Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Belastingdienst slaat slag

sms-parkingHet gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft op 19 augustus in hoger beroep bepaald dat de gegevens van klanten van het bedrijf SMS-parking toch moeten worden overgedragen aan de Belastingdienst. Klanten van SMS-parking betalen de parkeerkosten via hun gsm.  De Belastingdienst wil de klantgegevens hebben om fraude door o.a. leaserijders te kunnen ontdekken. SMS-parking wilde de gegevens in verband met de privacy van haar klanten niet afgeven, de rechtbank in ’s-Hertogenbosch stelde SMS in eerste instantie in  het gelijk. Het hof bepaalde nu anders. Volgens het hof waarborgt de Belastingdienst de privacy voldoende door de gegevens meteen te vernietigen als er geen sprake blijkt te zijn van fraude. Yellowbrick, concurrent van SMS-parking, had de gegevens van haar klanten eerder al wel overgedragen aan de Belastingdienst. SMS-parking gaf aan de uitspraak van het gerechtshof te respecteren en gaat de klantgegevens nu ook beschikbaar stellen aan de fiscus.  

 

Waarschuwing: weer phishing-mail Belastingdienst

belastingdienst_logoOpnieuw blijken fraudeurs hun best te doen om argeloze burgers geld uit de zakken te kloppen via een dreigmail.

De tekst van het nu verzonden valse bericht is als volgt:

Onderwerp: LAATSTE HERINNERING AANMANING
Factuurnummer: 24193682

 

Lees meer: Waarschuwing: weer phishing-mail Belastingdienst

   

Dossier snel gesloten

portemonneeDe IJmuider courant maakt melding van een opvallende incassozaak. Een inwoners uit Castricum, ene heer  T.J. Jaspers, zou een dezer dagen een deurwaarder op bezoek kunnen krijgen in verband met een schuld van € 0,04. Het bericht werd door de zoon van “de schuldenaar” op Facebook  gezet en dit leverde uiteraard diverse grappige reacties op. Het betreffende deurwaarderskantoor Bazuin&Partners gaf aan het ook een rare brief te vinden. Deze was echter door een robot aangemaakt en die kijkt niet zo nauw, zo werd gesteld. De openstaande vier eurocenten betrof een renteverschil, het dossier is inmiddels snel gesloten.

   

Invorderingsklus voor gemeenten

incassoUit de Divosa-monitor (Directeuren van Overheidsorganen voor sociale arbeid) over 2013 blijkt, dat steeds minder gemeenten er in slagen om bijstandsgeld terug te vorderen. Eind 2013 hadden gemeenten voor ruim 1,4 miljard euro aan vorderingen open staan. Met een gemiddeld bedrag van 3.350 euro stonden er 428.260 vorderingen open waarbij het in vier van de tien gevallen gaat om geconstateerde fraude, opgelegde boetes en het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Bij ruim 60 procent gaat het om zogeheten niet-verwijtbare vorderingen, zoals met name geldleningen. Volgens de gemeentelijke sociale diensten kunnen de vorderingen steeds moeilijker worden geïncasseerd aangezien er onder deze schuldenaren mensen zijn met hoge schulden en weinig of geen afbetalingscapaciteit.

   

Wethouder Eindhoven: bewindvoerders zijn ondermaats

schuldhulp (2)Wethouder Lenie Scholten van Eindhoven heeft bedenkingen over de kwaliteit van bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden. Ze wil met haar uitspraken overigens niet alle bewindvoerders over een kam scheren, maar constateert dat b.v. door het overschrijden van termijnen mensen met schulden regelingen mis lopen en dat daardoor de financiële problemen nog groter worden.

Bewindvoerders worden door de rechter aangesteld en vervolgens door de gemeente betaald. Daar kunnen voor een middelgrote tot grote gemeente grote bedragen mee gemoeid zijn.

Lees meer: Wethouder Eindhoven: bewindvoerders zijn ondermaats

   

Contante betalingen houden controle op uitgaven

geld 1Uit een onderzoek van de Nederlandse Bank blijkt dat ouderen, lager opgeleiden en mensen die moeite hebben om financieel rond te komen, 

het liefst contant betalen om zo hun uitgaven onder controle te houden. Schuldhulpverleners en (belasting)deurwaarders zullen onderschrijven dat met name bij de laatst genoemde categorie problemen voorkomen kunnen worden of minimaal verminderd in het geval er meer contant zou worden betaald. Een en ander staat echter haaks op het overheidsbeleid waarin contante betalingen juist worden ontmoedigd.

Daar waar de bodem van de portemonnee letterlijk zichtbaar wordt en er geen geld meer kan worden uitgegeven, is dat duidelijker dan in die gevallen waar via pinbetalingen het “rood staan” bij een bank het resultaat is.

Lees meer: Contante betalingen houden controle op uitgaven

   

Wijziging postadres DCN

postadresVoor de jaarlijkse DCN studie- en actualiteitendag was al aangegeven bij inschrijving gebruik te maken van het antwoordnummer, vanaf heden wordt verzocht alle aan de DCN gerichte post niet meer naar Postbus 2285, 7801 CG Emmen te sturen, maar naar Antwoordnummer 461, 3860 VB Nijkerk. Personen en organisaties kunnen op deze  manier klantvriendelijk en kostenvrij stukken toezenden, de portokosten komen nl. voor rekening van de DCN. Het postbusnummer blijft overigens nog minimaal een jaar gehandhaafd, maar komt in de loop van 2015 te vervallen.

Inschrijvingen voor de studiedag kunnen naast verzending naar het antwoordnummer ook naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. worden toegezonden. Algemene e-mailberichten gaan bij voorkeur naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Het directe telefoonnummer van de DCN (ook in vakantietijd) is 06 52 53 55 94.
   

Pagina 63 van 73