Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Minder gelegde beslagen

beslag auto (2)In 2017 zijn er ten opzichte van 2016 weer minder beslagen gelegd door gerechtsdeurwaarders. De aantrekkende economie maar zeker ook het sociaal verantwoord incasseren staan hieraan debet. Het aantal ontruimingen liep tevens flink terug n.l. van 8100 in 2016 naar 5400 in 2017. Door dit alles is de omzet van de gerechtsdeurwaarderskantoren behoorlijk gedaald. Belastingdeurwaarders (werkzaam bij de overheid – Belastingdienst/gemeenten/waterschappen) doen geen woning-ontruimingen. Wel leggen deze deurwaarders beslagen op het inkomen, banktegoeden, roerende en onroerende zaken. Er zijn geen cijfers bekend of ook het aantal door belastingdeurwaarders gelegde beslagen is afgenomen. Hier speelt omzet zeker geen rol, de in rekening gebrachte kosten zijn conform de Kostenwet en deze bedragen komen evenals de geïncasseerde belastingen ten goede aan de overheid.

 

Contant moet kunnen

geld 1Tientallen Nederlandse gemeenten accepteren geen contact geld als burgers bijvoorbeeld voor hun paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verschuldigde gemeentelijke belastingen willen betalen. Uit een inventarisatie van het ministerie van Financiën in 2016 blijkt dat op dat moment 21 gemeenten een pin-only beleid voerden n.l. Amersfoort, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Etten-Leur, Geldermalsen, Hardenberg, Hellevoetsluis, Kampen, Krimpenerwaard, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Molenwaard, Oldebroek, Ommen, Raalte, Sint-Michielsgestel, Valkenswaard, Vlaardingen en Zuidplas. Het aantal gemeenten is sindsdien echter gegroeid. Vooral oudere burgers betalen liever contant als ze een nieuw rijbewijs of paspoort nodig hebben. Verschillende Kamerleden wezen het kabinet erop dat munten en bankbiljetten ook wettige betaalmiddelen zijn. Ook de Nationale ombudsman uitte kritiek op de gemeenten. Er mag geen belemmering zijn voor het aanvragen van belangrijke documenten bij de gemeente omdat burgers daarvoor niet bij een andere aanbieder terechtkunnen. Bovendien kan contant betalen erg belangrijk zijn voor mensen die in de schuldsanering zitten en moeten leren budgetteren, zo is ook de mening van het Deurwaarders Collectief Nederland (DCN)
   

Toename in aanvragen schuldhulpverlening

schuldhulp2Een recordaantal mensen heeft vorig jaar hulp aangevraagd bij het oplossen van schulden. In totaal klopten 94.000 mensen aan voor een helpende hand. Dat waren er 5000 meer ten opzichte van 2016. De toename zou deels te verklaren zijn door de extra aandacht in de media voor mensen met schulden.  De stap om hulp aan te vragen zou daardoor verkleind kunnen worden. De omvang van de gemiddelde schuld nam in een jaar tijd toe van 40.300 naar 42.100 euro.

Door de handel in vordering is het voor mensen met hoge schulden moeilijker om uit de schulden te komen, zo stelt de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK)

De NVVK pleit al geruime tijd voor een verbod op deze handel. De voorzitter van de NVVK, dhr. Marco Florijn, spreekt op woensdag 03 oktober in Nijkerk tijdens de DCN studie- en actualiteitendag over de schuldenproblematiek.
   

Minimumloon per 1 juli 2018 bekend

geld 1De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 bekendgemaakt.

 Brutominimumloon per maand, week en dag

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het wettelijk brutominimumloon per 1 juli 2018 € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,05 %. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Lees meer: Minimumloon per 1 juli 2018 bekend

   

Cursus niet bijgewoond: geen punten

03 oktober 2018Een advocaat die PO-punten dacht te kunnen incasseren door uitsluitend het zetten van handtekeningen en niet door het bijwonen van de cursus, kwam bedrogen uit. Verder leverde het hem een berisping op van de Raad van Discipline. Lees hier verder.

Tijdens DCN-dagen wordt strikt toegezien op het bijwonen van de studiedag. Cursisten die (ruim) voor het einde van de studiedag vertrekken moeten er rekening mee houden dat er een puntenaftrek kan komen op aangegeven toegekende PE-punten.

   

Klacht over onterecht in rekening gebrachte kosten

TarievenDe Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) heeft op 24 mei een klacht ingediend bij de Kamer voor  Gerechtsdeurwaarders over  onrechtmatig handelen en het onjuist in rekening brengen van kosten. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) deelt de mening van de LOSR niet en stelt dat de deurwaarderskantoren waartegen de klacht is ingediend wel juist hebben gehandeld. Lees hier verder.

   

Aanpak schuldenproblematiek

schulden (3)Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven. Staatssecretaris van Ark (Sociale zaken en Werkgelegenheid) spreekt over de schuldenproblematiek tijdens de DCN studie- en actualiteitendag op 03 oktober in Nijkerk. Lees hier verder.

   

Pagina 4 van 73