Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Programma studie- en actualiteitendag 2017 gereed

opening studiedag 2017De inschrijving is geopend! Het programma van de studiedag 2017 is hier te openen, inschrijving kan weer online maar ook op andere wijze worden gerealiseerd. De KBvG heeft voor de toekenning van PE-punten in het algemeen een bericht laten uitgaan dat hier kan worden gelezen.
 

Natura deurwaarder vast gezet

Anders afrekenenDe gerechtsdeurwaarder die bij vrouwen aanbood een schuld te kunnen verminderen door seks met hem te hebben, is aangehouden en inmiddels voorgeleid. Elf vrouwen hebben  aangifte gedaan tegen de uit Maastricht afkomstige deurwaarder. De zaak kwam aan het rollen door een programma van SBS6, naar aanleiding hiervan nam de deurwaarder zelf ontslag.
   

Personeel met schulden

Help!Het NIBUD heeft een rapport uitgebracht over de problemen die werknemers met schulden veroorzaken bij hun werkgever. Maar liefst 62 procent van de werkgevers heeft te maken met werknemers met financiële problemen. Dat kost de werkgever gemiddeld € 13.000,-- per jaar. De kosten ontstaan doordat mensen met schulden een lagere arbeidsproductiviteit hebben en gemiddeld zeven dagen per jaar meer ziek zijn. Verder is er een risico vanwege diefstal, fraude en is een personeelslid met schulden vatbaarder voor omkoping en chantage.

   

Minder huisuitzettingen

Nieuw slotIn 2016 is het aantal woningontruimingen in verband met huurschuld ten opzichte van 2015 met 18 procent gedaald. In 2015 werden 9900 woningen leeggehaald, in 2016 waren er dat nog 8100. Een verbeterde communicatie tussen de gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar in combinatie met de aantrekkende economie staan hier debet aan. Tevens nam het aantal beslagen met 7 procent af en ging van ruim 630.000 naar ongeveer 590.000. Ook het BKR registreert minder wanbetalers, steeds minder huishoudens hebben een betalingsachterstand op een hypotheek. Er is een daling van 5 procent, de piek in de achterstanden was in 2015. Begin april 2017 stonden nog 98.000 mensen met een betalingsachterstand geregistreerd.

   

Vriendelijkheid incasseert beter

incass.bureauIncassobureaus hebben een slechte naam in ons land. Dreigen met deurwaarders en procedures welke niet waar gemaakt kunnen worden, onterechte kosten in rekening brengen en soms ontoelaatbaar gedrag. Bij een van de grotere incassobureaus Intrum Justitia is men actief aan de gang gegaan met een imagoverbetering en wel door  geen dreigende taal meer te gebruiken in de correspondentie met schuldenaren. Er wordt nu uitleg gegeven over de schuld en hoe deze kan worden (af)betaald. De veranderde werkwijze werpt inmiddels z’n vruchten af. Het betaalgedrag is beter, vorderingen worden vlotter geïnd. Verder is het aantal klachten met de helft afgenomen.

   

Gemeenten willen ook gaan bekeuren

Bekeuring gemeenteDe Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit bij de Tweede Kamer voor een uitbreiding van bevoegdheden voor gemeenten. Zo zou men, naast de politie, ook moeten kunnen bekeuren voor te hard rijden in de bebouwde kom, door rood licht rijden en in het donker op een fiets rijden zonder verlichting. De opgelegde boetes worden vervolgens ook zelf geïnd. Een betere handhaving en het terugdringen van verkeersdoden zou een positief effect kunnen zijn van deze wijziging. Een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied is ook in onderzoek, op z’n vroegst komt daar in de loop van 2018 meer duidelijkheid over.

   

Ontslag door loonbeslag

ontslagEen beslag op het inkomen was in het verleden voor een werkgever nog wel eens de reden welke ertoe kon leiden dat de werknemer werd ontslagen. Dit is tegenwoordig niet meer van toepassing, echter bij de politie kan dit nog wel een aanleiding tot ontslag. Van de 126 ontslagen dienders in 2016 vlogen er drie de laan uit op grond van een loonbeslag. Ongewenste nevenactiviteiten (twee keer ontslag) en het onjuist rapporteren in een proces verbaal (één keer ontslag) zorgden ook voor een gedwongen vertrek.

   

Pagina 1 van 83