Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Directeur Nibud vertrekt

Gerjoke Wilmink neemt na 18 jaar afscheid van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Onder haar leiding is het Nibud uitgegroeid tot het bekendste onafhankelijke kennis- en adviescentrum over de Nederlandse huishoudfinanciën. Per 01 september 2018 verruilt zij het Nibud voor Alzheimer Nederland, waar zij in dienst treedt als directeur-bestuurder. Zij volgt hiermee Gea Broekema-Prochazka op die begin dit jaar om gezondheidsredenen afscheid nam van deze organisatie. Carel van Vredenburch van het Nibud neemt als interim-bestuurder de taken van Gerjoke Wilmink voorlopig waar.

 

Betalen tot de laatste cent

rechtbankVoor het niet betalen van een nota van negen euro voor het in de lucht houden van een website, werd na het toezenden van maar niet reageren op herinneringen en aanmaningen een deurwaarder ingeschakeld. Bij de rechtszaak welke uiteindelijk volgde, werd de gedaagde veroordeeld voor het betalen van een bedrag van acht eurocenten in verband met rente over de te laat betaalde rekening. Lees hier verder.

   

Bezoek deurwaarder niet gewaardeerd

agressieEen deurwaarder die op 12 juni bij een woning in de Grient, een woonwijk van de gemeente Etten-Leur, stukken wilde betekenen, kon niet rekenen op een enthousiast onthaal door de bewoner. De deurwaarder werd hardhandig de tuin uitgewerkt en liep daarbij lichte verwondingen op. De 54-jarige bewoner is door de politie aangehouden.
   

Waarschuwing! Geen email van Belastingdienst!

belastingdienst (2)Oplichters proberen wederom met een valse email geld af te troggelen van niet oplettende burgers. Met een bericht dat er ten onrechte een bedrag is ontvangen en dat dit nu terug moet worden gestort, wordt getracht mensen te bewegen een betaling te doen.  Dat er niet betaald wordt moet vanzelfsprekend zijn, verder stuurt de Belastingdienst nooit een email met een betalingsverzoek.  Kijk hier naar het valse bericht.

   

Geen verruiming vermogensmaximum bij aanvraag kwijtschelding

Gem BelastingenIn de situatie dat er volgens een vastgestelde berekening te weinig financiële middelen overblijven, kunnen burgers voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking komen. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt ook rekening gehouden met een aanwezig vermogen, gemeenten hadden de mogelijkheid kunnen krijgen om de bovengrens van het vermogen aan te passen, maar dat is nu van de baan. Lees hier verder.

   

Klachten over incassobureaus

deurwaarder beltDe Consumentenbond waarschuwt voor incassobureaus die consumenten op een agressieve manier benaderen over vage diensten. Angst en misleiding voeren daarbij de boventoon, geadviseerd wordt niet te betalen maar om aangifte te doen. Deurwaarderskantoren zijn, voor zover bekend, hierbij niet betrokken. In België werd wel een deurwaarder op de vingers getikt, hij hield zich bezig met het incasseren van nota’s van een frauduleus bedrijf. Dit laatste had bij hem bekend moeten zijn aangezien het bedrijf, Travel Club Express, door de overheidsdienst Economie op een lijst van oplichters was gezet.

   

DNB mengt zich in contant geld discussie

contant geldDe Nederlandse Bank (DNB) wil zich de komende jaren extra inspannen om ervoor te zorgen dat contant geld algemeen geaccepteerd blijft. Bij diverse gemeentehuizen kan niet meer contant worden betaald, voorkomen moet worden dat dit op termijn in winkels ook niet meer mogelijk is. Ouderen welke nog wel veelvuldig gebruik maken van contante betalingen, kunnen anders buitengesloten raken. Verder is het juist verstandig dat mensen met een problematische financiële huishouding, contante betalingen verrichten. Met deze werkwijze men houdt beter grip op de uitgaven, bij pinbetalingen is het overzicht eerder verloren. Om contante betalingen ook voor de toekomst te waarborgen moeten er wel extra maatregelen komen om plofkraken te voorkomen en moeten de kosten voor het verwerken van contant geld omlaag.

 

   

Pagina 3 van 73