Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

De deurwaarder versus de schuldenaar

deurwaardersmapOnderzoeksbureau Markteffect deed op verzoek van Flanderijn een onderzoek over de vraag  hoe Nederlanders tegen deurwaarders aankijken. Daarbij werd de vraag voorgelegd aan zowel zij die eens een deurwaarder aan deur hebben gehad maar ook bij mensen zonder “praktijkervaring”. Lees hier verder.

 

Regels kwijtschelding niet voor iedereen gelijk

kwijtschelding (2)Volgens politieke partij 50-plus vissen mensen met een AOW-uitkering bij de aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen regelmatig naast het net. Wie wat spaargeld heeft, moet dat bedrag eerst aanspreken alvorens in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke lasten. Maar het bedrag dat men aan spaargeld nog mag hebben, ligt voor mensen met AOW veel lager dan voor mensen die moeten leven van bijzondere bijstand. Dat is een vorm van leeftijdsdiscriminatie. Zo stelt deze partij. Lees hier verder.

   

Verkeersboete vaker in termijnen betaald

politieautoVerkeersboetes worden vaker in termijnen voldaan, blijkt uit een brief van minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Kamer. Tussen 2017 en 2018 is het aantal betalingsregelingen met 19 procent gestegen, van 165.000 naar 196.000. Lees hier verder.

   

Nieuwe initiatieven in de aanpak van problematische schulden

schuldenOm het mensen met problematische schulden eenvoudiger te maken om uit de rode cijfers te komen, wil de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet wil dat er een nationaal overheidsfonds komt. Lees hier verder. Volgens de Tweede Kamer moeten mensen met schulden een joker krijgen die kan worden ingezet om een maand geen schulden af te lossen. Lees hier verder. Of de steeds verder uitdijende hoeveelheid nieuwe initiatieven en maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van de problematische schulden is niet duidelijk. Wel wordt de zogenaamde “schuldenindustrie” steeds groter en zullen de kosten die de schuldenproblematiek met zich meebrengt niet lager worden.

   

Lancering Schuldenwijzer 18 oktober 2019

logo schuldenwijzerOp vrijdag 18 oktober 2019 vindt de externe lancering van Schuldenwijzer plaats. Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Op dit moment zijn dat de schulden waarvoor beslag is gelegd op bijvoorbeeld een uitkering of loon. Binnen afzienbare tijd is dat een totaaloverzicht van alle schulden. Niet alleen de burger maar ook zijn schuldhulpverlener kan dan via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar, waarmee de schuldhulpverlening efficiënter kan worden verleend. Dat creëert rust voor de schuldenaar en voorkomt verhogende kosten van incasso. Kortom: Schuldenwijzer is een concrete stap in het terugdringen van schuldenproblematiek! Zie verder op www.schuldenwijzer.nl.

   

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

IMG_1549In een brief aan de Tweede Kamer deelt over de inwerkingtreding van genoemde wet staatssecretaris Tamara van Ark het volgende mede: “ten aanzien van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet hebben de staatssecretaris van Financiën en ik, onder meer refererend aan de herijkte uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst en UWV, u in onze brief van 13 februari meegedeeld dat een inwerkingtreding van de wet met ingang van 1 januari 2021 volgens alle betrokken partijen mogelijk is, mits tijdig aan de door deze partijen gestelde randvoorwaarden is voldaan”.

Lees meer: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

   

Foute incassobureaus sneller in beeld

incassoEr komt een checklist voor ondernemers waardoor foute incassobureaus worden ontmaskerd, zo berichtte de Telegraaf. Een nieuw initiatief van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) tegen malafide incasseerders. Eind van dit jaar komt daar het incassoregister nog bij, op termijn worden alle incassobureaus verplicht hierin opgenomen en volgen er sancties bij ontoelaatbare werkwijzen. Lees hier verder.

   

Pagina 1 van 23