Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Meer beroep op NHG

Tekoop2Door de groeiende werkloosheid en de dalende huizenprijzen, hebben vorig jaar 4.522 huishoudens een beroep gedaan op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Een stijging van 27 procent ten opzichte van 2012. Het gemiddelde verlies per woning liep in 2013 op met 11 procent tot een bedrag van 38.877 euro. Nederlanders welke in het bezit zijn van een woning met hypotheek (met NHG) en die gedwongen hun huis moeten verkopen, kunnen bij langdurig inkomensverlies een beroep doen op het fonds voor het betalen van de restschuld. Sinds de voorwaarden van de NHG zijn aangescherpt, is het percentage afwijzingen voor het betalen van een restschuld overigens met 10 procent gestegen. Het leggen van een beslag op een woning kan hooguit nog worden gezien als een drukmiddel om een nog openstaand bedrag te incasseren. Een executoriale verkoop is meestal niet zinvol temeer daar bij zo’n gedwongen verkoop de opbrengst soms wel tot 30 procent onder de waarde ligt, welke kan worden verkregen bij een vrije verkoop.

 

Toename telefoonschulden

BellenSteeds meer jongeren kunnen hun telefoonrekening niet betalen. De gemiddelde schuld van onbetaalde rekeningen bij deze doelgroep zou 550 euro bedragen. Bij incassobureau Lindorff nam het aantal jongeren als klant met een belschuld toe met 10 procent. Het NIBUD meldt dat gezinnen met een bijstandsuitkering structureel geld tekort komen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling zou het gaan om een bedrag van tussen de 50 en 150 euro per maand. In totaal waren er eind 2013 ongeveer 400.000 mensen die moesten rondkomen van een bijstandsuitkering. De laagste inkomensgroepen krijgen er dit jaar eenmalig een extraatje bij. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de VNG over de uitvoering van deze maatregel afspraken gemaakt. Gemeenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om mensen van boven de 21, met een inkomen van maximaal 110 procent van het sociaal minimum, een tegemoetkoming te geven.

   

Bijzondere invordering

handhavingHet is bekend dat in Spanje niet alledaagse werkwijzen worden gehanteerd bij het invorderen van schulden. Zo komt het voor dat deurwaarders in opvallende kledij schuldenaren hinderlijk volgen om zo een betaling af te dwingen. De Spaanse fiscus roert zich nu ook. Medewerkers van die belastingdienst kunnen een prestatiebonus tegemoet zien als ze dit jaar meer belastinggelden weten te innen. De premie kan per werknemer oplopen tot enkele honderden euro’s netto, het staat iedere medewerker overigens vrij hier wel of niet aan mee te werken. De vakbonden steunen inmiddels deze opmerkelijke regeling. Spanje wil de op deze wijze verkregen extra inkomsten gaan gebruiken om de overheidsbegroting op orde te krijgen. Met name wil men ook trachten de “zwarte economie”, met een geschatte omvang van een kwart van het bruto binnenlands product, terug te dringen.   

   

Bank wil betaalachterstanden voorkomen

INGOp basis van een risico-inschatting gaat ING dit jaar met zo’n 40.000 hypotheek-klanten telefonisch of via een e-mail contact opnemen.  De bank wil via deze werkwijze voorkomen dat meer klanten te maken krijgen met een betalingsachterstand. Een toename daarvan was al aan de orde door de aanhoudende economische recessie en de daardoor toegenomen werkloosheid.Eind 2013 was er bij 1,9 procent van de ongeveer 600.000 hypotheken sprake van een achterstand.

   

Uitstel van betaling kost fiscus geld

herinneringNaar een schatting van het Financiële Dagblad heeft te fiscus ongeveer nog een bedrag van 1 miljard euro te ontvangen van bedrijven waaraan uistel van betaling is verleend. Sinds 2009 kunnen bedrijven met betaalproblemen, als crisismaatregel om de fiscale druk op het bedrijfsleven te verlichten, uitstel van betaling krijgen. De fiscus zou echter regelmatig grote bedragen moeten afschrijven omdat bedrijven waaraan uistel van betaling is verleend, alsnog failliet gaan. In 2011 gaf de Belastingdienst aan dat er een betalingsachterstand was van tussen de 350 en 630 miljoen euro. Nadien zijn er geen nieuwe cijfers meer gepubliceerd.Door de recessie is het aantal bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf de afgelopen jaren ook aanzienlijk gedaald. De waarde van de ondernemingen is flink gedaald, voor kopers is het een probleem om de financiering rond te krijgen.

   

Hulp bij het signaleren van schulden

bkrHet Bureau Krediet Registratie (BKR) wil gemeenten gaan helpen bij het signaleren van schulden bij hun inwoners. Gemeenten worden zo in een vroeg stadium geïnformeerd over inwoners die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Door een vroegtijdig ingrijpen kunnen b.v. huisuitzettingen worden voorkomen.Het BKR registreert nu het achterblijven van betalingen van consumenten bij banken, verzekeraars, postorderbedrijven en energieleveranciers. Al eerder werd in Amsterdam een vergelijkbaar project opgezet, het streven is nu om te komen tot een landelijk systeem.
   

Bijzondere bijvangst

vogelsRegelmatig treft een deurwaarder  bijzondere zaken aan tijdens het binnentreden in een woning . Wapens en hennepplantages zijn geen uitzondering meer, de 150 aangetroffen vogels in een verlaten woning in Urk was echter wel een bijzonder bijvangst. De achterhaalde eigenaar heeft inmiddels afstand gedaan van de beestjes, ze zijn opgevangen door een dierenasiel in Kampen.
   

Pagina 66 van 69