Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Plakkerig beslag

visboerEen deurwaarder van de Belastingdienst zal zich een bezoek aan een viskraam in Moordrecht nog lang heugen. Samen met een collega kwam hij in verband met een openstaande belastingschuld beslag leggen. De eigenaar en zijn 23 jarige zoon konden dit niet waarderen, laatst genoemde gooide een emmer met vloeibare meelsubstantie over een deurwaarder heen en gaf hem ook nog een klap in zijn gezicht. Gewaarschuwde agenten  hielden de zoon aan, de betrokken belastingdeurwaarder deed aangifte van mishandeling.

 

Keurmerk Financiële Zorgverlening

KFZ-logoTijdens een bijeenkomst op 25 februari jl. van een aantal brancheorganisaties  uit o.a. de invordering, is het Keurmerk Financiële Zorgverlening gepresenteerd. Met dit keurmerk zal worden getracht de schuldhulpverlening en bewindvoering  op een controleerbaar hoger niveau te krijgen. Het komt nu nog te vaak voor dat mensen met schulden geen goed zicht hebben op de kennis en het werkniveau van een schuldhulpverlener/bewindvoerder en daardoor zelfs nog in grotere financiële problemen komen. Deurwaarders hebben soms negatieve ervaringen over toegezegde betalingen door schuldhulpverleners. Reden kan zijn de complexiteit van het dossier of de te grote hoeveelheid cliënten, dat laatste b.v. vanwege eigen commercieel belang. Het keurmerk moet op termijn een garantie zijn voor uitsluitend betrouwbare en gekwalificeerde schuldhulpverleners. Door de aanwezigen werd het initiatief positief ontvangen, om het tot een succes te maken zullen meer marktpartijen bij een volgende bijeenkomst worden verzocht aan te schuiven. 

   

Minder lenen maar toch wel (wat) sparen

spaarpot 1Volgens De Nederlandse Bank (DNB) moeten in nieuw fiscaal beleid fiscale prikkels die lenen en sparen stimuleren zoveel mogelijk worden weggenomen. De bank wijst op de risico’s van de relatief hoge schulden en bezittingen die te gevoelig zijn voor schommelingen in de markt. Als voorbeeld wordt daarbij genoemd de pensioenpremies die omhoog of omlaag gaan als de economie tegen- of meezit. Consumenten zouden hun bestedingen daar te veel op aanpassen.Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is en blijft het toch wel van groot belang dat ieder huishouden een financiële buffer opbouwt. In tijden van tegenspoed kan er zo iets worden opgevangen. Voor een alleenstaande wordt een minimale buffer van 3.500 euro geadviseerd, voor een gezin met kinderen geldt een bedrag van ten minste 5.000 euro. Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) sluit zich over dit onderwerp geheel bij het Nibud aan. Nog te vaak komen deurwaarders bij mensen aan de deur welke in goede tijden geen financiële buffer hebben aangelegd voor mindere/slechte tijden. Soms resulteert dit dan in het niet kunnen betalen van aangegane verplichtingen, daardoor bezoeken van belasting- en gerechtsdeurwaarders alsmede oplopende schulden. Met alle gevolgen van dien.

   

Hennepdrogerij als bijvangst

hennepdrogerijIn het Brabantse Oudenbosch (bekend van de basiliek/kopie van de St. Pieter in Rome) stuitten politieagenten, die een deurwaarder assisteerden bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, in een woning aan de Bornhemweg op een hennepdrogerij. De politie vermoedt dat in het pand ook een hennepkwekerij heeft gezeten. De bewoner, welke niet aanwezig was, meldde zich later op het politiebureau. Hij werd na het opmaken van een proces-verbaal huiswaarts gestuurd. Een bestelauto en diverse aangetroffen materialen welke gebruikt kunnen worden voor een hennepkwekerij, zijn in beslag genomen.

   

Erfenis? Nee, dank u

Stempel notarisIn 2014 kozen 11 procent van nabestaanden vaker voor het verwerpen van de erfenis. Ruzie maar ook angst voor schulden waren debet aan deze besluiten. Bij beneficiaire aanvaardingen wordt de erfenis aanvaard onder de voorwaarde dat de waarde groter is dan de eventuele schulden. Wordt de erfenis verworpen, is de kans op een persoonlijk en wellicht emotioneel aandenken ook verkeken.

   

Forse toename incassozaken

incassoDe Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) maakte op 12 februari jl. bekend dat het aantal incassozaken in 2014 met ruim 16 procent is gestegen. Maar liefst 4,2 miljoen zaken werden door bedrijven en particulieren uit handen gegeven en overgedragen aan incassobureaus of deurwaarders. Totale waarde van deze zaken bedroeg bijna 7 miljard euro. In 2013 ging het nog om 3,6 miljoen incassozaken met een 6,2 miljard aan openstaande vorderingen. De economische crisis is hoofdzakelijk debet aan de toename van de openstaande vorderingen. Op de werkwijze van sommige incassobureaus is kritiek, men zou op een intimiderende manier schuldenaren dwingen over te gaan tot betaling.In de Tweede Kamer werden hierover vragen gesteld door de ChristenUnie

   

Assistentie geen prioriteit voor politie België

PolitieBij onze zuiderburen is het voor deurwaarders moeilijker geworden om assistentie  te verkrijgen van politieagenten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Door de toegenomen terreurdreiging moeten er prioriteiten worden gesteld, bijstand verlenen aan deurwaarders komt daardoor in de verdrukking. Het probleem doet zich hoofdzakelijk voor in de regio Brussel, bepaalde deurwaarderswerkzaamheden lopen vertraging op dan wel blijven liggen. In ons land is dit nog niet aan de orde, ook is het stil rondom het voorstel om Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) ter assistentie mee te sturen in plaats van agenten bij bijvoorbeeld woninguitzettingen.Wel worden door terreurdreiging inmiddels marechaussees ingezet voor de beveiliging van gebouwen en staan de grenscontroles op een laag pitje. Een uitgelezen kans voor mensensmokkelaars en illegalen om mensen naar ons land te krijgen dan wel zelf naar ons land te komen.

   

Pagina 63 van 81