Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

500 auto’s in beslag genomen

beslag auto (7)De FIOD heeft in samenwerking met de politie op zo’n 15 locaties in ons land een grootschalige actie uitgevoerd tegen witwassen, BTW-fraude en valsheid in geschrifte. Naast 500 auto’s is er tevens beslag gelegd op € 350.000,-- contant geld en 25 bankrekeningen. Zo’n 175 medewerkers van de FIOD en politie gingen daarvoor te werk in 9 bedrijfspanden en 6 woningen. Het onderzoek richtte zich op vier autobedrijven die tweedehands leaseauto’s zouden hebben verkocht aan buitenlandse autohandelaren. Vanaf  2017 tot en met het 1e kwartaal van 2019 hebben zij vermoedelijk voor ongeveer 120 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd. De auto's die werden verkocht zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. Deze bedrijfjes zijn speciaal opgericht om te kunnen frauderen. Ze worden ploffers genoemd, want op het moment dat ze btw moeten betalen, ploffen ze. Dan gaan ze failliet en verdwijnen in het niets. In werkelijkheid zijn de voertuigen geleverd aan Duitse handelaren die ze verkochten op de Berlijnse automarkt. Een Nederlands bedrijf dat auto's exporteert naar het buitenland, kan in aanmerking komen voor het nultarief voor de btw. Maar als het bedrijf weet, of had kunnen weten, dat het levert aan een ploffer, is het strafbaar om dit nultarief te gebruiken. Het BTW-nadeel in dit onderzoek wordt berekend op ongeveer 21 miljoen euro. De fiscus gaat dat bedrag naheffen bij de Nederlandse autodealers.

 

Betekening aan briefadres geen probleem

voordeurbellen 2Bij een uitspraak op 28 juni 2019 van de Hoge Raad is vastgesteld dat betekening van een exploot aan een briefadres juridisch akkoord is. Een belangrijke uitspraak aangezien de nodige personen “die onder de radar van schuldeisers willen blijven” geen vaste woon- of verblijfplaats hebben maar uitsluitend beschikken over een postadres. Betekening aan deze personen was tot op heden nogal tijdrovend en omslachtig, met de uitspraak van de Hoge Raad is hier dus verandering in gekomen. Lees hier verder.

   

Actieve schuldhulpverlening

schuldhulpHaken inwoners van de gemeente vroegtijdig af bij het zoeken naar een goede oplossing voor hun schuldenprobleem? Is het schuldenbeleid bij jongeren niet voldoende?  De gemeentelijke ombudsman van Rotterdam Anne Mieke Zwaneveld denkt de oplossing te hebben gevonden. De wijkteams en medewerkers van de Kredietbank moeten Rotterdammers die aankloppen voor schuldhulp actiever en individueler gaan benaderen. Zo is te lezen in een artikel van Binnenlands Bestuur.           

   

Scanauto scoort

BOA autoDe auto is niet alleen voor de rijksoverheid een melkkoe, ook gemeenten spekken hun kas met o.a. geïnde parkeergelden en opgelegde naheffingsaanslagen. De scanauto is bij dit laatste een succesvol ingezet middel, zo meldde het AD in een artikel.

   

Voorman gerechtsdeurwaarders reageert op aangepast bankbeslag

bank1Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, reageert in een uitzending van BNR-radio op het wetsvoorstel van minister Sander Dekker. Door hier te klikken, kunt u in het dan verschenen artikel doorklikken naar de uitzending.

   

Maximum aan beslag op banktegoed

20190618_113739 (2)

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) komt met een wetsvoostel waardoor het bedrag van het banktegoed waarop beslag kan worden gelegd, wordt beperkt. Het vrijgestelde bedrag waarop geen beslag kan worden gelegd is binnenkort voor een alleenstaande bijna 1500 euro, voor gehuwden en ouders wordt die grens iets minder dan 2100 euro. In de praktijk betekent dit dat het in veel gevallen niet zinvol meer zal zijn om beslag te leggen op het banktegoed. De aanpassing past bij de uitbreiding van de beslagverboden en de aanstaande verhoging van de beslagvrije voet op het inkomen. Het verhalen van schulden zal er in het algemeen niet eenvoudiger op gaan worden. De oplossing van de schuldenproblematiek zal nog meer dan nu het geval is, moeten worden gezocht in het voorkomen van schulden en ook door meer mensen te leren hoe men op de juiste wijze moet omgaan met de eigen middelen en mogelijkheden. Het onderwerp zal zeker aan de orde komen tijdens het DCN-symposium op woensdag 02 oktober in Nijkerk.

   

Quick scan naar misstanden in de private buitengerechtelijke incassomarkt

incassoEind juni komt er meer duidelijkheid waar justitie naar toe wil als het om het incassoregister gaat. Al eerder werd een rapport door Panteia uitgebracht over de misstanden in de incassomarkt. Lees hier verder.

   

Pagina 3 van 16