Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Opbrengst adresfraude tegenvallend

voordeurbellen 2Sinds dit jaar doen 225 mee met de aanpak adresfraude. Tijdens adrescontroles, waarbij wordt samengewerkt met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) wordt gekeken of de gegevens zoals deze zijn verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) in overeenstemming zijn met o.a. de aangetroffen situatie. Samen controleren de gemeentes op jaarbasis 15.000 adressen en dit moet een flinke besparing opleveren. Zo worden onterechte uitkeringen en toelagen stopgezet of teruggevorderd, ook kan het zijn dat gemeenten inkomsten mis lopen doordat vanwege een verkeerde of geen registratie er geen aanslagen gemeentelijke belasting worden opgelegd. Deurwaarders komen ook regelmatig bij woningen waar geen juiste bewonersregistratie van toepassing is en moeten dan onverrichte zaken vertrekken. In eerste instantie werd verwacht dat de adresfraude 42 miljoen euro op jaarbasis zou opleveren. Dit werd bijgesteld naar maximaal 14 miljoen euro, ook dit bedrag wordt niet gehaald. De landelijke aanpak adresfraude loopt in ieder geval tot en met 2023, een verbeterd financieel resultaat in de komende jaren is dus zeker nog mogelijk.

 

Deurwaarders overwegen een procedure tegen de staat

deurwaardersmapVolgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) zijn de tarieven die door deurwaarders in rekening mogen worden gebracht, te laag vastgesteld. Sinds 2012 hebben de deurwaarders hierover een meningsgeschil met de overheid, de lage tarieven zouden een grote omzetderving hebben veroorzaakt. Het is verder geen geheim, dat er deurwaarderskantoren zijn die zich inmiddels financieel in zwaar weer bevinden. De beroepsorganisatie overweegt nu zelfs een procedure tegen de staat. Deurwaarders welke in dienst zijn van de overheid (Belastingdeurwaarders) ontvangen een salaris. De tarieven die bij de acties van die deurwaarders in rekening worden gebracht, zijn vastgelegd in de Kostenwet.

   

Budgetgeld voor eigen gebruik

rechtbankEen voormalig schuldhulp-ambtenaar van de gemeente Goes is veroordeeld tot één jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De vrouw boekte tussen maart 2010 en december 2015 vanaf de beheersrekening van afdeling Budgetbeheer grote bedragen door naar haar privé-rekening. Ze betaalde er o.a. buitenlandse reizen van en loste haar eigen schulden af. Tevens werden nota’s van haar dochter betaald.
   

Nieuwe versie beslagsyllabus gerechtsdeurwaarders

beslagsyllabusPer 01 november 2017 is er een nieuwe beslagsyllabus van toepassing voor gerechtsdeurwaarders. Voor geïnteresseerden, waaronder wellicht ook belastingdeurwaarders, interessante lectuur om kennis van te nemen.
   

Politie-assistentie blijft gewaarborgd

politieHet omstreden voorstel om de politie te ontheffen van de taak om deurwaarders te assisteren bij het uitvoeren van werkzaamheden, is van de baan. De minister van Veiligheid en Justitie laat in een reactie weten, dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken. Het idee om politie-assistentie om te zetten naar begeleiding door een Bijzonder Opsporings Ambtenaar ( BOA) vond veel weerstand bij deurwaarders maar ook bij de BOA’s. Verder zou bij een escalatie alsnog politie-assistentie nodig zijn.
   

Vordering wel of niet terecht

aanmaning 2De Autoriteit Consument en Markt (ACM) biedt in samenwerking met de hulphulpbranche voorbeeldbrieven aan  waarmee schuldenaren in het geweer kunnen komen tegen niet juiste incassopraktijken. Ook zet de ACM een aantal hulpmiddelen online (toolkit) waarmee schuldhulpverleners kunnen bekijken of een vordering wel terecht is. Een doorn in het oog van de ACM is met name de incassobureaus die de regels overtreden en mensen met schulden soms de stuipen op het lijf jagen.

   

Onterechte boetes

OmbudsmanEen vrouw krijgt al jaren ten onrechte boetes van auto's die niet op haar naam staan. Na contact met de Belastingdienst, de RDW en het CJIB hoeft ze niets te betalen. Ze krijgt wel nog steeds nieuwe boetes. De gegevens van de kentekenhouder blijken niet te kloppen. Haar naam en geboortedatum komen nauw overeen met die van de kentekenhouder. De kentekens worden van haar naam gehaald. De Nationale ombudsman vindt wel dat dit te lang heeft geduurd. Ook is het niet zorgvuldig om de vrouw zomaar aan te schrijven op basis van twee overeenkomende gegevens. Zo valt te lezen in zijn rapport.
   

Pagina 1 van 59