Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Kredietbarometer op laagste stand

BKRAan het begin van 2018 stonden 678.000 kredietnemers met een betalingsachterstand geregistreerd. In procenten is dit 6,6 procent van het totaal aantal geregistreerde kredietnemers bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) Bij het BKR staan 10,4 miljoen personen geregistreerd, dit aantal is de laatste jaren flink opgelopen aangezien ook kleinere kredieten zoals mobiele telefoonkredieten worden vastgelegd. Ondanks de groei in het aantal registraties nam het aantal kredietnemers met een achterstand  flink af, van 9,4 procent op 01 juli 2015 naar het huidige percentage van 6,6 procent.

 

Gemeentelijke schuldhulpverlening

OmbudsmanDe Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening dat gemeenten mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening bieden. Er is volgens de ombudsman dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Lees hier verder.

   

Afscheid van Ineke van den Berg

Ineke-van-den-BergNa een periode van ruim 25 jaar heeft Ineke van den Berg op 25 januari afscheid genomen van het onderwijs en de Hogeschool Utrecht.  Ze was als hoofddocent betrokken bij de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Sinds 01 september 2017 is zij lector Toegankelijkheid van het recht bij hogeschool Inholland. Zij blijft lid van de Raad van Advies van Deurwaarders Belangen Nu, de geschillencommissie van het Deurwaarders Collectief Nederland  en heeft een eigen advies en opleidingsbureau.

   

Prepaid-energie kan bezoek deurwaarder voorkomen

energieNetbeheerder Stedin, Liander en energiebedrijven Greenchoice, Aliander, Nuon en de stichting Energiebank Nederland gaan op twee plaatsen in Nederland beginnen met het testen van een prepaid energiedienst. De dienst werkt als een prepaid telefoonabonnement; deelnemers kopen een tegoed aan energie en kunnen dit zelf opwaarderen. Afgesloten worden van energie drukt gezinnen vaak in een isolement en kost de energiesector bovendien veel geld.

Lees meer: Prepaid-energie kan bezoek deurwaarder voorkomen

   

Klacht: bankbeslag in plaats van beslag roerende zaken

uitspraak rechtbankSchuldenaar beklaagt zich bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam over het feit dat het aangekondigde beslag op de inboedel geen doorgang vond maar dat in plaats daarvan beslag werd gelegd op het banktegoed. De Kamer gaf aan dat het aan de deurwaarder is om te bepalen welk executiemiddel wordt ingezet. Lees hier verder.

   

Week van het geld 2018

week-vh-geldVan 12 t/m 16 maart is dit jaar de Week van het geld. Aandacht blijven schenken aan jongeren over hoe ze moeten omgaan met geld, is en blijft belangrijk. Zo blijkt o.a. ook uit een onderzoek van het Nibud. Daaruit kwam naar voren dat bijna de helft van de schooljeugd geld leent en dit aantal stijgt nog licht. Een derde van de MBO-ers van 18 jaar en ouder heeft schulden, al met al zorgelijke ontwikkelingen. Aankopen welke achteraf betaald mogen worden, een gokje wagen via computergames of de toto en geen goede financiƫle opvoeding van huis uit, zorgen ervoor dat jongeren in de problemen kunnen komen en soms al een bezoekje krijgen van een deurwaarder. In de Week van het geld worden scholen bezocht door gastdocenten uit de financiƫle wereld. Met tips en waarschuwingen wordt getracht leerlingen wegwijs te maken in het verstandig omgaan met geld. Vanuit DCN worden ook jaarlijks gastlessen gegeven.

   

Wanbetalersregeling werkt

zorgverzekeringSinds 2016 is het voor zorgverzekeraars eenvoudiger geworden om betalingsregelingen te treffen met wanbetalers. Door deze regeling (en wellicht ook mede dankzij de aantrekkende economie) is het aantal wanbetalers flink gedaald. Op het hoogtepunt stonden 325.000 verzekerden geregistreerd als wanbetaler, dit aantal is inmiddels geslonken naar 250.000 Nog een erg groot aantal, een verdere afname ligt echter in de lijn der verwachting.

   

Pagina 7 van 69