Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Toename schuldenproblematiek/daling schuldsaneringen

schulden4Volgens de Raad voor de Rechtsbijstand zijn in 2018 minder mensen toegelaten tot de schuldsanering. Niet alleen kwamen ze hiervoor minder snel in aanmerking, ook waren er minder aanvragen. Gelet op de groter wordende schuldenproblematiek een zorgelijke ontwikkeling. In 2017 werden 8300 mensen toegelaten tot een WSNP-regeling. In 2013 waren er dat nog 12.400

Over de werkwijze van de WSNP, toelatingseisen enz. wordt door dhr.mr. G.H.M. Smelt, rechter-commissaris van de Rechtbank Den Haag een uiteenzetting gegeven tijdens het DCN symposium/de studie- en actualiteitendag 2018 op woensdag 03 oktober in Nijkerk.

 

Voormalig deurwaarder voor het hekje

hamerVoor het verduisteren van geld stond op 20 september een voormalige gerechtsdeurwaarder voor de strafrechter in Assen. Hij zou geld hebben gehaald van een zogenaamde derdengeldenrekening, een rekening om geïnd geld van klanten op te storten. Het is niet toegestaan om van deze rekening gelden te gebruiken voor andere doeleinden. In 2014 was de man door het gerechtshof Amsterdam na eerdere schorsingen uit zijn ambt gezet, hem werd toen o.a. verweten (kleine) bedragen in rekening te hebben gebracht voor zaken waarvoor dit niet was toegestaan. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vindt naar verwachting over een paar maanden plaats.

   

Inauguratie Ineke van den Berg

20180918_150258Op dinsdag 18 september vond bij Hogeschool Inholland te Rotterdam de officiële inauguratie (plechtige bevestiging) plaats van mevrouw mr. dr. Ineke van den Berg als lector Toegankelijk van het recht. Zij spreekt op 03 oktober tijdens de DCN studie- en actualiteitendag over de gevolgen van digitalisering en technologisering.

   

Betekenen: aan wie?

dwang-hernieuwd bevelOp het moment dat een persoon onder bewind is gesteld, dient het dwangbevel dan aan de betrokkene of aan de bewindvoerder te worden betekend? Lees hier verder.

   

Cash blijft populair

contant geldUit een onderzoek onder lezers van de Telegraaf blijkt dat 63 procent de voorkeur geeft aan contante betalingen boven pinnen. De verplichting om te pinnen stuit veel mensen tegen de borst, dat bij sommige gemeenten zoals Amersfoort contant geld wordt geweigerd is helemaal uit den boze. Pinnen kan onder bepaalde omstandigheden veiliger zijn, voor mensen met een beperkt inkomen en een slechte grip op het uitgavepatroon is contant betalen echter beter. Zo houdt men zicht op de uitgaven en tevens op het hetgeen dat nog te besteden is.

   

Vervolgonderzoek door Nationale ombudsman

OmbudsmanReinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, heeft een vervolgonderzoek op het rapport “ In het krijt bij de overheid” aangekondigd. Nog steeds ontvangt de ombudsman klachten over het invorderingsbeleid van overheidsinstanties. Mensen met schulden zouden hierdoor verder in financiële problemen kunnen komen. Naar verwachting verschijnt het nieuwe rapport begin 2019.

   

Op de pof kopen wordt aangepakt

pasjesPostorderbedrijven en webwinkels moeten terughoudender worden met het aanbieden van leningen aan klanten die aankopen doen. Uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat maar liefst een op de drie van de klanten met een zo’n lening betalingsachterstanden oploopt. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een consumptief krediet zoals een krediet of creditcard. Dit resulteert vaak in een onoverzichtelijke financiële situatie met als risico schulden en stress. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen, staatssecretaris T. van Ark spreekt hierover tijdens de DCN studie- en actualiteitendag op 03 oktober in Nijkerk.

   

Pagina 6 van 81