Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

DCN doceert medewerkers Belastingdienst

DSCI0304Op uitnodiging van de AbvaKabo werd op 18 juni 2014 door de DCN medewerking verleend aan de ééndaagse workshop “Financiële problemen medewerkers Belastingdienst”. Aan vakbondsconsulenten van de AbvaKabo FNV, welke werkzaam zijn bij de Belastingdienst/Douane, werd o.a. uitleg gegeven over de invorderingsmaatregelen welke een gerechts- en belastingdeurwaarder kunnen treffen en ook hoe b.v. kwijtschelding van gemeentelijke belasting kan worden aangevraagd. Tevens werd een uiteenzetting gegeven over het berekenen van de beslagvrije voet.

Namens de DCN werkten H. Karelsen en G. Groen (foto) mee aan deze workshop welke gelet op de reacties als zeer interessant en leerzaam werd ervaren.

 

Toename Nederlanders met grote schulden

Koffiemok schuldenUit de Schuldenmonitor 2013 van de Raad voor de Rechtsbijstand kan worden opgemaakt, dat het aantal mensen met grote schulden in 2013 met 5000 is toegenomen naar een totaal van 89.000. De gemiddelde hoogte van de schuld was in 2011 ongeveer 32.000 euro, vorig jaar was dat inmiddels opgelopen naar een bedrag van 38.000 euro. Uit de schuldenmonitor blijkt ook dat steeds meer mensen afhaken bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, de oorzaak daarvan wordt onderzocht door de Hoge School Utrecht.  

   

Naast wanbetalers ook weigeraars zorgverzekeringen

zorgverzekeringHet aantal wanbetalers inzake het niet betalen van de premie voor een zorgverzekering, bedraagt inmiddels ruim 200.000  Minder bekend is dat er ook een toename is in het aantal mensen dat op grond van gemoedsbezwaren een zorgverzekering weigert. Mensen van 18 jaar en ouder die vanuit hun geloofsovertuiging tegen iedere vorm van verzekeren zijn, kunnen ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het betalen van de premie voor een zorgverzekering. Eind 2013 stonden 12.500 mensen als weigeraars geregistreerd.

Om te voorkomen dat men zich kan onttrekken aan het solidariteitsprincipe, wordt via een verhoogde belastingheffing geld ingehouden op het inkomen. Deze gelden worden vervolgens aangewend op het moment dat de gemoedsbezwaarde zorgkosten moet betalen. Ook worden er vanuit deze reserves uitkeringen gedaan ter vervanging van een AOW-uitkering.

   

Frisse wind door Amsterdamse belastingen

Hondenbelasting_AmsterdamHondenbezitters kunnen in Amsterdam de vlag gaan uithangen. Uit het nieuwe coalitieakkoord valt op te maken dat o.a. de honden- en reclamebelasting verdwijnen. Heffingen die vaak meer kosten dan ze opbrengen. Autobezitters zijn vervolgens weer wel de klos, parkeervergunningen gaan met ongeveer 25 procent in prijs omhoog. In het Amsterdamse woud van subsidies wordt ook flink gesnoeid, een besparing van 60 miljoen zou haalbaar moeten zijn. Met name de hondenbelasting is bij meerdere gemeenten een onderwerp van discussie. Op het niet doen van aangifte van hondenbezit staat geen sanctie, het laten uit voeren van controles is een tijdrovende en kostbare zaak. Amsterdam zou wel eens een voorbeeld kunnen worden voor gemeenten welke al langer met het idee leven om ook de hondenbelasting te laten verdwijnen. 

   

Naheffing motorrijtuigenbelasting ondanks beslag

blauwe brief 1Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep geoordeeld dat een man ook na de in beslagname van zijn auto door een belastingdeurwaarder, houder van het voertuig is gebleven.

Betrokkene betaalde geen belasting voor zijn auto vanwege het gelegde beslag, de inspecteur legde hem vervolgens naheffingsaanslagen op, het Gerechtshof heeft de inspecteur in het gelijk gesteld.

   

Toename loonbeslag bij jongeren

GGNVolgens creditmanagementorganisatie GGN blijkt uit haar jaarlijkse onderzoek “Zo betaalt Nederland 2014 dat het aantal loon- en bankbeslagen bij jongeren in 2013 is gestegen van 11% naar 16%. Het aantal huishoudens dat rood staat is gestegen van 42% naar 46%, slechts 47% van de huishoudens zegt goed rond te kunnen komen. Het betaalgedrag van Nederlanders is niet verbeterd, 36% geeft aan hun rekeningen wel eens te laat te betalen. Geldgebrek ligt in de helft van de gevallen daarvan aan ten grondslag, gemakzucht is ook een oorzaak. Facturen van zorgverzekeraars en zorgverleners staan bovenaan de lijst van rekeningen welke te laat worden betaald.In het rapport staat o.a. ook een interview met Nadja Jungmann, lector rechten, schulden en incasso bij de Hoge School in Utrecht. Als spreker heeft mevrouw Jungmann diverse keren een bijdrage geleverd aan DCN- studie- en themadagen.

   

Online rechtspraak

rechtbankMet ingang van 3 juni kan iedereen via zijn of haar eigen computer een rechtszaak starten. Met de introductie van de eKantonrechter kan er veel tijd worden bespaard zo is de verwachting. De aan deze procedure gekoppelde behandeling zorgt voor een uitspraak binnen acht weken. De online rechtspraak is mogelijk voor eenvoudige geschillen en beide partijen moeten het eens zijn over deze wijze van procederen. Via rechtspraak.nl kan de eisende partij een zogeheten civiele procedure opstarten vanachter de pc, juridische kennis is daarbij niet vereist. Zodra de tegenpartij het standpunt heeft  aangegeven, wordt er een beveiligd digitaal dossier ingeruimd. Beide partijen en de Kantonrechter kunnen hierop inloggen. Binnen een paar weken volgt er één zitting waarop meteen wordt gevonnist. Zes eRechters gaan heel Nederland bedienen, voor de eenmalige zitting moeten de partijen echter wel naar Den Bosch of Rotterdam komen.

   

Pagina 61 van 68