Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Contant betalen moet mogelijk zijn

geld 1Enige tijd geleden uitte de Nationale ombudsman kritiek op het beleid van een aantal gemeenten waar contant betalen niet meer mogelijk is. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt nu ook dat er in ieder gemeentehuis een loket moet zijn waar wel contant kan worden afgerekend en wil een debat met de minister van Financiën over dit probleem. In o.a. Tilburg, Leiden en Amersfoort kunnen inwoners niet meer contant betalen. Naar verluidt kunnen verschuldigde gemeentelijke belastingen  ook niet altijd met cash geld worden afgerekend aan de deurwaarder. Volgens DCN een onjuiste werkwijze, contant geld is en blijft immers een wettig betaalmiddel. Het kan dus voor problemen zorgen bij de inwoners van de genoemde gemeenten, bij het afrekenen van een paspoort en naar nu blijkt soms dus ook bij het contant voldoen van verschuldigde belastingen.

 

Bijzonder beslag

FALEen gerechtsdeurwaarder heeft in een door Defensie aangespannen rechtszaak beslag gelegd op een aantal wapens welke zich bevonden bij een verzamelaar. Bij de beslaglegging waren medewerkers van de Koninklijke Marachaussee aanwezig om aan te geven welke op welke wapens het beslag moest worden gelegd. De verzamelaar, een medewerker van Defensie, had geweigerd de wapens terug te geven aangezien hij de mening heeft dat de wapens zijn eigendom zijn. Defensie bestrijdt dit, spreekt van een bruikleen en wil de overigens oude wapens nu terug hebben. De Amsterdamse rechtbank zal met een antwoord komen op de vraag wie de rechtmatige eigenaar is.

   

Onvoldoende PE-punten

03 oktober 2018De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft in een tweetal zaken een maatregel tot het betalen van een boete van opgelegd aan gerechtsdeurwaarders. In een zaak leverde dit een boete van 800 euro op, in de andere zaak werd dit bepaald op 3.500 euro. Op grond van de Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG dienen gerechtsdeurwaarders zich bij te scholen en binnen een aaneengesloten periode van twee kalenderjaren minimaal 30 opleidingspunten te behalen. De PE-punten worden toegekend aan studiedagen en bijeenkomsten waarvan het programma door de KBvG is getoetst en voldoet aan vastgestelde criteria. Aan DCN-studiedagen worden jaarlijks ook PE-punten toegekend, de eerstvolgende studiedag is op woensdag 03 oktober. Het programma is in de maak en zal na de afronding ter beoordeling en toekenning van PE-punten aan de KBvG worden voorgelegd.

   

Vragen en antwoorden over prepaid energie

spaarpot 1De kleinschalige vrijwillige pilot van prepaid betalen bij het gebruik van energie is o.a. bedoeld om kleinverbruikers meer bewust te maken van hun energieverbruik, extra hulp te bieden om schulden en/of het bezoek van een deurwaarder dan wel het afsluiten van energie te voorkomen.

Het Nibud ziet de pilot als een positieve ontwikkeling, de NVVK is benieuwd of deze dienst  als preventiemiddel kan dienen voor het ontstaan van problematische schuldsituaties. Kamerleden van Dijk en Beckerman stellen vragen, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) antwoord.

   

Schuldenbeleid

Koffiemok schuldenIn een brief richt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw T. van Ark zich tot de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief gaat zij o.a. in op de handel in betaalgegevens, privacy-schending  en het onderzoek effecten bijzondere incassobevoegdheden.

   

Betekening aan een briefadres: wel of geen wettelijke basis

brievenbus volHet komt regelmatig voor dat een persoon geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, maar een briefadres opgeeft als contactpunt. Het is en blijft daarbij onduidelijk welke status een betekening heeft indien deze wordt gedaan aan dit adres. Twee uitspraken, zie hier en hier, gaven aan dat een betekening op deze wijze rechtsgeldig was geweest, een  andere uitspraak, zie hier, geeft echter een tegenovergestelde mening aan. Over een betekening aan het adres waarbij staat vermeld dat het “adres in onderzoek staat” deed het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak. De deurwaarder zal in ieder geval het maximale moeten doen om te bewerkstelligen dat het stuk bij de betrokkene onder ogen komt. Daarbij is het ook een bekend gegeven dat het aannemen van een briefadres of een adres dat in onderzoek is, vaak voorkomt bij personen met schulden die een confrontatie met een deurwaarder willen voorkomen.

   

Deurwaardersmappen

deurwaardersmap2Vanaf nu is via DCN uw deurwaardersmap verkrijgbaar voor € 84,95 (inclusief verzendkosten).

Hier vindt u meer informatie.
   

Pagina 5 van 69