Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Studiedag 2017

DCN 4 oktober 2017Bent u werkzaam als gerechtsdeurwaarder, belastingdeurwaarder, bewindvoerder, schuldhulpverlener of op enige andere wijze betrokken bij het invorderen van gelden en/of de schuldenproblematiek?

Actualiseer dan uw vakkennis door het bijwonen van de DCN studie- en actualiteitendag 2017 op woensdag 04 oktober a.s.

 

Wilt u uitgebreide informatie over het programma? Klik hier.

 

Wilt u online inschrijven? Klik dan hier.

 

Heeft telefonische informatie uw voorkeur? Neem dan contact op via het telefoonnummer: 06 52 53 55 94.


Let op: het aantal beschikbare plaatsen is niet onbeperkt, VOL = VOL. Reageer bij interesse daarom direct!

 

Geen dwangbevel via de elektronische weg

boxOverheden proberen in toenemende mate burgers ertoe te bewegen gebruik te maken van de Berichtenbox op MijnOverheid. Zo kan b.v. op deze wijze de aanslag gemeentelijke belastingen worden toegezonden, zo ook bij het uitblijven van een tijdige betaling een aanmaning. Dat laatste was overigens kort geleden bij Sabewa in Zeeland toch aanleiding om de kosten van 15.000 aanmaningen in te trekken. Een uitermate klantvriendelijk besluit, het bleek n.l. dat veel belastingschuldigen geen kennis hadden genomen van de via de Berichtenbox toegezonden aanmaning. Een dwangbevel toezenden via mijn de Berichtenbox gaat niet, zo oordeelde de Rechtbank Gelderland op 04 augustus jl. Veelal wordt gebruik gemaakt van het postdwangbevel, niets staat echter het op traditionele betekenen van een dwangbevel door een deurwaarder in de weg. Met dit op deze wijze betekende dwangbevel kan beslag worden gelegd op het inkomen en/of eigendommen. Met gebruikmaking van het postdwangbevel kan uitsluitend beslag worden gelegd op het inkomen (salaris/uitkering). Mocht de incasserende partij vervolgens alsnog beslag willen leggen op eigendommen, is het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling door een deurwaarder een vereiste.

   

Nieuw incassomiddel?

containerEen verhuurder van een woning in Haarle (Overijssel) vond dat het afgelopen moest zijn met het feit dat zijn huurders de achterstallige huur niet betaalden. Om betaling af te dwingen plaatste hij een grote container bij de woning, de huurders konden dit niet waarderen en stapten naar de rechter. Overigens kregen de bewoners in een kortgedingzaak, aangespannen door de verhuurder, tot 08 augustus de tijd om de achterstallige huur van 2400 euro te voldoen. De verhuurder heeft in een goede afloop geen vertrouwen meer, wil de container wel weghalen maar niet eerder dan nadat een deurwaarder als zekerheid beslag heeft gelegd op een auto die door de geplaatste container nu klem staat. De dus wederom ingeschakelde rechter kon de laatste actie van de verhuurder niet waarderen en sommeerde deze om de container meteen te verwijderen.  Wel had de rechter min of meer begrip voor de werkwijze van de verhuurder en stond toe dat een deurwaarder handelend zou optreden. Temeer daar de huurders eerdere afspraken niet waren nagekomen.

   

Aangifte tegen adresfraude

adresfraudeDe gemeenten Amersfoort, Breda, Capelle aan den IJssel en Leiden hebben inmiddels aangifte gedaan tegen adresfraude. In deze gemeenten zijn er burgers die mensen in de gelegenheid stellen zich in te schrijven op een adres, waar ze niet wonen. Via deze registratie wordt geprobeerd om in aanmerking te komen voor allerlei onterechte toeslagen en worden ook valse huurcontracten opgesteld. Deurwaarders hebben veelal te maken met ingeschrevenen die zijn vertrokken zonder het bekend maken van een nieuw adres. Dit wordt dan gedaan om deurwaarders te ontlopen in verband met (hoge) openstaande schulden. Voor wat betreft de aangifte van genoemde gemeenten besluit het Openbaar Ministerie binnenkort of het tot een strafrechtelijke vervolging komt.

   

Nieuwe beslagsyllabus

syllabus1De nieuwe beslagsyllabus, van toepassing per 01 augustus 2017, is gepubliceerd in rechtspraak.nl. Belastingdeurwaarders zullen hier niet of nauwelijks iets mee doen, ter verbreding van de kennis is het een aanrader om de stukken te lezen. Op 1 september gaat de pilot verplicht digitaal procederen in civiele handelsvorderingen met een belang van 25.000 euro of meer in de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland van start. Dat betekent dat advocaten die een civiele handelszaak willen starten in een van deze twee arrondissementen dat uitsluitend digitaal kunnen doen. Daarmee wordt nu de tweede zaakstroom gedigitaliseerd.
   

Deurwaarderskantoren in de problemen

contractDoor een nieuwe aanbesteding van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)  is er een kans dat een aantal gerechtsdeurwaarderskantoren in de problemen zal  komen. Het CJIB gaat contracten aan voor incassowerk (betreffende o.a. het UWV, Zorginstituut Nederland en DUO) met 34 deurwaarderskantoren en dat is ongeveer de helft van het aantal kantoren dat hier voorheen bij betrokken was. Met deze nieuwe aanpak moet worden voorkomen dat schuldenaren meerdere deurwaarders aan de deur krijgen als ze bij overheidsinstanties openstaande rekeningen hebben. Een door deurwaarders aangespannen zaak tegen het CJIB over de nieuwe aanbesteding kon bij de rechtbank in Den Haag niet op sympathie rekenen. Het CJIB kreeg n.l. groen licht over het invoeren van de nieuwe regeling. Hier zijn op jaarbasis enkele tienduizenden opdrachten mee gemoeid.

   

Opvallend klantvriendelijk

sabewaBij Sabewa Zeeland, een uitvoeringsorganisatie voor het heffen en invorderen van waterschapslasten en gemeentelijke belastingen,  heeft men besloten om 15.000  aanmaningen in te trekken en de kosten hiervan  kwijt te schelden. Hierdoor zal er vanzelfsprekend geen postdwangbevel worden toegezonden en zal er ook geen deurwaarder aan de deur verschijnen met een hernieuwd bevel tot betaling, de vervolgacties als er niet wordt gereageerd op een aanmaning.

Lees meer: Opvallend klantvriendelijk

   

Pagina 1 van 90