Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Eigen schuld of niet

WRRDe Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tracht in een 96-paginadik rapport uit te leggen in hoeverre problematische schulden verwijtbaar zijn aan de schuldenaar. Een lijvig en interessant rapport, een oplossing voor de schuldenproblematiek kan hiermee niet worden bereikt.

 

Poolse verkeersovertreders eindelijk ook de klos

politieautoVanaf dit jaar is het mogelijk dat Poolse verkeersovertreders met een Poolse kenteken, een flitsboete kunnen krijgen. Tot en met 2015 werden deze foto’s weggegooid aangezien het verhalen van deze boetes niet mogelijk was. Een derde van de dit jaar opgelegde boetes is inmiddels betaald. In het eerste halfjaar werden aan Poolse overtreders 48.000 flitsboetes opgelegd voor snelheidsovertredingen, 1.000 voor het rijden door rood licht en 917 na een staande houding. Uit deze ervaringsgegevens kan ook worden opgemaakt hetgeen de afgelopen jaren aan boete-inkomsten is gemist, naar schatting zo’n 50 miljoen euro. Verkeersovertreders uit Roemenië en Groot-Brittannië ontspringen nog steeds de dans. Met die landen wisselt ons land geen boetes uit.

   

Diplomatieke wanbetaling

parkeerboeteDaar waar “gewone” verkeersovertreders hard worden aangepakt en soms met hoge extra kosten worden vervolgd, is het nog steeds moeilijk om diplomaten die de wet overtreden tot betaling te dwingen. Van de in 2015 voor 5000 euro aan opgelegde boetes, kon slecht 250 euro worden geïncasseerd. Internationale verdragen (verdrag van Wenen) verbieden het opleggen van sancties en dwang aan diplomaten. Zo gaf het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vorig jaar nog aan. Volgens DCN verdient dit op een zo kort mogelijke termijn een aanpassing immers, een overtreding is een overtreding. Dat diplomaten hier nu mee wegkomen is onjuist en zorgt voor veel onbegrip bij de inwoners van ons land. Al in 2013 ontstond over het niet betalen van boetes door diplomaten grote opschudding. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmerman kondigde maatregelen aan. Resultaten laten tot op dit moment op zich wachten.

   

Schuldhulp niet voldoende

schuldenIn een brief aan de Tweede Kamer erkent staatssecretaris Klijnsma dat de schuldhulpverlening beter kan en beter moet. De wetswijziging op dit onderwerp van vier jaar geleden, moest ervoor zorgen dat iedereen die er niet in slaagde om zelf zijn/haar problematische schulden af te lossen, bij de gemeente terecht kon voor passende ondersteuning. In de praktijk blijkt dit vaak niet zo te zijn, zo constateren ook al geruime tijd deskundigen op het gebied van de schuldhulpverlening. De staatssecretaris erkent dit nu ook en kondigt maatregelen aan. Ze trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit om de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp te verbeteren, zo nodig zal er ook een wetsaanpassing plaatsvinden.  

   

Wsnp onveranderd succesvol

schoolbordDe Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) blijkt een goede manier om problematische schulden duurzaam op te lossen. De kans op een succesvolle afronding is onverminderd hoog. Van het aantal personen dat is toegelaten tot de schuldsanering, haalt 86 procent de eindstreep. Er wordt dan gesproken van een “schone lei” Het slagingspercentage is daarmee zelfs licht gestegen. Dit blijkt uit de Monitor 2015.

   

Beslagvrije voet

geld 1De situatie zoals deze van toepassing is per 01 juli 2016, staat in dit overzicht. De beslagvrije voet (het besteedbare deel dat schuldenaren overhouden nadat er beslag op het inkomen is gelegd) is al jaren een onderwerp van discussie. Foutieve berekeningen en klagende schuldenaren zijn geen uitzondering. De Nationale ombudsman zal op 05 oktober 2016 tijdens de DCN studie- en actualiteitendag de beslagvrij voet onder de loep nemen.

   

Aanpassing Faillissementswet

logo-tweede-kamerDe Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met een aanpassing van de Faillissementswet. De zogenaamde stille curator heeft hierdoor een wettelijke grondslag. De wijziging heeft te maken met de aanwijzing van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voortzetting van de onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen.

   

Pagina 62 van 86