Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Frauderende studenten aangepakt

DUODe Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) haalt sinds 2012 steeds meer geld terug bij studenten die frauderen met hun beurs voor uitwonenden. In 2012 werd voor 2,3 miljoen euro geïnd, in 2014 was dit opgelopen naar een bedrag van ruim 5 miljoen euro. Een bewust verkeerde opgave van de werkelijke woon- en verblijfplaats zorgt bij controle en geconstateerde fraude voor het terugvorderen van de verstrekte beurs, verhoogd met een boete.

 

Agressie en geweld

agressieBelasting- en gerechtsdeurwaarders zijn nu en blijven ook in de toekomst geen mensen die als gewenst bezoek met open armen worden ontvangen. Agressieve benaderingen zijn nooit helemaal te voorkomen, maar mogen nooit als een “het hoort er nu eenmaal bij” worden bekeken. Werkgevers hebben altijd de plicht om voor maximale veiligheid te zorgen. Met de nieuwe zelfinspectietool werkdruk en ongwenst gedrag kunnen werkgevers zelf checken of zij voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van werkdruk, ongewenste omgangsvormen, agressie en geweld.

   

Aanpak problematische schulden

Algemene rekenkamerDe Algemene Rekenkamer heeft op 30 juni 2016 een rapport Aanpak problematische schulden aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Naar schatting heeft 16 procent van de Nederlandse huishoudens te maken met een problematische schuld of het risico daarop. In aantallen komt dit neer op 614.000 huishoudens.

   

Politiek pakt incassobureaus aan

De PvdA en ChristenUnie zijn het beu hoe een (groot) deel van de ruim 600 incassobureaus door middel van een ontoelaatbare werkwijze geld probeert te verdienen. Ook worden er onterechte vorderingen geïncasseerd en te hoge incassokosten berekend. Tijd voor actie zo menen genoemde partijen en het lijkt erop dat een Kamermeerderheid te vinden is voor hun voorstellen. Zo moet er een verplicht incassoregister komen voor de kantoren, medewerkers daarvan moeten aan bepaalde opleidingseisen voldoen. Gaat een incassobureau drie keer in de fout, dat moet het bureau vijf jaar dicht. Momenteel kan iedereen een incassobureau beginnen, een opleiding is niet vereist en ook is er geen controle over bepaalde kwaliteitseisen. De kans is dus groot dat hierin verandering wordt aangebracht. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wordt genoemd als beoogd toezichthouder op het naleven van de nieuwe regels zodra die van toepassing zijn.

   

Gemeente in de rol van schuldbemiddelaar?

hulp bij schuldenMensen die schulden hebben moeten daarvoor niet meer te maken krijgen met het CJIB, maar met de gemeente waarin ze wonen. De gemeente moet de schulden overnemen en handelt de zaken af met de schuldeisers. De schuldenaar betaalt zijn/haar schulden aan de gemeente. Dat is althans het voorstel van de Amsterdamse wethouder Vliegenthart (SP) Mocht deze overname goed werken, dan kan de gemeente ook de schulden van de Belastingdienst, DUO en UWV overnemen. De PvdA Tweede Kamerfractie ziet wel wat in het voorstel, de VVD is mordicus tegen. Laatst genoemde partij vreest dat het door de gemeente betaalde geld niet bij de schuldenaren zal worden geïnd en dat uiteindelijk de belastingbetaler het kind van de rekening zal worden.

Lees meer: Gemeente in de rol van schuldbemiddelaar?

   

Ook bewindvoerders geïnteresseerd

studiedag2Naast de traditionele grote interesse van deurwaarders om de DCN studie- en actualiteitendag bij te wonen, valt dit jaar ook het aantal bewindvoerders op dat inmiddels heeft ingeschreven. De opzet van het programma is weer zodanig, dat zowel de financiële hulpverlening bij mensen met schulden als incasserende partijen zich aangesproken kunnen voelen om de studiedag op 05 oktober in Nijkerk bij te wonen. En dat blijkt dus ook zo te zijn, zo maakt het organiserende DCN bekend.  De studie- en actualiteitendag wordt 1x per jaar georganiseerd, voor dit jaar zijn er nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

   

CJIB buitenspel gezet

parkeerboeteDe gemeenten Amsterdam en Den Haag gaan de boetes die gemeentelijke handhavers uitschrijven, zelf innen.  Vanaf 01 januari 2017 worden geen strafbeschikkingen meer uitgedeeld, maar bestuurlijke boetes. Dit gebeurt b.v. bij afval op straat gooien en het gebruik van softdrugs in het openbaar.  De opbrengst vloeit naar de gemeentekas, in Amsterdam levert dat naar verwachting 900 duizend euro per jaar op. Dit is overigens geen netto resultaat, de kosten van het innen moeten hierop in mindering worden gebracht. Naar verwachting zal de nieuwe werkwijze hoogstens kostendekkend zijn. Andere (grote) gemeenten zullen het initiatief  van Amsterdam en Den Haag ongetwijfeld met grote interesse volgen.

   

Pagina 61 van 86