Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Geen jubileum maar opheffing!

Op de dag nauwkeurig 40 jaar na de oprichting, is de Broederschap van belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren (v/h Broederschap van belastingdeurwaarders) op 19 oktober 2017 opgeheven. Het ledenaantal was gedaald tot een absoluut minimum, ook lukte het niet meer om voor vacante bestuursfuncties bekwame mensen te vinden. Tijdens de opheffingsvergadering waren twee bestuursleden en één lid van de vereniging aanwezig.
logo_broederschap

 

Mensen lenen weer (te veel) geld

geldleningNaar verwachting gaan dit jaar gezinnen gezamenlijk een recordbedrag lenen. De aantrekkende economie en vertrouwen in de toekomst nodigen hiertoe uit. Het gevaar is echter dat er te hoge bedragen worden geleend, door onverwachte veranderingen in de persoonlijke levenssfeer kunnen dan soms aangegane verplichtingen niet meer worden nagekomen en komen mensen in financiële problemen. De armoedeproblematiek groeit, in 2016 klopten maar liefst 89.000 mensen aan bij de schuldhulpverlening. Voor een deel komen deze mensen (ziekte / ontslag) buiten hun schuld in de problemen, vaak is echter het onjuist omgaan met de eigen financiële mogelijkheden (mede) een oorzaak.
   

Diverse belastingaanslagen van waterschap in een jaar

Vallei en VeluweHet waterschap Vallei en Veluwe heeft aan diverse huishoudens onlangs voor drie jaar aanslagen waterschapsbelasting gelijktijdig toegezonden. Reden voor de nationale Ombudsman om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. In een eerste reactie stelt de ombudsman dat de fout waarschijnlijk is te wijten aan de ICT-systemen. Het onderzoek is naar verwachting in november afgerond.

   

Wereldarmoededag

Wereldarmoededag 2017Jaarlijks is er de wereldarmoededag, dit jaar was deze op 17 oktober jl. Er wordt dan o.a. stil gestaan bij de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld. In ons land werd deze dag aangegrepen om ook meteen naar de werkwijze van incassobureaus te kijken. Deze zouden te snel naar de rechter stappen en schuldenaren daardoor met onnodige kosten opzadelen. Om wantoestanden bij incassobureaus aan te pakken, komt er een register met bonafide bureaus. Gaat men daar in de fout, wordt de registratie ingetrokken.

Bij incassobedrijf Direct Pay heeft men besloten het aantal kantonzaken aanzienlijk te beperken, verder wil men met ingang van 2018 aan bijstandontvangers incassokosten kwijtschelden. Ook komen er  meer mogelijkheden voor het treffen van ruimere betalingsregelingen. Een verschil in aanpak tussen de “rakkers en de stakkers” (wel kunnen betalen maar niet willen/wel willen betalen maar niet kunnen) zou bij alle incassozaken het vertrekpunt moeten zijn.
   

Geen registratie meer van FOLO-punten

foloEnkele aanbieders van studiedagen waaronder DCN, zijn kort geleden onaangenaam verrast met de mededeling dat het toekennen en registreren van FOLO-punten niet meer mogelijk is.

"De Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) heeft langere tijd in samenwerking met CPION de website folo-me.nl (ook wel bekend als sphbo-folo.nl) in beheer gehad. Helaas heeft de technisch beheerder moeten constateren dat het vanwege de privacyoverwegingen niet meer verstandig was om de website in de lucht te houden. Het bestuur LVLB heeft daarom noodgedwongen moeten stoppen met de registratie van FOLO-punten."

Zo werd DCN op navraag medegedeeld.
Belanghebbenden kunnen contact opnemen met lvlb ia Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. over de reeds geregistreerde FOLO-punten en een overzicht aanvragen. 

   

Andere aanpak inning schulden

incasserenHet CJIB, de SVB, het CAK, de Belastingdienst, het UWV en DUO slaan de handen ineen en willen als één partij optreden om de schuldenproblematiek in Nederland terug te dringen. Iedere instantie voert nu een eigen beleid inzake wanbetaling en het innen van schulden. Een gezamenlijk beleid en één partij die voor de inning zorgt, moet invorderingskosten voorkomen. Verder is het de bedoeling dat er meer ruimte komt om betalingsregelingen te treffen.
   

Nog veel verbeterpunten bij de Belastingdienst

belastingdienst 1Uit een rapport van de Rekenkamer valt op te maken dat het nog steeds niet goed gaat met de reorganisatie van de Belastingdienst. Projecten lopen vertragingen op, er stroomt meer personeel (waaronder belastingdeurwaarders) uit en volgens de Rekenkamer zullen de kosten van de reorganisatie tot 2027 zelfs hoger zijn dan de extra belastingopbrengsten die ermee worden gerealiseerd.
   

Pagina 3 van 59