Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Nieuw samenwerkingsverband

samenwerkenSinds 01 december voeren de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard gezamenlijk hun taken op het gebied van gemeentelijke belastingen uit. De teams van beide van beide gemeenten op het gebied van belastingen, waren feitelijk te klein. Door de samenvoeging is er naast de kwaliteit ook voldoende kwantiteit. De invorderingswerkzaamheden worden overigens niet zelf gedaan. Hiervoor worden deurwaarders ingehuurd.

 

Waarschuwing over geld lenen in de wind geslagen

geld lenenSinds 2009 is het voor kredietaanbieders verplicht om mensen die geld willen lenen te waarschuwen voor de mogelijke consequenties. “Let op! Geld lenen kost geld” is een inmiddels bekende slogan. Het blijkt echter allemaal geen invloed te hebben op het leengedrag, zo blijkt uit een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in samenwerking met het Ministerie van Financiën uitgebracht rapport. De houding van consumenten die online een lening afsluiten is sindsdien ongewijzigd, de waarschuwing leidt niet tot voorzichtigheid ten opzichte van het lenen van geld.De eenvoudige manier om online soms forse geldleningen te kunnen afsluiten, heeft bij veel mensen al geleid tot grote problemen. De kredietwaardigheid wordt soms te weinig of zelfs in het geheel niet getoetst. Met alle gevolgen van dien.

   

Uitbreiding beslagregister

register1Er lopen inmiddels studies welke (op termijn) moeten leiden tot uitbreiding van het beslagregister. Om de volledige doelstelling van dit register te halen, moeten ook organisaties zoals de Belastingdienst, het UWV, CAK, het Zorginstituut Nederland, de gemeenten en waterschappen aanhaken. Het aantal lopende gelegde beslagen (derdenbeslagen en beslagen op het inkomen) zal daardoor oplopen naar zo’n 800.000. Een aantal gemeenten en waterschappen heeft inmiddels aangegeven graag zo spoedig mogelijk gebruik te willen gaan maken van het beslagregister.Voordat andere organisaties naast de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gebruik kunnen maken is ook een wijziging van het “eigenaarschap” nodig.

   

Maling aan boetes

Corps diplomatiqueDaar waar “de gewone man” bij het niet betalen van boetes door het CJIB wordt achtervolgd, er beslag kan worden gelegd op inkomen en eigendommen, ja zelfs gijzeling mogelijk is, is het nog steeds zo dat diplomaten bij verkeersovertredingen zoals  een te hoge snelheid, door rood licht rijden en foutparkeren er ongestraft mee wegkomen. De voortdurende misstand blijkt lastig aan te pakken, verder wordt het onderwerp zodra dit op de agenda van de Eerste Kamer wordt geplaatst, alsmaar naar een nieuwe datum doorgeschoven.Kennelijk wil niemand zich de handen hieraan branden, het bordje CD op de auto levert zo een vrijbrief op voor begane overtredingen. Een onverkwikkelijke zaak.

   

Debat Eerste Kamer en minister over kosten

eerste kamerDe Eerste Kamer heeft op 29 november gedebatteerd  met minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) over het wetsvoorstel voor het doorbereken van kosten van toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en de kosten van tuchtrechtspraak van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders naar de beroepsgroepen.Over de klachten van een aantal gerechtsdeurwaarders inzake de positie van het CJIB betreffende een nieuwe aanbestedingsprocedure, kon niet verder worden ingegaan. Hierover loopt n.l. een kort geding. Lees hier verder.

   

Belastingsamenwerking scoort met scanbus

scanbusBelastingsamenwerking West-Brabant (BWB) maakt sinds de zomer van 2015 met succes gebruik van een scanbus, een aangepaste Volkswagen Transporter. Met de scanbus wordt een willekeurige route gereden al al rijdend worden kentekens van auto’s gescand. Wanneer er een kenteken in beeld komt van iemand die nog een belastingschuld heeft bij het Waterschap Brabantse Delta of een van de tien deelnemende gemeenten, komt er een signaal binnen. Als blijkt dat voor de openstaande schuld ook al een aanmaning en dwangbevel is toegezonden en een hernieuwd bevel tot betaling door een deurwaarder is betekend, kan de auto meteen in beslag worden genomen.In totaal zijn er dit jaar al 250 auto’s in beslag genomen en is er voor 400.000 euro aan openstaande posten geïncasseerd.
   

Aanmaning aangetekend verzenden

aanmaningDe procedure rondom het verzenden van een aanmaning gaat op de schop. Tevens stelt de Hoge Raad strengere eisen aan het in rekening brengen van incassokosten. Dit alles na een rechtszaak die werd aangespannen tegen het factureringsbedrijf Famed uit Amersfoort. De wettelijke betaaltermijn van veertien dagen gaat in de nieuwe situatie pas lopen op de dag ná ontvangst van de aanmaning en het is aan de schuldeiser/verzender om aan te tonen dat de aanmaningsbrief door de schuldenaar is ontvangen. Het zou hierdoor wel eens kunnen dat, om er zeker van te zijn dat de aanmaningsbrief is aangekomen, deze aangetekend moet worden verzonden. In hoeverre de uitspraak op termijn consequenties kan hebben voor door de overheid verzonden aanmaningen en  postdwangbevelen, moet worden afgewacht. Belastingdeurwaarders horen regelmatig dat deze niet zijn ontvangen. Op grond van een toegezonden postdwangbevel kan er zelfs een vorm van tenuitvoerlegging plaatsvinden door middel van een beslag op het inkomen.

   

Pagina 1 van 73