Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Bankbeslag geen verkapt loonbeslag

uitspraak rechtbankHet Gerechtshof Amsterdam heeft een beslissing van de Gerechtsdeurwaarderskamer bevestigd over een gelegd beslag op een tegoed bij een bank. Daarbij werd in die zaak door klager gesteld dat rekening moest worden gehouden met een beslagvrije voet. Het Gerechtshof was het daar niet mee eens, oordeelde anders en vond niet dat de uitvoerende deurwaarder onjuist had gehandeld.

 

Leiden past “plakker” aan

Plakker1Bij de gemeente Leiden heeft men besloten de aankondiging van een executieverkoop (plakker) aan te passen. De aankondiging komt niet meer op een prominente plek, verder wordt de naam van de schuldenaar weggelaten. De reden is dat schuldenaren te kijk zouden staan. Een “plakker” is een aankondiging welke mede moet zorgen  voor een grote belangstelling bij een executieverkoop door een deurwaarder. Een grote opbrengst is mede in het belang van de schuldenaar. Of teksten in krantenadvertenties ook worden aangepast, is niet bekend. Schuldenaren kunnen overigens vaak nog een plakker voorkomen door na een beslaglegging met de deurwaarder een afspraak te maken over een betalingsregeling.

   

Geen dwangbevel via de elektronische weg

boxOverheden proberen in toenemende mate burgers ertoe te bewegen gebruik te maken van de Berichtenbox op MijnOverheid. Zo kan b.v. op deze wijze de aanslag gemeentelijke belastingen worden toegezonden, zo ook bij het uitblijven van een tijdige betaling een aanmaning. Dat laatste was overigens kort geleden bij Sabewa in Zeeland toch aanleiding om de kosten van 15.000 aanmaningen in te trekken. Een uitermate klantvriendelijk besluit, het bleek n.l. dat veel belastingschuldigen geen kennis hadden genomen van de via de Berichtenbox toegezonden aanmaning. Een dwangbevel toezenden via mijn de Berichtenbox gaat niet, zo oordeelde de Rechtbank Gelderland op 04 augustus jl. Veelal wordt gebruik gemaakt van het postdwangbevel, niets staat echter het op traditionele betekenen van een dwangbevel door een deurwaarder in de weg. Met dit op deze wijze betekende dwangbevel kan beslag worden gelegd op het inkomen en/of eigendommen. Met gebruikmaking van het postdwangbevel kan uitsluitend beslag worden gelegd op het inkomen (salaris/uitkering). Mocht de incasserende partij vervolgens alsnog beslag willen leggen op eigendommen, is het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling door een deurwaarder een vereiste.

   

Nieuw incassomiddel?

containerEen verhuurder van een woning in Haarle (Overijssel) vond dat het afgelopen moest zijn met het feit dat zijn huurders de achterstallige huur niet betaalden. Om betaling af te dwingen plaatste hij een grote container bij de woning, de huurders konden dit niet waarderen en stapten naar de rechter. Overigens kregen de bewoners in een kortgedingzaak, aangespannen door de verhuurder, tot 08 augustus de tijd om de achterstallige huur van 2400 euro te voldoen. De verhuurder heeft in een goede afloop geen vertrouwen meer, wil de container wel weghalen maar niet eerder dan nadat een deurwaarder als zekerheid beslag heeft gelegd op een auto die door de geplaatste container nu klem staat. De dus wederom ingeschakelde rechter kon de laatste actie van de verhuurder niet waarderen en sommeerde deze om de container meteen te verwijderen.  Wel had de rechter min of meer begrip voor de werkwijze van de verhuurder en stond toe dat een deurwaarder handelend zou optreden. Temeer daar de huurders eerdere afspraken niet waren nagekomen.

   

Aangifte tegen adresfraude

voordeurbellen 1De gemeenten Amersfoort, Breda, Capelle aan den IJssel en Leiden hebben inmiddels aangifte gedaan tegen adresfraude. In deze gemeenten zijn er burgers die mensen in de gelegenheid stellen zich in te schrijven op een adres, waar ze niet wonen. Via deze registratie wordt geprobeerd om in aanmerking te komen voor allerlei onterechte toeslagen en worden ook valse huurcontracten opgesteld. Deurwaarders hebben veelal te maken met ingeschrevenen die zijn vertrokken zonder het bekend maken van een nieuw adres. Dit wordt dan gedaan om deurwaarders te ontlopen in verband met (hoge) openstaande schulden. Voor wat betreft de aangifte van genoemde gemeenten besluit het Openbaar Ministerie binnenkort of het tot een strafrechtelijke vervolging komt.

   

Nieuwe beslagsyllabus

syllabus1De nieuwe beslagsyllabus, van toepassing per 01 augustus 2017, is gepubliceerd in rechtspraak.nl. Belastingdeurwaarders zullen hier niet of nauwelijks iets mee doen, ter verbreding van de kennis is het een aanrader om de stukken te lezen. Op 1 september gaat de pilot verplicht digitaal procederen in civiele handelsvorderingen met een belang van 25.000 euro of meer in de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland van start. Dat betekent dat advocaten die een civiele handelszaak willen starten in een van deze twee arrondissementen dat uitsluitend digitaal kunnen doen. Daarmee wordt nu de tweede zaakstroom gedigitaliseerd.
   

Deurwaarderskantoren in de problemen

contractDoor een nieuwe aanbesteding van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)  is er een kans dat een aantal gerechtsdeurwaarderskantoren in de problemen zal  komen. Het CJIB gaat contracten aan voor incassowerk (betreffende o.a. het UWV, Zorginstituut Nederland en DUO) met 34 deurwaarderskantoren en dat is ongeveer de helft van het aantal kantoren dat hier voorheen bij betrokken was. Met deze nieuwe aanpak moet worden voorkomen dat schuldenaren meerdere deurwaarders aan de deur krijgen als ze bij overheidsinstanties openstaande rekeningen hebben. Een door deurwaarders aangespannen zaak tegen het CJIB over de nieuwe aanbesteding kon bij de rechtbank in Den Haag niet op sympathie rekenen. Het CJIB kreeg n.l. groen licht over het invoeren van de nieuwe regeling. Hier zijn op jaarbasis enkele tienduizenden opdrachten mee gemoeid.

   

Pagina 6 van 59