Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Afscheid van Ineke van den Berg

Ineke-van-den-BergNa een periode van ruim 25 jaar heeft Ineke van den Berg op 25 januari afscheid genomen van het onderwijs en de Hogeschool Utrecht.  Ze was als hoofddocent betrokken bij de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Sinds 01 september 2017 is zij lector Toegankelijkheid van het recht bij hogeschool Inholland. Zij blijft lid van de Raad van Advies van Deurwaarders Belangen Nu, de geschillencommissie van het Deurwaarders Collectief Nederland  en heeft een eigen advies en opleidingsbureau.

 

Prepaid-energie kan bezoek deurwaarder voorkomen

energieNetbeheerder Stedin, Liander en energiebedrijven Greenchoice, Aliander, Nuon en de stichting Energiebank Nederland gaan op twee plaatsen in Nederland beginnen met het testen van een prepaid energiedienst. De dienst werkt als een prepaid telefoonabonnement; deelnemers kopen een tegoed aan energie en kunnen dit zelf opwaarderen. Afgesloten worden van energie drukt gezinnen vaak in een isolement en kost de energiesector bovendien veel geld.

Lees meer: Prepaid-energie kan bezoek deurwaarder voorkomen

   

Klacht: bankbeslag in plaats van beslag roerende zaken

uitspraak rechtbankSchuldenaar beklaagt zich bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam over het feit dat het aangekondigde beslag op de inboedel geen doorgang vond maar dat in plaats daarvan beslag werd gelegd op het banktegoed. De Kamer gaf aan dat het aan de deurwaarder is om te bepalen welk executiemiddel wordt ingezet. Lees hier verder.

   

Week van het geld 2018

week-vh-geldVan 12 t/m 16 maart is dit jaar de Week van het geld. Aandacht blijven schenken aan jongeren over hoe ze moeten omgaan met geld, is en blijft belangrijk. Zo blijkt o.a. ook uit een onderzoek van het Nibud. Daaruit kwam naar voren dat bijna de helft van de schooljeugd geld leent en dit aantal stijgt nog licht. Een derde van de MBO-ers van 18 jaar en ouder heeft schulden, al met al zorgelijke ontwikkelingen. Aankopen welke achteraf betaald mogen worden, een gokje wagen via computergames of de toto en geen goede financiƫle opvoeding van huis uit, zorgen ervoor dat jongeren in de problemen kunnen komen en soms al een bezoekje krijgen van een deurwaarder. In de Week van het geld worden scholen bezocht door gastdocenten uit de financiƫle wereld. Met tips en waarschuwingen wordt getracht leerlingen wegwijs te maken in het verstandig omgaan met geld. Vanuit DCN worden ook jaarlijks gastlessen gegeven.

   

Wanbetalersregeling werkt

zorgverzekeringSinds 2016 is het voor zorgverzekeraars eenvoudiger geworden om betalingsregelingen te treffen met wanbetalers. Door deze regeling (en wellicht ook mede dankzij de aantrekkende economie) is het aantal wanbetalers flink gedaald. Op het hoogtepunt stonden 325.000 verzekerden geregistreerd als wanbetaler, dit aantal is inmiddels geslonken naar 250.000 Nog een erg groot aantal, een verdere afname ligt echter in de lijn der verwachting.

   

In 2018 op 11 dagen geen deurwaarder aan de deur

Deurwaarder1Deurwaarders kunnen, in het algemeen gezegd, werken van maandag t/m zaterdag, tussen 07:00 en 20:00 uur. Op zondagen worden geen ambthandelingen verricht, spoedeisende zaken (veelal met een machtiging van de Rechtbank) daargelaten.

Verder zal de deurwaarder niet aanbellen op:

maandag 01 januari 2018

Nieuwjaarsdag

vrijdag 30 maart 2018

Goede Vrijdag

maandag 02 april 2018

Tweede Paasdag

vrijdag 27 april 2017

Koningsdag

donderdag 10 mei 2018

Hemelvaartsdag

vrijdag 11 mei 2018

gelijkgestelde dag

maandag 21 mei 2018

Tweede Pinksterdag

maandag 24 december 2018

gelijkgestelde dag

dinsdag 25 december 2018

Eerste Kerstdag

woensdag 26 december 2018

Tweede Kersdag

maandag 31 december 2018

gelijkgestelde dag

Woensdag 03 oktober valt niet onder de dagen dat de deurwaarder geen ambtshandelingen verricht. Op die dag is echter wel de DCN-studie- en actualiteitendag in Nijkerk waardoor een groot aantal deurwaarders geen huisbezoeken doen vanwege het feit dat genoemde dag dan wordt bijgewoond.

Verder is het min of meer een ongeschreven regel om in de periode tussen kerst en oud & nieuw geen dwanginvorderingsactiviteiten te doen, dan wel tot een minimum te beperken.
   

Beslagvrije voet vanaf 01 januari 2018

01 januari 2018 (4)Wanneer beslag wordt gelegd op het inkomen (loon / uitkering) wordt vooraf een beslagvrije voet vastgesteld. Alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt, kan in beslag worden genomen. Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van een eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de belasting- of gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken. De beslagvrije voet zoals deze vanaf 01 januari 2018 van toepassing is, kunt u hier lezen (bron: KBvG)

Lees meer: Beslagvrije voet vanaf 01 januari 2018

   

Pagina 5 van 67