Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Flinke toename bijstandsontvangers

portemonneeUit cijfers van het CBS valt op te maken dat het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt in het eerste kwartaal van 2016 is toegenomen met bijna 11.000 personen. De gegroeide instroom van vluchtelingen is mede oorzaak aan de toename, zodra een vluchteling een verblijfsvergunning heeft kan een beroep worden gedaan op deze uitkering. Verder is het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering ook meer vertegenwoordigd en ook heeft het verhogen van de AOW-leeftijd invloed op de bijstandscijfers. Mensen met een bijstandsuitkering lopen het risico om bij een niet goed eigen financieel beleid in problemen te komen. Wel kan deze doelgroep vaak met succes een beroep doen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 

Eén keer kwijtschelding Mulderboetes

CJIBPer schuldenaar werkt het CJIB één keer mee om bij een geslaagde schuldregeling een Mulderboete (hoofdzakelijk lichte verkeersovertredingen) kwijt te schelden. Verder mogen tijdens de schuldregeling geen nieuwe strafrechtelijke of Wahv-sacties ontstaan. Van de schuldenaren wordt verwacht dat ze laten zien van goede wil te zijn en zich langdurig inspannen om aan hun verplichtingen te voldoen. Staatssecretaris Klaas Dijkhof heeft dit o.a. aangegeven in zijn brief aan de Tweede Kamer op 26 mei 2016.

   

Weer een wietplantage als bijvangst

wietIn Heerhugowaard vermoedde een deurwaarder bij een bezoek aan een woning aan de J. van de Veldelaan de aanwezigheid van een wietplantage. De deurwaarder en de assisterende politieagent roken n.l. een sterke wietlucht, opgeroepen politiespecialisten troffen op de bovenverdieping een wietplantage met 130 planten aan. De planten en de apparatuur zijn in beslaggenomen. De bewoner was niet aanwezig, hij zal later worden gehoord. Ook over het illegaal aftappen van stroom.

   

Taakstraf voor agressieve man

taakstrafEen 69-jarige man uit Klazienaveen kon het bezoek van een deurwaarder op 15 februari niet waarderen. De discussie die ontstond kreeg een bijzonder vervolg toen de man een map met papieren uit de auto van de deurwaarder weg nam. Laatst genoemde accepteerde dat niet en zette de achtervolging in. Toevallig passerende agenten grepen in en sommeerden de man om de map terug te geven aan de deurwaarder. Het resultaat was echter dat een van de agenten de map in zijn gezicht kreeg. Met assistentie van twee opgeroepen collega’s konden de agenten de man afvoeren naar het politiebureau. De officier van justitie vond deze acties goed voor een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. De rechter was milder en veroordeelde de man tot een taakstraf van 80 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. De amokmaker kon zich hierin niet vinden en heeft hoger beroep aangetekend.

   

Behoorlijke en effectieve invordering

pionierstrajectOm het behoorlijk en effectief invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden te bevorderen, hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V & J) samen met een grote groep mensen uit de (schulden)praktijk een handreiking bestuursrechtelijke geldschulden opgesteld. BZK start in mei 2016 met een pionierstraject om deze handreiking samen met een vijftal gemeenten te testen. Aanleiding is het gegeven dat in 2015 ruim 18 procent van de Nederlandse huishoudens (een risico op) problematische schulden had of in een schuldregeling zat. Daarbij was de overheid de grootste schuldeiser, door de wijze waarop de schulden worden geïnd, komen mensen vaak in nog grotere financiële problemen.

   

Veel Haagse jongeren met grote schulden

jongerenIn Den Haag zijn er zo’n 18.000 jongeren met een gemiddelde schuld van 11.000 euro. De gemeente gaat dit probleem aanpakken en de schulden opkopen. Schuldeisers van een jongere krijgen een aflossingsvoorstel waarbij wel een deel van de schuld moet worden kwijtgescholden. Via het volgen van een opleiding en/of werk/vrijwilligerswerk gaat de jongere aan de slag, investeert in de eigen toekomst en betaalt zo de gemeente terug. Een oorzaak is dat veel jongeren vanuit huis geen of een onvoldoende financiële voorlichting krijgen en zelfs vaak een verkeerd voorbeeld hebben, aangezien de ouders ook in de schulden zitten. Telefoonschulden, achterstanden bij het betalen van de huur en zorgverzekeringspremie maken bijna altijd onderdeel uit van de schulden bij jongeren.

   

Moratorium per 01 januari 2017

poststukken2Het eerder aangekondigde moratorium, een periode van een half jaar waarbinnen mensen gevrijwaard kunnen blijven van b.v. aanmaningen en bezoeken van deurwaarders, gaat er nu dus toch komen. Tijdens het moratorium mag de huur niet worden opgezegd, mag de levering van energie niet worden beëindigd en mag het contract met de zorgverzekering niet worden ontbonden. Schuldenaren (met grote schulden) kunnen vanaf 01 januari 2017 zes maanden de tijd vragen om financieel orde op zaken te stellen en een plan maken om deze schulden af te lossen. De inkomsten boven de minimumnorm worden met dat doel wel apart gezet.

   

Pagina 64 van 86