Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Scanauto’s Belastingdienst voldoen niet

Scanauto01De geplaagde Belastingdienst staat opnieuw negatief in de belangstelling. Volgens een publicatie in het Algemeen Dagblad is de apparatuur van de scanauto’s vaak niet in staat de nieuwere combinaties van cijfers en letters te herkennen. Een vorm van rechtsongelijkheid is zo aan de orde, mensen (met een openstaande belastingschuld) en in het bezit van een oudere auto, worden bij controles van de weg gehaald. De eerstgenoemde categorie ontspringt de dans en mag doorrijden. Inmiddels blijkt dat ook een aanzienlijk deel van de belastingdeurwaarders bij de Belastingdienst gebruik gaat maken van de vertrekregeling. Dit is ook te begrijpen, het zijn over het algemeen oudere werknemers die al jarenlang het invorderingswerk uitvoeren. De snel veranderende omstandigheden waaronder dit moet gebeuren in combinatie leeftijd zorgen er nu dus voor dat een deel van de deurwaarders vertrekt.

 

Sociale media als gereedschap bij invorderingen

Social MediaDaar waar werkgevers de sociale media al hebben ontdekt om personeel te kunnen volgen bij b.v. ziekmeldingen (is betrokkene werknemers echt ziek of blijkt uit geplaatste berichten anders) wordt het opsporen van wanbetalers in toenemende mate gedaan met gebruikmaking van deze nieuwe middelen. Steeds meer mensen verspreiden informatie over hun doen en laten op Facebook, Twitter en vergelijkbare communicatiemiddelen. En daar wordt door de deurwaarders- en incassobranche met succes gebruik van gemaakt.

   

Certificering incassobureaus

certificaatDe vele klachten over de werkwijze van incassobureaus hebben er waarschijnlijk mede toe geleid dat de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) het voortouw heeft genomen om te komen tot een certificering. Naar verluidt moeten de medewerkers van de bij de NVI aangesloten kantoren binnenkort voldoen aan vastgelegde kwaliteitseisen, door middel van een toets bij een extern erkend opleidings-/exameninstituut, wordt het kennisniveau beoordeeld. Op termijn moeten alle medemedewerkers van genoemde kantoren hieraan voldoen.

   

Voordeurbel uitgezet

VoordeurbelHet komt vaak voor, geen naambordje bij de voordeur, brievenbak die niet worden geleegd en de voordeurbel die door de bewoner(s) wordt uitgeschakeld. Situaties die zich voordoen bij mensen die kampen met (grote) schulden en de problemen niet meer kunnen overzien. In het Noordhollands Dagblad is een interview gepubliceerd met iemand die in zo’n positie terecht kwam, maar die dankzij de  hulp van derden weer een toekomstperspectief heeft.

   

Explosie in BKR-registraties

BKR01Vanaf 1 december 2016 worden kleine en kortlopende leningen geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Hieronder vallen o.a. ook ‘het rood kunnen staan bij de bank”. Door deze nieuwe registratie kan het voor mensen die een hypotheek aanvragen wel eens zo zijn, dat de het maximaal te lenen bedrag hierdoor lager uitvalt. De ING-bank heeft haar klanten al geïnformeerd over de nieuwe regels per 1 december, de ABN/Amro-bank en Rabobank gaan dit binnenkort doen. Consumenten die schulden hebben, met gebruik van diverse creditcards aankopen doen en zo nog verder in de problemen komen, zullen door deze nieuwe registratie ook beter in beeld komen. En wellicht kunnen zo problematische schulden worden voorkomen, zo stelt het Nibud welke een voorstander is van de aanpaste registratievoorwaarden.

   

Vriendelijk incasseren

vriendelijke incassoTijdens de DCN studie- en actualiteitendag 2016 kwam het ook al aan de orde, taalgebruik in woord en geschrift bij het incasseren van onbetaalde nota’s. Via een vriendelijke benadering zou de bereidheid tot betaling toenemen, dat stelt nu althans Jorba Bos van incassobureau Faircasso. Via een te lezen interview in het NRC wordt duidelijk hoe men bij Faircasso werkt. De tijd zal het leren of de gekozen werkwijze massale navolging krijgt.

   

Achterstanden bij inning schulden

BashirIn het felle debat over de riante vertrekregeling bij de Belastingdienst, stelde SP-Kamerlid Farshad Bashir een vraag aan staatssecretaris Wiebes over “de achterstanden bij deurwaarders” Volgens het genoemde Kamerlid zouden er nog enkele miljoenen opgelegde belastingaanslagen niet zijn betaald. Werk aan de winkel dus voor de groep belastingdeurwaarders bij de fiscus. In hoeverre de deurwaarders ook gebruik hebben gemaakt van de vertrekregeling, is op dit moment niet bekend.
Volgens Bashir zijn de mensen die de belastingtelefoon bemannen onvoldoende opgeleid voor dat werk. Allemaal het resultaat van doorgevoerde bezuinigingen. De staatssecretaris gaf eerder aan dat hij voor wat betreft de financiën de Belastingdienst onder curatele stelt. Een handeling als reactie op de volledig uit de hand gelopen reorganisatie.

   

Pagina 1 van 68