Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Stortvloed aan frauduleuze facturen

FraudehelpdeskDe organisatie Fraudehelpdesk, welke 2014 een inleiding gaf bij de DCN studie- en actualiteitendag, meldt dat er een grote toename is van nepfacturen. Zo is er met gebruikmaking van het Intrum Justitia logo opnieuw een nepfactuur in de omloop gebracht. Slechts de kleur van het logo is afwijkend, verder lijkt het een echte rekening. Nog altijd schrikken de nodige mensen van zo’n factuur en gaan snel over tot betaling. Om vervolgens te constateren dat e.e.a. een nepfactuur blijkt te zijn. Berichten zogenaamd namens “Van Landschot”, de “Gouden Gits”en andere organisaties vallen o.a. ook op door fouten in de benaming, toch worden deze fouten niet door iedereen meteen onderkend.

Lees meer: Stortvloed aan frauduleuze facturen

 

Aboutaleb beste lokale bestuurder

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, is gekozen tot beste lokale bestuurder. Dat was de uitslag van een verkiezing, georganiseerd door het magazine Binnenlands Bestuur. Zo’n 6000 bestuurders, ambtenaren, lezers van het blad en een vakjury brachten hun stem uit.


In 2008 was dhr. Aboutaleb gastspreker tijdens een DCN studie- en actualiteitendag. Dit jaar is de jaarlijkse studiedag op woensdag 07 oktober, wederom in NijkerkAboutaleb_Nijkerk

Op de foto vlnr:
voormalig DCN bestuurslid E.F. van Veenendaal,  A. Aboutaleb,  H. Karelsen, voorzitter DCN

   

Meer betalingsregelingen voor verkeersboetes

flitspaalHet ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bekend gemaakt dat meer verkeerzondaars een betalingsregeling hebben getroffen voor het voldoen van de boete. Sinds medio 2014 is het mogelijk voor mensen waarvan vaststaat dat ze wel willen, maar niet in één keer kunnen betalen, om een regeling te treffen. Vorig jaar werd hiervan zo’n 20.000 keer gebruik gemaakt. Er is een wetswijziging in de maak waardoor het voor iedereen, die een verkeersboete ontvangt van 225 euro of hoger, mogelijk wordt een betalingsregeling te treffen. Ieder jaar worden er ongeveer 10 miljoen verkeersboeten opgelegd.

   

Problemen met betalen schoolgeld

portemonneeNaast een groeiend aantal mensen dat de zorgpremie niet meer kan betalen, stijgt ook het aantal ouders dat financiële problemen heeft met het voldoen van de schoolbijdrage voor de kinderen. Ongeveer 30 procent meer ouders deden een hulpaanvraag bij Stichting Leergeld over het voldoen van deze, overigens vrijwillige, bijdrage. De hulpaanvraag wordt dan mede gedaan op grond van het feit,  dat er scholen zijn die de betaling van de bijdrage toch vaak verplichten. Het daarbij te betalen bedrag verschilt per school enorm, van b.v. enkele tientallen euro’s tot ruim duizend euro per jaar. Wordt de bijdrage niet betaald, mogen de kinderen van die ouders vaak niet mee op schoolreisje. Vanwege het vrijwillige karakter, zullen ouders die de bijdrage niet betalen, overigens geen bezoek behoeven te vrezen van een deurwaarder.

   

Foutje, bedankt !

foutje_bedanktEen inwoner van de provincie Brabant keek enige tijd geleden verrast naar het saldo van zijn bankrekening. Dit was toegenomen met een bedrag van 186.000 euro, overgemaakt door de gemeente Amsterdam. De foutieve overboeking werd door Amsterdam pas ontdekt nadat de ontvanger het geld had uitgegeven voor de aanschaf van een camper, het betalen van schulden, geld op te nemen en over te boeken naar bankrekeningen van kennissen.Op donderdag 8 januari komt deze zaak voor de rechter, de gemeente Amsterdam denkt een goede kans te maken om het per abuis overgemaakte bedrag terug te kunnen vorderen.

   

Een nieuw jaar, nieuwe regels en aanpassingen van bestaande regels

01 januari 2018Het bestuur van DCN wenst iedereen een gelukkig maar bovenal gezond 2015.

Geïnteresseerden wijzen wij op de eerstvolgende studie- en actualiteitendag op woensdag 7 oktober 2015 in Nijkerk. Gelet op het programma wordt het een dag bij uitstek  voor deurwaarders, bewindvoerders en schuldhulpverleners. Maar ook voor iedereen die direct of zijdelings met het werk van genoemde doelgroepen te maken heeft.

Per 1 januari 2015 zijn er de nodige wijzigingen. En aantal daarvan zetten wij op een rij, verder verwijzen wij u naar het einde jaarbericht van het ministerie van financiën.

Lees meer: Een nieuw jaar, nieuwe regels en aanpassingen van bestaande regels

   

Beslagregister van start

kbvgHet eerste beslag dat geregistreerd is in het beslagregister voor gerechtsdeurwaarders, is een feit. Op het kantoor van gerechtsdeurwaarderskantoor Snijder en met medewerking van softwareleverancier Eurosystems werd e.e.a. gerealiseerd. Eind 2015 zullen naar verwachting alle gerechtsdeurwaarderskantoren zijn aangesloten op dit register, mede hierdoor kunnen o.a. oplopende invorderingskosten bij schuldenaren worden voorkomen. Kort geleden heeft de ministerraad besloten dat ook overheden gebruik moeten gaan maken van dit register. Op z’n vroegst zal dat pas in 2016 kunnen gebeuren. Het beslagregister is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en kon met behulp van een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en SZW worden gebouwd en ingericht.

   

Pagina 65 van 81