Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Studiedag 2016 volgeboekt!

Inschrijving gesloten 2016De DCN studie- en actualiteitendag van woensdag 05 oktober a.s. in Nijkerk is volgeboekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 06 - 52 53 55 94.

 

Schuldhulp gemeenten kan beter

schuldhulpgemeenteNadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, onderzocht samen met docenten van de Hogeschool hoe gemeenten de regels voor de uitvoering van de schuldhulpverlening toepassen. De conclusie uit het onderzoek is dat de meeste gemeenten de schuldhulpverlening kosteloos aanbieden, maar dit niet doen volgens de regels. Vaak komen mensen met schulden daardoor in nog grotere problemen.

   

Hoe kan het beter

Gerechtsgebouw1Per 01 september 2016 vraagt de Rechtspraak mensen online naar hun ervaringen in de zittingszaal. Een e-mail met vragen over hoe de rechter het deed, de uitspraak e.d. wordt na de zittingen verzonden naar iedereen die betrokken is bij de rechtszaak en wil meewerken aan het onderzoek. Lees verder

   

Uitnodiging om te reageren

IncassowetgevingIncassowetgeving1Tot 01 september 2016 kan worden gereageerd op de initiatiefwet Wet aanpak misstanden incassodienstverlening van de Kamerleden Carla Schouten (CU) en Keklik Yücel (PvdA). Het uiteindelijke doel van deze nieuwe wet is een eerlijke, transparante en betrouwbare incassosector.

   

Boete niet betaald? Rijbewijs kwijt!

RijbewijsDit is zo ongeveer de inhoud van een email, zogenaamd verzonden door het CJIB. Ontvangers kunnen de dans ontspringen door snel een bedrag van € 100,-- via een PaySafeCard over te maken. Het CJIB heeft inmiddels aangifte gedaan van internetfraude, uiteraard wordt de ontvangers geadviseerd niet op het bericht te reageren en de mail meteen te verwijderen.

   

(Honden)belasting maakt het juist wel leuker

HondenDe inflatie (geldontwaarding) is vorige maand mede dankzij een lagere hondenbelasting voor het eerst sinds 1987 weer  onder nul gedrukt. Financiële diensten, telefoonapparatuur en benzine werden ook goedkoper. De prijzen werden door het CBS vergeleken met die van juli 2015. Een gebrek een inflatie of een periode waarin de prijzen structureel dalen (deflatie) kan zorgen voor een rem op de economie. Consumenten zouden  in afwachting tot verder dalende prijzen geen aankopen doen en de hand op de knip houden. Bij inflatie is het verder eenvoudiger om schulden af te lossen doordat geld minder waard wordt en de lonen vaak meestijgen met de prijzen. Bij geen of nauwelijks inflatie of deflatie is juist het tegenovergestelde van toepassing.

   

Taalgebruik niet meer van deze tijd?

NispenKamerlid Van Nispen stelt vragen aan minister van der Steur over het taalgebruik van deurwaarders. Hij vindt het taalgebruik archaïsch (in gewone taal: sinds lang verouderd) en vraagt zich af wat gedaan kan worden om over te gaan tot beter begrijpelijke taal. Daar waar een aanpassing geen afbreuk doet aan de wijze van presenteren, kan dit wellicht een verbetering opleveren. Het gebruik van Jip & Janneketaal is zeker niet de bedoeling en zal in de praktijk niet leiden tot betere resultaten. Verder weet iedere inwoner van ons land, dat het bij stukken van een deurwaarder gaat over niet tijdig betaalde bedragen. En meestal is men van de inhoud ook tot op detail op de hoogte.

   

Pagina 1 van 64