Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Stabilisatie contante betalingen

contantZowel in 2012 als in 2013 hebben consumenten even vaak hun aankopen contant betaald. De dalende trend in deze vorm van betalen is daarmee onderbroken. Als oorzaak wordt gezien de economische crisis, mensen met een lager inkomen en dus een minder bestedingspatroon kozen er vaker voor om contant af te rekenen. Dit blijkt o.a. uit een rapport van de Nederlandse Bank. Om goed inzicht te blijven houden op de eigen financiën, is het kiezen voor contant betalen geen slechte optie. Met name voor de mensen met een gering of minimaal inkomen, kan dit een goede keuze zijn. In het geval er uitsluitend betaald wordt via pinbetalingen, verliest men nog al eens de controle op de eigen uitgaven.

Lees meer: Stabilisatie contante betalingen

 

Afname faillissementen

minder_faillissementenTen opzichte van 2013 is dit jaar het aantal faillissementen met 24 procent gedaald. Volgens cijfers van het Faillissementendossier.nl gingen dit jaar bijna 9900 bedrijven failliet. Dit is inclusief eenmanszaken, vennootschappen, stichtingen en verenigingen. De iets verbeterde economische omstandigheden en het toegenomen consumentenvertrouwen worden als positieve oorzaak van de afname genoemd. Ten opzicht van voor de economische crisis, in 2008, ligt het huidige aantal nog altijd ruim dubbel boven dat van 2008. In dat jaar werden 4000 faillissementen geregistreerd. Met namen de bouwsector (min 34 procent) en de ICT (min 33 procent) springen er nu gunstig uit.

   

Verwacht: lichte daling armoedegezinnen

ArmoedeHet Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) melden via het op 18 december verschenen rapport Armoedesignalement, dat ramingen er op wijzen dat er dit jaar en in 2015 een lichte daling is te verwachten van mensen welke  leven onder de armoedegrens. In de jaren 2011, 2012 en 2013 steeg het aantal mensen dat van een laag inkomen moest rondkomen naar een totaal van 1,4 miljoen waaronder 190.000 huishoudens . Van dit laatste aantal had 50 procent een bijstandsuitkering. Onder eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen was de armoede het hoogst.

De grootste kostenposten zijn woonlasten zoals de huur- en energienota.

Percentueel is de meeste armoede in Nederland te vinden in de wijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden en de Haagse Schilderswijk-West.

   

Besparing op medische kosten voor woonlasten

zorgverzekeringNederlandse huizenbezitters die vanwege financiële tegenspoed moeten bezuinigen, doen dat onder meer op de kosten van medische zorg. Veel huizenbezitters zijn verder onwetend over de financiële gevolgen van een echtscheiding, overlijden van de partner, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zorgen over de financiën houdt 35% van de huizenbezitters wakker, een vijfde heeft betalingsachterstand op de hypotheek. Hypotheek- en huurachterstanden met als gevolg een dreigende woninguitzetting, kunnen leiden tot grote psychische en emotionele problemen. Zelfdodingen onder deze schuldenaren neemt toe, voor deurwaarders is er inmiddels een cursus om suïcidaal bij mensen te herkennen.

   

Budget Challenge Workshops

Budget_ChallengeStichting Weet Wat Je Besteed (WWJB) organiseert met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en in samenwerking met de NVVK de Budget Challenge Workshop. Tijdens deze workshops worden jongeren alert gemaakt op schuldensituaties en wordt getracht ze inzicht te geven in hun eigen financiële gedrag. De Budget Challenge Workshops zullen in combinatie met de gastlessen tijdens de Week van het Geld er wellicht mede voor kunnen zorgen dat jongeren uit de schulden blijven en zo ook het bezoek van een deurwaarder kunnen voorkomen.   

   

Overheden maken ook gebruik van beslagregister

klijnsmaOp voorstel van Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, stemde de ministerraad afgelopen vrijdag 12 december in met een aantal maatregelen om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de schulden komen of hun schulden vergroten. Een van de maatregelen is de aansluiting van overheidsorganisaties bij het beslagregister. Op initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is dit register ontworpen. Vanaf begin 2015 zal hier volop mee worden gewerkt, naar verwachting zullen medio 2015 alle gerechtsdeurwaarderskantoren gebruik maken van dit register. Hoofddoel is stapeling van beslagen voorkomen alsmede de nodige invorderingskosten. De ministerraad vindt dus dat overheidsorganisaties ook moeten gaan werken met dit register. Om mensen met schulden te beschermen tegen een te laag vastgestelde beslagvrije voet bij een beslag op het inkomen, gaat het Kabinet de uitvoering hiervan vereenvoudigen.

   

Smartphone eerste levensbehoefte?

smartphones

Uit een rapport van Telecompaper kan worden opgemaakt dat inmiddels driekwart (74 procent) van de Nederlanders een smartphone heeft. In 2012 was dit nog ongeveer de helft van de bevolking. Niet iedereen koopt een nieuw toestel, 11 procent van de gebruikers in ons land heeft zijn of haar toestel gekregen van een familielid. Onder de eigenaren/gebruikers zitten ongetwijfeld (veel) mensen met schulden, een beperkt budget of andere omstandigheden waardoor er vraagtekens gezet kunnen worden bij het bezit en gebruik van een dergelijk toestel. Vaak is men b.v. niet op de hoogte van de kosten van een abonnement, ook jongeren komen hierdoor regelmatig in financiële problemen.

Lees meer: Smartphone eerste levensbehoefte?

   

Pagina 66 van 81