Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Kom uit je schuld

schuldhulp2Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt met een veertigtal maatregelen gericht op het voorkomen en terugdringen van problematische schulden. Er is inmiddels een wetswijziging in voorbereiding die het voor gemeenten mogelijk maakt om tijdig hulp te bieden aan huishoudens met betaalachterstanden op de vaste lasten. Lees hier verder.

 

Belangenverstrengelingen kosten bewindvoerder de kop

rechtbankOnnodige verzekeringen via een zusterbedrijf en het in rekening brengen van te hoge kosten. Ook het niet of te laat reageren op verzoeken van de kantonrechter om opheldering kwam daar nog bij. Voldoende aanleiding voor de Kantonrechter Almelo om Belana Bewind & Inkomensbeheer te ontslaan als bewindvoerder. Lees hier verder.

   

Duur partneralimentatie flink ingekort

logo EKDoor de aanname van de Wet herziening partneralimentatie wordt de duur van deze alimentatie flink ingekort. In plaats van een standaard termijn van twaalf jaar geldt de verplichting tot levensonderhoud van de ex-partner voortaan voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Lees hier verder.

   

Betalingsregeling in plaats van loonbeslag?

uitspraak rechtbankVanwege de beslagvrije voet, was er slechts een geringe ruimte om beslag te leggen op het inkomen van de schuldenaar. Met een getroffen betalingsregeling werd toch een grotere betaling afgedwongen. Er werd een klacht ingediend, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders deed uitspaak.

   

Deurwaarders waarschuwen

KBvG -2De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) waarschuwt voor nep-aanmaningen. Deze zouden zogenaamd door deurwaarderskantoren zijn verzonden, niets is echter minder waar. Lees hier verder.

   

Wel of geen aanmaning

aanmaningBedrijven zijn verplicht bij het uitblijven van betaling door de debiteur,  eerst een herinnering toe te zenden. Daarna kunnen pas vervolgstappen worden ondernomen. Bij de overheid is dit anders geregeld, een  herinnering mag wel, maar is niet verplicht. Een aanmaning wel, daar zijn echter kosten aan verbonden. SP-er Van Raak stelt hierover vragen, minister Dekker geeft antwoord. Lees hier verder.

   

Frauduleus dwangbevel

fraudeDe Fraudehelpdesk maakt melding van frauduleuze dwangbevelen die zijn verzonden. Ondanks het feit dat deze dwangbevelen wellicht als niet echt worden onderkend, is er altijd een kans dat mensen toch tot betaling van een onverschuldigd bedrag over gaan. Het is aan te bevelen om bij twijfel  eerst contact op te nemen met het deurwaarderskantoor dat in stukken wordt vermeld, voor zover dit kantoor overigens bestaat. Kijk hier naar een voorbeeldvan het frauduleuze dwangbevel.

 

 

   

Pagina 5 van 16