Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Ombudsman reageert positief

OmbudsmanDe Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, reageert in een brief naar minister Dekker positief over het voorstel tot herziening van het beslag- en executierecht. Lees hier verder.
 

Eerst loonbeslag, daarna beslag op banktegoed

geldautomaat 2

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in een reactie op het conceptwetsvoorstel van het beslag en executierecht gepleit voor een werkwijze waarbij door deurwaarders eerst beslag wordt gelegd op het inkomen van de schuldenaar en in het geval dit niet tot resultaten leidt, er wordt overgegaan tot het leggen van een beslag op het banktegoed.

1. De banken pleiten ervoor de deurwaarder te verplichten eerst beslag te leggen onder werkgevers of uitkeringsinstanties, met toepassing van een beslagvrije voet als een doelmatige en kosten-efficiënte wijze van het nemen van verhaal door een beslaglegger, met inachtneming van de belangen van de beslagene op een vrij beschikbaar minimumbedrag.

 2. Het beslagvrije bedrag moet voor zover mogelijk alleen worden toegepast op bankrekeningen waarop het loon of de uitkering wordt ontvangen, zulks ter vaststelling aan de deurwaarder. De deurwaarders bepalen in welke gevallen het toepassen van een beslagvrij bedrag opportuun is.

Lees hier verder

   

Wel betaald, toch een herinnering

herinneringHet Noordelijk Belastingkantoor, belast met de inning van alle lokale belastingen en bijdrages aan Waterschappen in de drie noordelijke provincies, heeft naar verluidt “tientallen” mensen een herinnering toegezonden terwijl de nota al was betaald of inzake een nota die nog niet was toegezonden. De fout is wellicht terug te voeren op het samensmelten van diverse automatiseringssystemen, een probleem dat niet geheel onbekend is bij fusies of nieuwe samenwerkingsverbanden. Schrale troost voor de ontvangers van de herinnering is dat hieraan, in tegenstelling tot een aanmaning, geen kosten zijn verbonden.
   

Broederschap van belastingdeurwaarders

logo_broederschapRegelmatig ontvangt het bestuur van het Deurwaarders Collectief Nederland vragen over de Broederschap van belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren. Deze in 1977 opgerichte vereniging is echter tijdens de laatste algemene ledenvergadering in Nijmegen in oktober 2017 ontbonden. Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2017. Voor interesse in de zogenaamde deurwaardersmap kan vanaf nu contact worden opgenomen met het Deurwaarders Collectief Nederland.
   

Verweer van advocaat rammelt

geldkist (2)De Amsterdamse advocaat Jozef Rammelt is door het Hof van Discipline van het tableau geschrapt wegens het aannemen van ruim een ton aan contanten van een cliënt. Dit gebeurde in de periode 2010-2013, toen de cliënt gedetineerd zat in Polen. Die diende een klacht in omdat hij nooit een factuur had gezien. Hierop volgde ook een dekenbezwaar, dat de advocaat uiteindelijk de kop heeft gekost. Advocaten, deurwaarders en notarissen dienen ontvangen gelden van cliënten te laten bijschrijven of te storten op een zogenaamde rekening derdengelden. Een daarbij correct gevoerde administratie kan klachten en procedures voorkomen. Lees hier verder.
   

Voorkomen van huisuitzettingen

uitzetting leegstandHuisuitzettingen hebben ingrijpende gevolgen. De materiële en sociaal-maatschappelijke schade is erg groot. Ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is een effectieve manier om dak- en thuisloosheid en andere maatschappelijke problematiek te voorkomen. De hernieuwde uitgave van de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen biedt actuele inzichten over preventie en interventie bij dreigende ontruimingen wegens schulden. Lees hier verder.

   

Wanbetalersregeling onder de loep

zorgkostenMinister Bruins voor medische zorg, reageerde met een brief op de motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber waarin de regering verzocht is de wanbetalersregeling te onderzoeken op ongewenste effecten en mogelijke verbeteringen, waaronder een eventuele uitstroomregeling voor mensen onder bewind. Lees hier verder.
   

Pagina 5 van 77