Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Waternet gaat nat

woonboot1Een medewerker van de crediteurenadministratie van Waternet heeft maar liefst 1,5 miljoen euro verduisterd. Hij verwisselde het banknummer van te betalen facturen en zorgde ervoor dat betalingen werden gedaan naar zijn bankrekening. Waternet zou overigens al enige tijd geleden zijn gewaarschuwd over een lek in het betaalsysteem.  De betrokken medewerker loste van de onterecht ontvangen bedragen diverse schulden en de hypotheek op zijn woonboot af. Verder vergokte hij een groot bedrag. ING-bank waarschuwde Waternet over de flinke bedragen welke aan de fraudeur werden voldaan. Daarop werd actie ondernomen, deze bestond o.a. uit het inschakelen van een deurwaarder om beslag te leggen op de woonboot. Verder is er aangifte gedaan, een strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

 

Financiële zorgen

portemonneeEen onderzoek van de Volksbank onder bijna 1400 Nederlanders heeft uitgewezen dat 34 procent hiervan bezorgd is over de eigen financiële situatie. Opleidingsniveau, hoogte van het inkomen, leeftijd, woonsituatie en geluksgevoel spelen hierbij een rol. Zo hebben lager opgeleiden meer geldzorgen (37 procent) dan mensen met een hoger opleidingsniveau (29 procent) en hebben mensen met een beneden modaal inkomen (41 procent) meer financiële zorgen dan zij met een bovenmodaal inkomen (26 procent) procent). Ook maken huurders zich meer zorgen om hun financiën dan mensen met een eigen woning. Nederlanders boven de 66 jaar maken zich het minst zorgen om hun financiën. Aanhoudende zorgen over de eigen financiën kunnen de problemen ook verergeren. Stress zorgt voor een daling van zo’n 10 procent van de intelligentie en kan leiden tot domme besluiten. Ook komt hierdoor ontwijkingsgedrag voor, men bekijkt bankafschriften niet meer, enveloppen worden niet meer geopend, rekeningen blijven onbetaald. Een gedrag dat ook door schuldhulpverleners en deurwaarders wordt geconstateerd bij huisbezoeken. De toenemende digitalisering van het betaalverkeer zou mede een oorzaak zijn van het verliezen van grip op de eigen financiën. Bij het fysiek waarnemen van de financiën (contant geld) worden minder schulden opgebouwd, creditcards daarentegen kunnen uitnodigen tot het doen van impulsaankopen. De afrekening komt immers later.

   

Onduidelijkheid troef

uitspraak rechtbankEen vordering van een zorgverzekering bleek niet over te betalen premie te gaan, maar over het eigen risico dan wel over de kosten die voor rekening van de verzekerde zijn. Verder was er onduidelijkheid over door de zorgverzekering aan verzekerde gestuurde brieven (waren deze wel aangekomen?) en de zogenaamde “viertiendagenbrief” van de deurwaarder. De Kantonrechter deed uitspraak.

   

Moeilijk inbare en oninbare belastingvorderingen

belastingdienst (2)Deurwaarders van de Belastingdienst mogen een belastingschuld oninbaar leiden als alle invorderingsmogelijkheden zijn uitgeput dan wel  als invorderingsmaatregelen redelijke wijs achterwege moeten blijven. De zogenaamde onverdedigbare hardheid. Kamerlid  Helma Lodders (VVD) stelde vragen aan de Staatssecretaris van Financiën, laatstgenoemde antwoordde. Lees hier verder.

   

Beslag op banktegoed onjuist

deurwaardersmapVanaf 2008 poogt een gerechtsdeurwaarder tevergeefs een vonnis ten uitvoer te leggen door een beslag op het banktegoed van een schuldenaar. Andere mogelijkheden tot het verhaal van de schuld waren er niet. Er lag n.l. al beslag op het inkomen van betrokkene als gevolg waarvan hij nog slechts een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet overhield en hij de lopende kosten van bestaan nog moest voldoen. Betalingsruimte voor een geringe betalingsregeling bleek niet aanwezig. De deurwaarder volhardde in zijn werkwijze, de Kamer voor gerechtsdeurwaarders stelde de schuldenaar in het gelijk en veroordeelde de deurwaarder tot de maatregel van berisping. Lees hier verder.

   

E-Court in de wachtkamer

uitspraak rechtbankRechtbanken geven voorlopig geen voorzieningen meer af voor een bevel tot executie (de zogenoemde exequatur) op basis van arbitragevonnissen van e-Court. De rechtbanken volgen het advies van het LOVCK, het Landelijk Overleg Vakgroep Civiel en Kanton, om eerst prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over de wijze van toetsing van rechtbanken van arbitragevonnissen. Lees hier verder.

   

Deurwaarder maakt onnodig kosten

rechtbankHet Gerechtshof in Amsterdam heeft in Hoger beroep aan een gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd vanwege het onnodig in rekening brengen van kosten. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders kon zich in eerste instantie vinden in de werkwijze van de deurwaarder, het Hof oordeelde anders. Lees hier verder.

   

Pagina 7 van 73