Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Hennepdrogerij als bijvangst

hennepdrogerijIn het Brabantse Oudenbosch (bekend van de basiliek/kopie van de St. Pieter in Rome) stuitten politieagenten, die een deurwaarder assisteerden bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, in een woning aan de Bornhemweg op een hennepdrogerij. De politie vermoedt dat in het pand ook een hennepkwekerij heeft gezeten. De bewoner, welke niet aanwezig was, meldde zich later op het politiebureau. Hij werd na het opmaken van een proces-verbaal huiswaarts gestuurd. Een bestelauto en diverse aangetroffen materialen welke gebruikt kunnen worden voor een hennepkwekerij, zijn in beslag genomen.

 

Erfenis? Nee, dank u

Stempel notarisIn 2014 kozen 11 procent van nabestaanden vaker voor het verwerpen van de erfenis. Ruzie maar ook angst voor schulden waren debet aan deze besluiten. Bij beneficiaire aanvaardingen wordt de erfenis aanvaard onder de voorwaarde dat de waarde groter is dan de eventuele schulden. Wordt de erfenis verworpen, is de kans op een persoonlijk en wellicht emotioneel aandenken ook verkeken.

   

Forse toename incassozaken

incassoDe Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) maakte op 12 februari jl. bekend dat het aantal incassozaken in 2014 met ruim 16 procent is gestegen. Maar liefst 4,2 miljoen zaken werden door bedrijven en particulieren uit handen gegeven en overgedragen aan incassobureaus of deurwaarders. Totale waarde van deze zaken bedroeg bijna 7 miljard euro. In 2013 ging het nog om 3,6 miljoen incassozaken met een 6,2 miljard aan openstaande vorderingen. De economische crisis is hoofdzakelijk debet aan de toename van de openstaande vorderingen. Op de werkwijze van sommige incassobureaus is kritiek, men zou op een intimiderende manier schuldenaren dwingen over te gaan tot betaling.In de Tweede Kamer werden hierover vragen gesteld door de ChristenUnie

   

Assistentie geen prioriteit voor politie België

PolitieBij onze zuiderburen is het voor deurwaarders moeilijker geworden om assistentie  te verkrijgen van politieagenten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Door de toegenomen terreurdreiging moeten er prioriteiten worden gesteld, bijstand verlenen aan deurwaarders komt daardoor in de verdrukking. Het probleem doet zich hoofdzakelijk voor in de regio Brussel, bepaalde deurwaarderswerkzaamheden lopen vertraging op dan wel blijven liggen. In ons land is dit nog niet aan de orde, ook is het stil rondom het voorstel om Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) ter assistentie mee te sturen in plaats van agenten bij bijvoorbeeld woninguitzettingen.Wel worden door terreurdreiging inmiddels marechaussees ingezet voor de beveiliging van gebouwen en staan de grenscontroles op een laag pitje. Een uitgelezen kans voor mensensmokkelaars en illegalen om mensen naar ons land te krijgen dan wel zelf naar ons land te komen.

   

Inhouding huur op bijstandsuitkering

uitzetting leegstandBij 132 Amsterdamse huurders (wanbetalers) van woningcorporatie Rochdale wordt als proef het verschuldigde huurbedrag voor de woning ingehouden op de bijstandsuitkering. De proef, welke enkele maanden loopt, blijkt een succes. Verder wordt zo voorkomen dat er mensen in verband met een huurschuld uit hun woning worden gezet. Tevens zijn er geen kosten voor een woninguitzetting, deze kosten zijn met gemiddeld achtduizend euro per keer aanzienlijk. Van diverse kanten is positief gereageerd op dit initiatief, ook DCN is van mening dat dit een idee is dat navolging verdient. Zo zou bekeken kunnen worden of de verschuldigde zorgpremie ook via deze werkwijze kan worden verrekend. Nieuwe ontwikkelingen welke kunnen bijdragen aan het terugdringen en voorkomen van huur- en andere betaalachterstanden bij veel mensen.
   

Uitzetting loopt uit de hand

brandweer 2Bij een huisuitzetting op dinsdag 03 februari 2015 in Raalte (Lijsterbesstraat), werkte de bewoner bepaald niet mee. Op aanbellen door de uitvoerende deurwaarder, welke door twee agenten werd geassisteerd, werd niet gereageerd. Via een kijkje door de brievenbus kon worden gezien dat de voordeur met o.a. met een bank en een deur was gebarricadeerd. Vervolgens zette de man zijn woning in brand en vluchtte naar het balkon. Daar kon de gealarmeerde brandweer hem vanaf halen, hij werd vervolgens gearresteerd. De bewoner zorgde al twee jaar voor overlast in de buurt, naast schade aan de woning van betrokkene zijn ook de boven- en benedenwoning door o.a. rook- en waterschade (tijdelijk) onbewoonbaar.
   

Flinke schuldsanering

schuldhulpBij ongeveer 60.000 van de allerarmste inwoners van Kroatië  wordt in één keer alle schulden kwijt gescholden. Deze kwijtschelding geldt overigens wel voor een beperkte groep. Zo mag de totale  schuldenlast per persoon niet boven de 4.500 euro uitkomen en mag het inkomen niet hoger zijn dan 112 euro per maand. In totaal kost deze sanering de overheid, banken en private ondernemingen 265 miljoen euro. Het plan geeft betrokkenen een kans op een nieuwe financiële start.
   

Pagina 60 van 77