Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Budget Challenge Workshops

Budget_ChallengeStichting Weet Wat Je Besteed (WWJB) organiseert met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en in samenwerking met de NVVK de Budget Challenge Workshop. Tijdens deze workshops worden jongeren alert gemaakt op schuldensituaties en wordt getracht ze inzicht te geven in hun eigen financiële gedrag. De Budget Challenge Workshops zullen in combinatie met de gastlessen tijdens de Week van het Geld er wellicht mede voor kunnen zorgen dat jongeren uit de schulden blijven en zo ook het bezoek van een deurwaarder kunnen voorkomen.   

 

Overheden maken ook gebruik van beslagregister

klijnsmaOp voorstel van Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, stemde de ministerraad afgelopen vrijdag 12 december in met een aantal maatregelen om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de schulden komen of hun schulden vergroten. Een van de maatregelen is de aansluiting van overheidsorganisaties bij het beslagregister. Op initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is dit register ontworpen. Vanaf begin 2015 zal hier volop mee worden gewerkt, naar verwachting zullen medio 2015 alle gerechtsdeurwaarderskantoren gebruik maken van dit register. Hoofddoel is stapeling van beslagen voorkomen alsmede de nodige invorderingskosten. De ministerraad vindt dus dat overheidsorganisaties ook moeten gaan werken met dit register. Om mensen met schulden te beschermen tegen een te laag vastgestelde beslagvrije voet bij een beslag op het inkomen, gaat het Kabinet de uitvoering hiervan vereenvoudigen.

   

Smartphone eerste levensbehoefte?

smartphones

Uit een rapport van Telecompaper kan worden opgemaakt dat inmiddels driekwart (74 procent) van de Nederlanders een smartphone heeft. In 2012 was dit nog ongeveer de helft van de bevolking. Niet iedereen koopt een nieuw toestel, 11 procent van de gebruikers in ons land heeft zijn of haar toestel gekregen van een familielid. Onder de eigenaren/gebruikers zitten ongetwijfeld (veel) mensen met schulden, een beperkt budget of andere omstandigheden waardoor er vraagtekens gezet kunnen worden bij het bezit en gebruik van een dergelijk toestel. Vaak is men b.v. niet op de hoogte van de kosten van een abonnement, ook jongeren komen hierdoor regelmatig in financiële problemen.

Lees meer: Smartphone eerste levensbehoefte?

   

Zorgkosten zorgwekkend

zorgkostenSteeds meer mensen hebben grote moeite om het verplichte eigen risico van hun zorgverzekering te betalen. Het aantal mensen dat voor een betalingsregeling heeft aangeklopt bij een aantal grote zorgverzekeraars beloopt inmiddels in de honderdduizenden. Soms kiezen verzekerden ervoor een lagere premie te gaan betalen en accepteren daardoor een hoger eigen risico. Dit kan oplopen naar een bedrag van maximaal 875 euro. In het geval men vervolgens een beroep gaat doen op ziekenhuiszorg, moeten eerst de kosten tot maximaal dit eigen risico worden voldaan alvorens de kosten uit de zorgpolis worden betaald. Om de kosten van het eigen risico zo laag mogelijk te houden, worden doorverwijzingen naar specialisten soms niet opgevolgd en benodigde medicijnen niet afgehaald. In 2015 bedraagt het eigen risico een bedrag van 375 euro per persoon, in 2008 was dit nog 150 euro. In een periode van zeven jaar is dit bedrag dus ruim verdubbeld. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel werd al gewaarschuwd voor hetgeen nu gaande is. Voorzichtig klinkt dan ook de roep om een terugkeer naar het aloude ziekenfonds. Dat mensen die de zorgpremie en/of het eigen risico niet meer kunnen betalen vaak ook met andere financiële verplichtingen achterlopen, is een vaststaand en zorgwekkend feit.
   

Online toezicht van rechtbank bij faillissementen

ClosedOp 1 december is er een pilot van drie maanden gestart waarin de rechtbanken van Den Haag, Limburg en Noord-Nederland samen met vijftien curatoren de toezichtrol bij faillissementen via een online systeem gaan uitoefenen. Nieuwe faillissementen krijgen dan een volledig digitaal dossier in plaats van een papieren dossier. Bij een faillissement heeft de curator een centrale, uitvoerende rol. De Rechter Commissaris (RC) een controlerende. Voor bepaalde beslissingen moet de curator toestemming aan de RC vragen, ook moet hij verslagen en overzichten bij de rechtbank indienen. Dat gaat met het nieuwe online systeem veel sneller dan met papier. Ook zorgt het systeem voor meer duidelijkheid over de gevolgde werkwijze van de curator. Deze snelheid en transparantie zijn van belang voor alle partijen die bij een faillissement zijn betrokken te weten de ondernemer, zijn crediteuren, andere procespartijen en professionals zoals de curator en deurwaarder. Zie voor meer informatie het themadossier over de modernisering van de rechtspraak.
   

Daling aantal rechtszaken na stijging griffierechten

RechtspraakEen aanzienlijke verhoging van de griffierechten leidt tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit kan worden opgemaakt uit de evaluatie van een eerder onderzoek naar dit effect. Wel is het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter moeilijk te becijferen, zo valt op te maken uit de evaluatie. Op basis van een eigen onderzoek berichtte de Raad voor de rechtspraak dat een stevige verhoging van de griffierechten leidt tot een flinke daling van het aantal handelszaken. Een verdubbeling van de griffierechten zou leiden tot 40 procent minder zaken. Burgers en bedrijven zouden minder snel naar de rechter stappen.

   

Landelijk invorderingcentrum boekt succes

belastingdienst_logoDoor een verbeterde invordering via twee landelijke centra in Amsterdam en Groningen, boekt de Belastingdienst aanzienlijk betere resultaten bij het invorderen van belastingschulden. Dit jaar is er zo’n 50 miljoen meer van wanbetalers ontvangen ten opzichte van 2013. Door extra toezicht en fraudebestrijding zal er nog meer geld geïnd kunnen worden, zo is de verwachting. Op dit moment betaalt 2,5 procent van de 9 miljoen belastingplichtigen niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde belastingen. In aantallen betekent dit altijd nog enkele honderdduizenden personen. Dankzij een extra overheidbudget van 157 miljoen euro werden 1600 extra medewerkers aangesteld en kon het nu verbeterde resultaat worden geboekt.

   

Pagina 60 van 74