffen komen veelal uit Italië en Bulgarije, zo is uit een onderzoek gebleken. De kans is zeer gering dat deurwaarders met vals geld worden betaald, het kan echter niet geheel worden uitgesloten.

   

Pagina 67 van 76