Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Betalingsregeling bij verkeersboetes mogelijk

CJIBVerkeersovertreders die een boete krijgen, deze boete wel willen maar niet in een keer kunnen betalen, krijgen de mogelijkheid het verschuldigde bedrag via een gespreide betaling te voldoen. Op dit moment is deze wijze van betaling alleen mogelijk als iemand ernstige schulden heeft en daarnaast ook vaak nog een strafrechtelijke boete moet voldoen. Met de nu voorgestelde ruimere betalingsmogelijkheden hopen de bewindslieden Opstelten en Teeven dat meer mensen de boete vrijwillig voldoen , daardoor minder vaak dure dwangmiddelen ingezet hoeven te worden en dat de schuldenaar niet wordt geconfronteerd met extra invorderingskosten.In 2013 zijn ongeveer 16.500 betalingsregelingen getroffen voor verkeersboetes.

 

Aanpassing beslagvrije voet

portemonneeHet bruto minimum loon en de meeste uitkeringen zijn per 1 juli 2014 iets hoger. Het bruto minimum loon (23 jaar en ouder) is vanaf 1 juli opgehoogd van € 1.485,60 naar € 1.495,20 per maand. Omdat diverse uitkeringen wettelijk zijn gekoppeld aan de ontwikkelingen van het minimumloon, worden deze tevens aangepast.Ook al zijn de wijzigingen miniem, toch zal met het leggen van een beslag op het inkomen hiermee rekening moeten worden gehouden. Dit om klachten over een verkeerd gehanteerde beslagvrij voet te voorkomen.

   

Preadvies vereenvoudiging beslagvrije voet

kbvgDe Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft  aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven het eerste exemplaar van het preadvies “Naar een nieuwe beslagvrije voet, vereenvoudiging in een tweetrapsraket” aangeboden.e afgelopen tijd is er regelmatig kritiek geweest op deurwaarders aangezien deze de beslagvrij voet verkeerd zouden berekenen. Met het nu uitgebrachte preadvies verwacht de KBvG dat de voorstellen ertoe zullen bijdragen dat de beslagvrije voet weer een absoluut bestaansminimum wordt.

   

Moeizame samenwerking tussen politie en BOA’s

Politie_1Een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van het programma Politie & Wetenschap, geeft aan dat de samenwerking tussen politie en het gemeentelijk stadstoezicht in de grote steden te wensen over laat.  Dit valt te lezen in een bericht van Binnenlands Bestuur op 27 juni. Een van de oorzaken is dat politiemensen vooroordelen hebben over b.v. het vermeende gebrek aan daadkracht bij Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). Het werk van een BOA bestaat hoofdzakelijk uit het op straat toezicht houden, bestrijden van overlast en parkeercontroles. Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie leeft/leefde het idee, om BOA’s in plaats van agenten ter assistentie mee te sturen met (belasting)deurwaarders bij bijvoorbeeld binnentredingen en huisuitzettingen. Zowel de KBvG als de DCN hebben zich hier krachtig tegen uitgesproken. Een kwalificatie over het huidige werk dat de BOA’s doen, wordt door de deurwaarders overigens niet gegeven.

   

Grote vangst voor belastingdienst

beslag auto (2)Tijdens een grote controle door de Belastingdienst langs de rijksweg N276 bij Brussum, zijn maar liefst twintig auto’s in beslag genomen. Dertien daarvan werden meteen afgevoerd, zeven andere automobilisten mochten doorrijden nadat ze hun belastingschuld hadden voldaan.  In totaal werd er 21.000 euro geïncasseerd, de ook aanwezige politie inde meteen 3.000 euro aan openstaande boetes.

   

Schaamte voor schulden

dorknopperUit een onderzoek, uitgevoerd door rechtsbijstandbureau DAS, blijkt dat schuldenaren in toenemende mate worstelen met schaamte over hun schulden. Voor hulp stapt men het liefst eerst op familieleden af, zeker de helft houdt echter zijn of haar schulden het liefst verborgen voor anderen. Het CBS berekende overigens dat voor het eerst in twee jaar het netto beschikbare inkomen in Nederland is gestegen. Hypotheken zijn massaal afgelost, in het eerste kwartaal van 2014 daalde de hypotheekschuld met 1,8 miljard.

Lees meer: Schaamte voor schulden

   

Startpunt Geldzaken

muntgeldNaar verwachting wordt in het najaar Startpunt Geldzaken actief, een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland. Met dit initiatief willen genoemde organisaties consumenten beter helpen met hun geldzaken zoals budgettering en besparing, huis en hypotheek, sparen/beleggen en pensioen/financiële planning.

Op woensdag 25 juni worden de plannen nader bekend gemaakt.
   

Pagina 66 van 74