Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Opvallend klantvriendelijk

sabewaBij Sabewa Zeeland, een uitvoeringsorganisatie voor het heffen en invorderen van waterschapslasten en gemeentelijke belastingen,  heeft men besloten om 15.000  aanmaningen in te trekken en de kosten hiervan  kwijt te schelden. Hierdoor zal er vanzelfsprekend geen postdwangbevel worden toegezonden en zal er ook geen deurwaarder aan de deur verschijnen met een hernieuwd bevel tot betaling, de vervolgacties als er niet wordt gereageerd op een aanmaning.

Lees meer: Opvallend klantvriendelijk

 

Toename gezinnen zonder woning

HuisuitzettingIn de Randstad kloppen in toenemende mate gezinnen aan bij de noodopvang. Problematische (huur)schulden met als resultaat een huisuitzetting door een deurwaarder, maar ook huiselijk geweld en echtscheidingen liggen aan de basis van het uiteindelijk op straat komen staan. Tevens  spelen psychiatrische en verslavingsproblematiek vaak een rol.  De noodopvang is dan nog de enige mogelijkheid om een dak boven het hoofd te hebben. In de noodopvang van Amsterdam krijgen gezinnen  een persoonlijk begeleider toegewezen, die de gezinnen klaarstoomt om weer op zichzelf te wonen. Het Kamerlid van Dijk stelde vragen over problematische schulden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting stuurde de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer.

   

Succesvolle aanpak adresfraude

fraude almereDoor gegevens van de gemeente, politie, Belastingdienst, Sociale verzekeringsbank, DUO en het CJIB  naast elkaar te leggen, boekte de gemeente Almere successen bij het terugvorderen van te hoog uitgekeerde bedragen. Adresfraude (iemand geeft een ander adres op dan waar hij daadwerkelijk woont om zo een hogere uitkering of toeslagen te ontvangen) komt veelal voor bij studenten. Mensen met (grote) schulden proberen door middel van een niet juiste registratie deurwaarders te ontlopen. Het negatieve bijeffect is dan echter dat schuldhulpverleners deze mensen ook niet kunnen traceren en er geen passende zorg kan worden verleend.

   

Beslaglegging loopt uit de hand

politieEen deurwaarder die op woensdagavond 26 juli beslag wilde leggen op een auto in Essen (België), werd door de eigenaar met messen bedreigd. Agenten die ter assistentie arriveerden, ondergingen hetzelfde lot. Toen de agressor een band van de auto van de deurwaarder lek stak, loste een agent een waarschuwingsschot. Aangezien dat niet hielp, werd gericht geschoten. De man werd in de buikstreek getroffen en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel.

   

Beslag op een hond niet onjuist

hondBeslag leggen op huisdieren (honden/katten) is een middel om schuldenaren te dwingen over te gaan tot betalingen. Een werkwijze waarvan het DCN overigens geen voorstander is, verder kunnen emoties daarbij hoog oplopen en is agressie zeker niet uit te sluiten. In de praktijk maken dan ook weinig deurwaarders gebruik van de mogelijkheid om huisdieren in beslag te nemen. Het in beslag nemen van een agressieve hond heeft een andere lading, het gaat dan om een strafvorderlijk beslag. Het Gerechtshof in Den Haag deed op 18 juli 2017 uitspraak.

   

Effectievere schuldhulpverlening

schouders eronderDivosa, de Landelijke Cliëntenraad, de NVVK, het Sociaal Werk Nederland en de VNG willen met het programma “Schouders eronder” komen tot een effectievere schuldhulpverlening. Het voorkomen (gedrag en gedragsbeïnvloeding) krijgt veel aandacht en het oplossen van schulden moet worden verbeterd, in samenwerking met hogescholen en universiteiten komt er een onderzoeksagenda. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgt voor financiële ondersteuning bij dit programma.

   

Minder consumenten met een betalingsachterstand

BKRHet aantal mensen met een betalingsachterstand daalt sinds 2015, op dit moment staan er 711.000 als zodanig bij het Bureau Kredietregistratie geregistreerd. En dat is vijf procent minder ten opzichte van 2016, zo valt op te maken uit de Kredietbarometer van het BKR. Met ingang dit jaar worden overigens alle kredieten vanaf 250 euro geregistreerd. Ook het zogenaamde rood staan bij een bank valt hier onder, het krijgen van een gewenst hypotheekbedrag kan hierdoor zelf problemen opleveren. Vanaf 01 mei 2017 geldt de BKR registratie ook voor nieuwe telefoontoestellen die in maandelijkse afbetalingstermijnen bij een telefoonabonnement worden verstrekt. De lening voor het toestel moet een bedrag zijn van 250 euro of hoger. Met de telefoonregistratie wordt getracht te voorkomen dat met name jongeren in financiële problemen komen.  

 

 

   

Pagina 7 van 59