Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso

schulden (3)In dit overzicht zijn de maatregelen opgenomen die het kabinet neemt om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. Bij elke maatregel wordt vermeld welk departement eerstverantwoordelijk is en welke organisaties erbij betrokken zijn. In de kolom ‘stand van zaken’ staat in welke fase van uitvoering de maatregel zich bevindt. In de planning is aangegeven wanneer de actie afgerond zal zijn.

 

 

Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

schuldhulp (2)Op 22 mei 2018 informeerde staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen. In haar brief beschrijft zij onder andere dat het kabinet de doorstroming vanuit het minnelijke traject naar het wettelijke traject wil verkennen en wil bezien of verbetering aan de orde is. De verkenning moet inzicht geven in de oorzaken van de daling van het aantal instromers in de wettelijke schuldsanering om eventueel passende maatregelen te kunnen nemen. Dit als onderdeel van actielijn 2 Ontzorgen en Ondersteunen van het actieplan Brede Schuldenaanpak. In een rapportage van bureau Berenschot wordt verslag gedaan van de resultaten van die verkenning. Lees hier verder.

   

Toeslagen blijft zorgenkindje Belastingdienst

blauwe brief 1De Belastingdienst heeft de afgelopen twaalf jaar 24 miljard euro aan toeslagen ten onrechte uitbetaald. Het merendeel daarvan komt uiteindelijk terug, maar 1,5 miljard staat nog uit en 806 miljoen euro is sowieso afgeschreven als 'oninbaar'. Lees hier verder.

   

De toekomstbestendige gerechtsdeurwaarder

inhollandWanneer de deurwaarder niet zou bestaan en nu zou moeten worden uitgevonden, hoe zou die er dan uitzien? Dat is de vraag die we in de ontwerpsessies centraal hebben gezet. Met de ontwerpsessies zijn gedachten en visies samengebracht van mensen vanuit de beroepsgroep, maar ook van veel anderen die op uiteenlopende manieren betrokken zijn bij het werkveld er omheen. Ze geven een beeld van wat uit verschillende richtingen belangrijk gevonden wordt wanneer we onze blik richten op de toekomstbestendige deurwaarder. Minstens één ding lijkt tussen dat alles al glashelder te zijn: de eerste plek om het toernooimodel los te laten is bij beantwoording van de vraag 'Wanneer de deurwaarder niet zou bestaan en nu zou moeten worden uitgevonden, hoe zou die er dan uitzien?'. Lees hier verder.

   

Binnentreding woning

energieEen deurwaarder kan op grond van 444 Rv bijstand aanvragen door de politie voor het binnentreden van een woning. Medewerkers van Nutsbedrijven moeten soms voor het opnemen van een meterstand of het afsluiten van energie wegens wanbetaling  ook een woning binnentreden. De aanbeveling binnentreding  geeft duidelijkheid onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.

   

Amersfoort in actie tegen schulden

Koffiemok schuldenDe gemeente Amersfoort, schuldverlener Stadsring51 en het Sociaal Fonds slaan de handen ineen bij de aanpak van de problematische schuldenlast. De werkwijze is volgens Hans Pullen van het Sociaal Fonds uniek voor Nederland, omdat voor de herstructureringsaanpak ook bijdragen worden gevraagd van organisaties als woningcorporaties, banken en verzekeraars. Lees hier verder.

   

Nationale ombudsman in gesprek met voorzitter KBvG

deurwaarder aan de deurOm aan het “grote publiek” meer bekendheid te geven over de werkwijze van de gerechtsdeurwaarder, werden aan Wilbert van de Donk, de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) acht vragen gesteld. Misschien is het een goed idee dat op een vergelijkbare manier ook de werkwijze van de belastingdeurwaarder wordt gepubliceerd. Er zijn n.l. veel raakvlakken maar ook grote verschillen. Lees hier verder.

De Ombudsman uitte naar minister Tamara van Ark ook zijn zorgen over de nieuwe Schuldenwet. Het is naar zijn mening een stap in de goede richting, toch ontbreken er enkele belangrijke elementen. Lees hier verder.

   

Pagina 4 van 16