Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Grote veranderingen voor inbeslagnames op komst

beslag autoMinister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen. Met het oog hierop heeft de minister  een wetsvoorstel opgesteld, dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. Het voorstel sluit aan bij de inzet van het kabinet om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen. De bewindsman stelt voor om ook bij beslag op een bankrekening een deel van het tegoed hiervan te vrijwaren, zodat de schuldenaar in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Deze zogeheten beslagvrije voet geldt al voor beslag op het loon of de uitkering van de schuldenaar, maar nog niet voor bankrekeningen.

Lees meer: Grote veranderingen voor inbeslagnames op komst

 

Beslagvrije voet aangepast

geld 1Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (salaris/uitkering) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De deurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van de schuldenaar en zijn/haar eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de deurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Lees meer: Beslagvrije voet aangepast

   

Recordaantal aanmeldingen voor schuldhulp

schuldhulpHet aantal mensen dat een beroep heeft gedaan op schuldhulpverlening, is flink toegenomen. Jasper van Dijk (lid Tweede Kamer) stelde hierover vragen. Staatssecretaris van Ark reageerde. Lees hier verder.

   

Directeur Nibud vertrekt

Gerjoke Wilmink neemt na 18 jaar afscheid van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Onder haar leiding is het Nibud uitgegroeid tot het bekendste onafhankelijke kennis- en adviescentrum over de Nederlandse huishoudfinanciƫn. Per 01 september 2018 verruilt zij het Nibud voor Alzheimer Nederland, waar zij in dienst treedt als directeur-bestuurder. Zij volgt hiermee Gea Broekema-Prochazka op die begin dit jaar om gezondheidsredenen afscheid nam van deze organisatie. Carel van Vredenburch van het Nibud neemt als interim-bestuurder de taken van Gerjoke Wilmink voorlopig waar.

   

Betalen tot de laatste cent

rechtbankVoor het niet betalen van een nota van negen euro voor het in de lucht houden van een website, werd na het toezenden van maar niet reageren op herinneringen en aanmaningen een deurwaarder ingeschakeld. Bij de rechtszaak welke uiteindelijk volgde, werd de gedaagde veroordeeld voor het betalen van een bedrag van acht eurocenten in verband met rente over de te laat betaalde rekening. Lees hier verder.

   

Bezoek deurwaarder niet gewaardeerd

agressieEen deurwaarder die op 12 juni bij een woning in de Grient, een woonwijk van de gemeente Etten-Leur, stukken wilde betekenen, kon niet rekenen op een enthousiast onthaal door de bewoner. De deurwaarder werd hardhandig de tuin uitgewerkt en liep daarbij lichte verwondingen op. De 54-jarige bewoner is door de politie aangehouden.
   

Waarschuwing! Geen email van Belastingdienst!

belastingdienst (2)Oplichters proberen wederom met een valse email geld af te troggelen van niet oplettende burgers. Met een bericht dat er ten onrechte een bedrag is ontvangen en dat dit nu terug moet worden gestort, wordt getracht mensen te bewegen een betaling te doen.  Dat er niet betaald wordt moet vanzelfsprekend zijn, verder stuurt de Belastingdienst nooit een email met een betalingsverzoek.  Kijk hier naar het valse bericht.

   

Pagina 7 van 77