Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Bijzonder beslag

caterhamIn de sportwereld waar heel veel geld in omgaat, de Formule-I, gaat het niet bij alle teams financieel naar wens. Bij het noodlijdende team van Caterham heeft het er zelfs toe geleid, dat afgelopen donderdag 2 oktober een deurwaarder op verzoek van het Britse hooggerechtshof (zo staat op de site van het hof) beslag heeft laten leggen bij Caterham. Een lijst met de in beslag genomen zaken is via de site van het gerechtshof gepubliceerd.Volgens het betreffende Formule-I team staat deelname aan de Grand Prix van Japan (a.s. zondag) niet ter discussie. Of het team aan de overige wedstrijden van dit seizoen kan blijven deelnemen, is niet duidelijk.

 

Minder Nederlanders staan rood

bankrekeningTen opzichte van 2013 staan Nederlanders minder vaak in het rood. Dat kan worden gelezen in een rapport van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het  ministerie van Financiën. Het gros van de Nederlanders zou goed op de uitgaven letten en een ruime meerderheid spaart. Verder heeft twee derde geen betalingsherinnering ontvangen. Ruim zes op de tien Nederlanders heeft een financiële buffer voor de korte termijn. Volgens het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, is er een duidelijke tweedeling in de maatschappij. Er is een groep die goed is met geld, de andere redt het niet meer door de crisis. In de laatste groep bevinden zich dus de mensen met betalingsachterstanden, men is vaak werkloos en heeft geen zekerheden als het op geld aan komt. Vanuit Wijzer in Geldzaken en het NIBUD wordt medewerking verleend aan de DCN studie- en actualiteitendag op 8 oktober 2014

   

Veel jongeren met betalingsachterstanden

nibudOngeveer 1500 jongeren hebben meegewerkt aan een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) over betaalachterstanden in de leeftijdscategorie van 18 t/m 24 jaar. Uit het hierover verschenen rapport is gebleken dat bij 20 procent van die jongeren er schulden zijn van 2.500 euro of meer. Het betreft veelal openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes en betalingsachterstanden bij de Belastingdienst. Volgens het NIBUD zal een betere voorlichting over financiële zaken in combinatie goed beheer (controle van inkomsten en uitgaven) ook bij jongeren leiden tot verminderingen van betalingsachterstanden.Vanuit het NIBUD wordt op woensdag 08 oktober 2014 een presentatie gegeven over het voorkomen van schulden tijdens de DCN studie- en actualiteitendag in Nijkerk.

   

Nieuw biljet van 10 euro

10_euroDinsdag 23 september 2014 brengt de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuw bankbiljet van 10 euro in de omloop. Om vervalsing moeilijker te maken, zijn aan het nieuwe biljet verschillende veiligheidspunten toegevoegd. Een portret van Europa (een vrouwelijke figuur uit de Griekse mythologie) is te zien in het hologram en het watermerk. Daarnaast staat er een smaragdgroen nummer op het biljet dat bij beweging van kleur verschiet naar donkerblauw. Voor blinden en slechtzienden is een deel van de inkt voelbaar.

Lees meer: Nieuw biljet van 10 euro

   

Meer belastingheffing/inning door gemeenten ?

belastingdienst (2)Na eerdere uitspraken van voorzitter Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG) en Jozias van Aartsen (burgemeester van Den Haag) laat nu ook minister Ronald Plasterk van zich horen over de mogelijkheden voor gemeenten om belastingen te heffing welke nu door het Rijk worden geïnd. Sinds 1992 innen gemeenten de onroerende zaakbelasting (v/h onroerend goed belasting) Een belasting welke voor die tijd door het Rijk werd geïncasseerd. Die wijziging heeft destijds nogal wat voeten in de aarde gehad, zo werd er o.a. een overschot aan belastingdeurwaarders bij het Rijk ondergebracht bij gemeenten en private invorderingskantoren.

Lees meer: Meer belastingheffing/inning door gemeenten ?

   

Week van de Rechtspraak

week-van-de-rechtspraak-01-01Van 8 tot 14 september is het de week van de Rechtspraak. Tijdens deze week wordt op diverse manieren uitgelegd dat rechtspraak in principe openbaar is, maar dat af en toe deuren dicht blijven. Soms is dat om privacy redenen, soms staat het in de wet. Alle rechtbanken en gerechtshoven in ons land organiseren activiteiten. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een nagespeelde echtscheidings- of belastingzaak bijwonen, met rechters discussiëren over openbaarheid of een afgesloten onderdeel van het gerechtsgebouw -het cellencomplex- bezoeken.

   

Opleidingseisen en nieuwe wetgeving bewindvoerders

logo_PBI_Recentelijk heeft de expertgroep Curatele, Bewind, Mentorschap overleg gehad inzake de opleidingseisen, welke voortkomen uit de nieuwe wetgeving. In dat overleg is het volgende vastgesteld:

Nieuwe bewindvoerders (na 1 april 2014):
Voor nieuwe bewindvoerders geldt dat zij dienen te beschikken over:

Lees meer: Opleidingseisen en nieuwe wetgeving bewindvoerders

   

Pagina 65 van 76