Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Fiscus bezoekt fort

belastingdienst_logoDe tijdens een televisiedocumentaire negatief in beeld gekomen en mede daardoor zwaar bekritiseerde camping Fort Oranje in Zundert, is op 27 september bezocht door medewerkers van de Belastingdienst. In samenwerking met politie en de gemeente, gingen deurwaarders naar 48 woonadressen op de camping. De actie werd ingezet om een schuld van 370.000 euro te incasseren. Dit is niet volledig gelukt, naast ontvangen betalingen zijn er tevens betaalafspraken gemaakt. De actie verliep zonder incidenten, Fort Oranje wordt inmiddels ontruimd en sluit binnen afzienbare tijd definitief de poorten.

 

Schuldhulp bij Menzis

menzisNa zorgverzekeraar CZ gaat nu ook Menzis wanbetalers die een grote betalingsachterstand hebben leren hoe ze met hun financiën moeten omgaan. Hiervoor is Menzis met BFS Bewindvoering een samenwerking aangegaan. Het is de bedoeling dat verzekerden die bij het CAK geregistreerd staan een aanbod krijgen over de hulpverlening en vervolgens na twee jaar vrij van schulden zijn bij de zorgverzekeraar. Over de werkwijze van CZ wordt op vier oktober een inleiding gegeven tijdens de DCN studie- en actualiteitendag 2017.

   

Informatie achtergehouden, schuldsanering beëindigd

uitspraak rechtbankHet Gerechtshof  Amsterdam deed uitspraak in een Hoger beroep Insolventierecht. Het hof bevestigde een eerder vonnis, hierin werd de schuldsanering beëindigd en de schone lei ontnomen  vanwege het terugvorderen van de bijstandsuitkering. Echtgenoot van betrokkene verbleef regelmatig voor een langere tijd in Frankrijk, ontving daar een uitkering alsmede huurtoeslag. Lees hier verder.

   

Vraag en antwoord

vraag en antwoordKamerlid van Dijk (SP) stelde vragen over de groei van het aantal mensen met problematische schulden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris (mevrouw Klijnsma) gaf antwoord. Lees hier zowel de vragen als de antwoorden.
   

75 miljoen extra voor inning belastinggelden

Belastingdienst_vierkantOm de continuïteit van de belastinginning te garanderen, krijgt de Belastingdienst er in 2018 een bedrag bij van 75 miljoen euro. De verouderde computersystemen en het vertrek van veel personeel (waaronder deurwaarders) dat gebruik maakte van de inmiddels omstreden vertrekregeling, maakt deze extra investering noodzakelijk. Hiermee moet  o.a. de ict op orde worden gebracht.

   

Informatie uit Berichtbox bereikt burgers niet

berichtenboxDe berichten welke aan burgers wordt toegezonden via hun Berichtenbox blijven vaak ongelezen. Op belangrijke informatie zoals b.v. een aanmaning wordt niet gereageerd en mensen kunnen daardoor in de problemen komen en b.v. zelfs worden geconfronteerd met het bezoek van een deurwaarder. Kort geleden besloot uitvoeringsorganisatie Sabewa om 15.000 aanmaningen in te trekken nadat was gebleken dat de aanmaning via mijn Berichtenbox veel mensen niet had bereikt. Ook de Nationale ombudsman is met een reactie gekomen en roept de overheid op om de Berichtenbox veel gebruiksvriendelijker te maken.
   

Ombudsman trekt het land in

OmbudsmanTwee keer per jaar trekt de Ombudsman het land in en bezoekt een provincie. Met een opvallende gele Amerikaanse schoolbus staat hij met zijn team op woensdag 06 september van 11:00 tot 14:00 uur op het Burgemeester Loeffplein in ’s-Hertogenbosch en op donderdag 07 september van 11:00 tot 14:00 uur op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Zie verder op www.nationaleombudsman.nl

   

Pagina 5 van 59